torsdag 29 december 2011

Glad över förnyat förtroende

Häromdagen damp det ner ett brev från Justiedepartementet med bekräftelse på att jag fått regeringens och mitt partis förtroende som ledamot i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ytterligare fyra år. Känns riktigt bra att få fortsätta nu när jag känner mig "varm i kläderna" efter fyra år med detta uppdrag.

Nämnden inrättades 1 januari 2008 med uppdraget att bidra till att värna rättssäkerhet och skyddet för personlig integritet inom den brottsbekämpande verksamheten. Det har varit lärorikt och spännande att få medverka till att starta upp en sådan angelägen verksamhet. Nu efter fyra år känns det som att organisation och arbetsmetoder funnit rätta former för att ett effektivt arbete ska kunna utföras. Återstår dock att göra nämnden mer känd, vilket inte är helt enkelt. Allt kan av naturliga skäl inte offentliggöras. Ett utvecklingsarbete pågår i alla fall mot mer information bl a genom nämndens hemsida www.sakint.se.

Under 2012 kommer nämndens uppdrag att vidgas avsevärt. Den 1 mars träder ny lagstiftning i kraft som reglerar nämndens tillsyn över polisens behandling av personuppgifter enligt polisdatalagen och lag om polisens allmänna spaningsregister.
Enligt propositionen "De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till elektronisk kommunikation" föreslås nämnden utöva tillsyn över polisens och Tullverkets inhämtning av elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet, vilket förväntas gälla från den 1 juli.
Detta kräver naturligtvis en hel del utbildning av såväl kansli som oss i nämnden. Två dagar under vecka 8 (sportlovsveckan) är redan inplanerade. Ser fram emot några intressanta dagar.

fredag 23 december 2011

GOD JUL

Dan före dopparedan (säger man så numera?) alltså dagen före julafton. Sitter med en kopp kaffe, en microvarm lussebulle och under skrivbordet sover hunden. Maken är på ett servicehus och gläder pensionärerna med julmusik.
Känner mig ganska nöjd med att ha städat badrummet och lite annat (julstädade gjorde vi i helgen). Också hunnit vara på macken och tvättat bilen ren från allt vägsalt. Fast jag är tacksam över att våra vägar saltas. Människor är viktigare än plåt, eller hur?

Skönt att ha några lediga dagar framför sig. Och lite tid för reflektion och planering. Det första året av denna mandatperiod är avverkat. Har varit innehållsrikt och spännande men också slitigt. Tempot är verkligen högt i samhället och därmed även i politiken. Har känts bra att dela inte bara arbetsrum utan också glädjeämnen och bekymmer i vardagspolitiken med Folkpartiets andra kommunalråd Carina Boberg. Och med vår politiska sekreterare och stöttepelare Daniel Andersson. Tack Carina och Daniel!

Önskar alla bloggläsare en riktigt GOD JUL.

söndag 18 december 2011

Omsorgsnämnden: diskussion behövs om uppföljning av kvalité

I slutet av varje år beslutar omsorgsnämnden om kvalitetsuppföljningsplan för kommande år.
Jag har som ordförande känt att vi som nämnd behöver bli mer aktiva i uppföljningsarbetet. Omsorgskansliet och internkontrollanterna gör ett bra jobb och som kontaktpolitiker har vi också både skyldighet och möjlighet att bidra.
Även om inte omsorgsnämndens verksamhet varit utsatt för den granskning som äldrenämndens varit så bedömer jag att det behövs ett större engagemang från hela nämnden. Det är vi som förtroendevalda som ska kunna svara väljarna på frågan om kvalité i de av nämnden beställda verksamheterna. Även om jag tycker att det finns en god kontroll genom organiserad uppföljning, platsbesök, goda kontakter med närstående och gode män med flera kontaktvägar, så kan sannolikt mer göras.

Kommunstyrelsens planeringsutskott, där jag ingår, har givit uppdrag till kommundirektören att tillsammans med omsorgskontoret redovisa vad som görs och om det kan behövas mer resurser och/eller annan organisation av tjänstemannaarbetet. När LOV (Lag om valfrihet) infördes inom hemtjänsten för snart fyra år sedan förstärktes uppföljningsarbetet med knappt 3 mkr/år. Kanske är det dags att öka på ytterligare utifrån vunna erfarenheter. Men som jag skriver ovan, nämnderna = förtroendevalda behöver ta mer aktiv del därutöver.

Därför beslutade omsorgsnämnden i torsdags på mitt initiativ att nämnden efter helgerna vid lämpligt tillfälle ska avsätta särskild tid för diskussion om kvalité och uppföljning. Kontaktpolitikerna ska också informeras om kontorets planerade verksamhetsbesök för att kunna delta.

tisdag 22 november 2011

Välkomnande vid vårt Resecentrum

Min uppskattning till den/de som arrangerat den fantastiska belysningen vid Linköpings Resecentrum. Gick Vasavägen ner mot Resecentrum på väg till tåget och njöt.... den tidigare timmen till trots. Så vackert, värmande och välkomnande.

söndag 13 november 2011

Förtroendet för företag på välfärdsområdet rejält skadat

För oss som tror på privat företagande inklusive företagande inom vård, omsorg och skola är de senaste veckornas avslöjanden kring misskötsel inom äldreomsorgen och skattemanipulationer för att uppnå orimliga vinster oerhört frustrerande. Jag känner både besvikelse och ilska. Besvikelse över att all debatt som många av oss fört för att försvara valfrihet och mångfald i utbudet av välfärdstjänster nu känns som att starta på ruta ett (eller åtminstone två). Ilska över att vissa företag förstör alla de möjligheter till nya typer av företagande som givits med bl a Lag om Valfrihet (LOV) och dessutom förstör marknaden för andra seriösa stora och små företag. Det här agerandet, så som det speglats i media de senaste veckorna, gynnar ytterst vänsterpolitiker som Lars Ohly m fl. Företag och företagare framstår precis så penninghungriga som vänstern alltid påstått dem vara. Lägg därtill enorma bonusar till höga chefer, inte minst inom bankväsendet, så blir bilden än mer trovärdig. Man behöver inte ens ha vänstersympatier för att med rätta bli upprörd och kritisk.

Peter Wolodarski har en utmärkt krönika i DN idag under rubriken "Välfärdens vandaler förstör för alla".

I min hemkommun Linköping finns många utförare inom vård-, omsorgs- och utbildningsområdet. Däribland Carema. Vi känner inte igen bilden av dålig vård vare sig inom äldreomsorgen  eller funktionshinderområdet. Sedan några år tillbaka genomförs brukarenkäter, som genomgående har goda resultat avseende nöjdhet. Resultaten läggs ut på kommunens hemsida. Något som jag ser att Anders Morin på Svenskt Näringsliv rekommenderar i sin artikel "Kontrollen av privat välfärd måste skärpas" (SvD 12 nov).

Morin beskriver behovet av noggrann uppföljning av kvalité både inom privat och kommunalt utförande. Jag delar hans uppfattning. Samtidigt är det inte helt enkelt att finna system som ger effektiva kontroller. Jag möter ofta krav på att kommunen bör göra oanmälda besök, vilket också görs. Men inte heller sådana besök ger alltid tillräckligt mycket information om vilken vård/omsorg som den gamle eller den funktionshindrade får i sin vardag.

Många åtgärder kommer naturligtvis att göras både vad gäller regelverk kring skatteplanering, vinster som uppstår via offentlig finansiering i vård-, omsorgs- och utbildningsföretag och kvalitetsuppföljning. När den värsta krutröken lagt sig, hoppas jag, att samhällsdebatten kan handla om
hur vi på bästa sätt även i fortsättningen kan ta tillvara det goda som trots allt det privata företagandet fört med sig och kommer att kunna föra med sig vad gäller stimulans till kvalitetsutveckling och valfrihet för den enskilde inom vård, omsorg och utbildning. En återgång till enbart offentligt utförd verksamhet är inte lösningen. Inte heller att helt förbjuda vinster.

onsdag 26 oktober 2011

Lösning på Greklands ekonomiska kris?

Media spekulerar om att Europasamarbetet och framförallt eurosamarbetet kanske inte kommer att hålla. Reportrar frågar varandra: vad händer nu? hur kommer det att gå? Svaren ges av den ene mer beskäftige än den andre. Alla har glömt.. (var det inte en schlager med Towa Carson?)

Vad har de glömt? Jo, varför Europasamarbetet är så viktigt. Länder som har mycket gemensamt löser eventuella konflikter med fredliga medel i stället för krigshandlingar. Det är grunden för att Europasamarbetet startade efter andra världskriget. Den grundtanken påminde bl a Angela Merkel om idag. Men det har journalisterna glömt! De vars uppgift är att bidra till att medborgarna är välinformerade om sakläget. Inte om vad enskilda journalister "känner för".

Det var ett något surt inlägg. Men jag blir så störd av att höra dessa "experter". Jag vet inte hur många gånger under de senaste månaderna jag fått frågan från vänner och bekanta: kommer euron att försvinna nu? En del tycker det vore bra och andra beklagar.

Jag utgår från att länderna kommer att hitta en bra lösning, som innebär att Grekland får hjälp att lösa sin ekonomiska kris och samtidigt lär sig läxan d v s det går inte att leva över sina tillgångar vare sig för länder, företag eller individer. Och att såväl euro- som EU-samarbetet består.

onsdag 19 oktober 2011

Skamligt att missbruka skyddsnät

En av de viktigaste reformerna för personer med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar har varit personlig assistans. Många har beskrivit den som en revolution. Reformen som genomfördes av den den borgerliga regeringen i början av 1990-talet och med Folkpartiets dåvarande partiledare Bengt Westerberg som socialminister och starkt pådrivande för dess genomförande.

Möjligheten till personlig assistans gör det möjligt att trots omfattande funktionsnedsättningar kunna vara delaktiga i samhällslivet, klara av ett föräldraskap, studier och ibland också jobba. Mycket kritik har under åren och fortfarande riktats mot kostnaderna. Och visst, det handlar om stora pengar för varje individ eftersom timinsatsen blir hög om den ska vara till nytta. För reformens legitimitet är det nödvändigt att den bara kommer personer till del som verkligen behöver den.

Därför gör det mig riktigt förb-d när jag ser att vissa individer utger sig för att vara gravt funktionshindrade och tillskansar sig miljonbelopp (Corren). Och den läkare som tydligen intygat att den påstått funktionshindrade mannen var döende borde aldrig mer få skriva ett läkarintyg.

tisdag 18 oktober 2011

Tur att Europadomstolen finns

Nog borde svensk lagstiftning kunna innebära att den 91-åriga kvinnan Ganna får stanna hos sina släktingar här i Sverige utan att Europadomstolen ska behöva ingripa. Dement och hjärtsjuk och utan anhöriga i sitt gamla hemland anser Migrationsverket att det saknas skäl att låta henne stanna. Uttrycket att läsa lagen som f-n läser bibeln verkar passa väldigt bra på Migrationsverkets lagtolkare.
Jag instämmer med Anne-Marie Ekström i hennes blogginlägg.

måndag 17 oktober 2011

Första summering av landsmötet

Måndag morgon och lite trögstartad efter en härlig landsmöteshelg med folkpartivänner från hela landet. Så här mellan två kommunala sammanträden ska jag försöka sammanfatta några av de beslut jag tycker är viktiga.

Kompromissen om utgångpunkt för en ny skattereform blev bra. Visst behöver marginalskatterna i Sverige sänkas. Det ska alltid löna sig att arbeta, att utbilda sig och som företagare ta risker. Men Sverige ska också vara ett välfärdsland med allt vad det betyder av kostnader för sjukförsäkring, pensioner, arbetslöshetsförsäkring och olika sociala skyddsnät. Jag vet att höga skatter som gör det olönsamt att arbeta, utbilda sig och driva företag inte leder till välfärd. Jag vet också att lägre skattetryck oftast innebär ökade skatteintäkter för att fler jobbar. Men skatteintäkterna kan inte sjunka för snabbt. De goda effekterna av sänkta marginalskatter måste hinna få genomslag. Och det var just det som kompromissen på landsmötet handlar om.

Infrastruktur och framförallt järnvägsförbättringar behövs också för att skapa välstånd i Sverige. Östgötamotionen fick bifall och jag känner att det finns stor enighet i partiet att här måste partiet visa framfötterna i regeringsförhandlingar. Exempel i Östergötland är byggandet av Ostlänken som inte får skjutas på framtiden.

Ett Sverige tillgängligt för alla råder det i och för sig enighet om i Sveriges riksdag sedan länge. Dock är det segt med arbetet kring att införliva bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen. Anne-Marie Ekström hade motionerat om frågan för att understryka nödvändigheten av att lagen kommer till.. En motion som jag lyfte i utskottet och som sedan fick bifall av ombuden.
Att en lag behövs såg vi exempel på i konferenscentret. Omöjligt att enkelt komma upp på podiet och talarstolarna för den som inte kan gå i trappor och på toaletterna var pappershanddukar och tvålautomater ovanligt högt placerade. Och det är ändå en ganska nyrenoverad anläggning.

Jag fick också gehör för min motion om ett kompetenslyft inom funktionshinderområdet.
I övrigt på funktionshinderområdet, framförallt LSS och personlig assistans, har jag dragit i alla trådar jag kunnat, för att riksdag och regering ska ta tag i Försäkringskassan och regeringsrättsdomen 2009 kring bedömning av rätten till personlig assistans. Både Jan Björklund och Bengt Westerberg samt ett antal andra partikollegor och partitjänstemän har utsatts för min argumentering. Jan B lovade att sätta sig in frågan ordentligt och se vad FP kan och bör göra. Förhoppningsvis blir det också en arbetsgrupp kring funktionshinderområdet inför arbetet med nytt partiprogram. Detta efter ett yrkande från Marianne Åhman.

Inga fler pappamånader i föräldraföräkringen. Majoriteten av oss ombud tycker att föräldrar själva ska avgöra hur de ska ta ut föräldraförsäkringen. Utmärkt!

Beslutet om gårdsförsäljning kommer inte att äventyra Systembolaget. Med en övervägande majoritet beslöt landsmötet att stödja det förslag som Systembolaget själva nu föreslagit, nämligen att lokalt producerade viner ska kunna köpas på närmaste Systembolag. Också ett mycket bra beslut.
Dock är jag besviken över att det också i Folkpartiet numera blir en onyanserad debatt i alkoholfrågor. Men det visar väl bara att vi är representativa för befolkningen.

Det blir heller inget förbud mot s.k. kamphundar, som det fanns en motion om. Jag förstår den goda tanken efter att en del förfärliga olyckor inträffat med sådana hundar inblandade. Men hur dra gränsen för "farliga hundar"? Jag vet exempel på andra raser där en enskild hund kan vara farlig både för människor och för andra hundar. Dels kan hunden ha drabbats av någon slags psykisk störning men framförallt är det ägaren som inte klarar av hunden. Eller helt enkelt är olämplig att vara hundägare överhuvudtaget med allt vad det innebär.

lördag 15 oktober 2011

Fin start på landsmötet

Nyss hemkommen (nåja hem och hem - till hotellet) från första dagen av Folkpartiet liberalernas landsmöte. En riktigt bra dag. Trevlig resa hit till Karlstad från Linköping tillsammans med tre partikollegor, härliga kramar med en massa kära kollegor och vänner från alla delar i landet, partiledartal, utskottsarbete och så dagens riktiga höjdpunkt. Utdelning av den finaste utmärkelsen i Folkpartiet liberalerna, nämligen stora Karl Staaf-medaljen. Medaljmottagare var Per Ahlmark fd partiledare och mycket mera. Trots en stroke och lite allmän knackighet vad gäller hälsan så har hans blick och tal samma skärpa. Jag kände en rysning när Per påminner oss om var gränsen går för vad socialliberaler kan samverka kring i en regeringsallians. Jag blev också glad när han avfärdade begreppet "statsbärande parti". Jag har känt en olust inför detta och tycker att det känns som ett ickedemokratiskt mål. Det var ungefär så Per Ahlmark tycker också. Han uttrycker det bara så mycket bättre.
Min reflektion efter talet var att vi som är aktiva socialliberaler idag har en del att tänka till om vad gäller  frihet och solidaritet. Får inte glömma att köpa Pers nyutkomna memoarer.

Och så  avslutades dagen med middag och underhållning. Och ytterligare en utdelning av Karl Staaf-medalj. Denna gång till Eva Eriksson, idag landshövding i Värmland och tidigare bl a vice ordförande i FP.

Väl bäst att gå till sängs (klockan snart 00.30 alltså lördag redan). 8.30 i morgon börjar första arbetspass. Mitt utskott behandlas dock inte förrän i morgon kväll.

söndag 9 oktober 2011

En helg med landsmötesmotioner

Nästa helg har Folkpartiet liberalerna landsmöte i Karlstad. Jag är, tillsammans med sex andra partivänner från Östergötland, ombud. Förra lördagen på minilandsmötet (som jag skrev om då) hann vi bara med att diskutera ett minimum av antalet motioner (lär vara drygt 500, jag har inte räknat).

Eftersom jag fått plats i det utskott som ska behandla delar av socialpolitiska frågor (barn, funktionshinder, alkohol-narkotika-tobak) så har jag främst fokuserat på partistyrelsens förslag där. Jag har dessutom två motioner att bevaka (en som jag själv skrivit och en som jag undertecknat tillsammans med ett stort antal partivänner från olika delar av landet).
Här är motionen jag skrivit:

Kompetenslyft behövs på funktionshinderområdet
LSS-lagen har funnits i snart tjugo år. Den var och bör fortsätta att vara en profilfråga för Folkpartiet liberalerna. Tyvärr har intentionerna bakom lagstiftningen kommit i skymundan. Idag diskuteras LSS nästan bara i termer av kostnader för stat och kommuner.

Funktionshinderområdet är naturligtvis inte bara LSS även om denna lagstiftning är avgörande för att personer med stora och omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra med familj, fritid, jobb och studier.

Ett Kompetenslyft inom hela funktionshinderområdet är nödvändigt för att insatser ska ges med god kvalité. Det räcker dock inte bara med kunskap om funktionsnedsättningar. I god kompetens måste också ingå insikt om de värderingar som ligger till grund för samhällets olika lagar på området. Där finns brister idag. Inte bara hos handläggare utan hos politiker, chefer, olika myndigheter inkl rättsväsendet. Mest synliga blir kanske bristerna på LSS-området, där LSS-berättigade personer inte alltid får insatser de har rätt till, eftersom tillämpningen av lagen inte följer lagstiftarens intentioner.

LSS-kommittén (SOU 2008:77) uppmanade regeringen att genomföra ett framtidsinriktat Kompetenslyft inom funktionshinderområdet. Liknande "lyft" har gjorts på äldreområdet och nu är det hög tid för funktionshinderområdet."

På det sociala området finns också äldrefrågor med flera förslag. Under några veckor har Corren haft reportage om äldreomsorgen i vår kommun. Som svar på en del påståenden i dessa artiklar skrev vi fyra Allianspartier en artikel (Corren 5/10-11).

Nu börjar snart Nyheterna på TV, vilket jag ogärna missar. Får skriva mer inför landsmötet under veckan.
söndag 2 oktober 2011

Ett bra minilandsmöte

Igår hade Folkpartiet liberalerna i Östergötland minilandsmöte, vilket betyder att länets landsmötesombud redovisar ett urval av motioner, som kan komma att väcka debatt. Alla medlemmar får möjlighet att lufta åsikter om frågorna och ombuden får en uppfattning om vartåt vinden blåser i medlemskåren.
Året minilandsmöte var ett av de bästa på länge. Förbundsstyrelsens upplägg med i tid avgränsade debatter och debattinlägg samt tydliga omröstningar på varje område tycker jag var inspirerande.

Correns chefredaktör Charlotta Friborg skriver att "Politiken bör inte privatiseras" i sin lördagskrönika. Bland annat frågor hon "Vem orkar tala klarspråk om de utmaningar vi står inför?" Exempel på sådana frågor skulle vara  t ex höjd pensionsålder och de höga trösklarna på arbetsmarknaden för ungdomar.

För det första så diskuteras ju dessa frågor till och från. Förändringar på arbetsrättens område och även nivåer på ingångslöner kommer att diskuteras på Folkpartiets landsmöte om två veckor.

Ett bidrag i den samhällsdebatten från Correns och andra media skulle kunna vara att belysa förslagen sakligt. Men det sker tyvärr ganska sällan. Precis som de politiska partierna vill vinna väljare nästa val så vill Corren och andra media sälja tidningar varje dag, eller?

torsdag 29 september 2011

Kul med miljöminister från Östergötland

Idag utsåg regeringen två nya ministrar beroende på att Centerpartiet "möblerat" om efter partiledarvalet.
Ny miljöminister blev Lena Ek från Valdemarsvik, idag EU-parlamentariker.
Varmt Grattis, Lena och lycka till.

onsdag 28 september 2011

Ett år efter valet - S-löftena glömda

Så gick det som brukar göra med socialdemokratiska vallöften (SVT). Stora ord och omfattande kritik mot regeringen fram till valdagen. T ex så skulle skillnader mellan skatt på arbete och skatt för pensionärerna jämnas ut på ett bräde. T ex så skulle RUT-avdraget bort. Vad var det han sa Bodström - inga skattesubventioner för att gå ut med hunden.
Nu - ett år senare. RUT-avdraget föreslås bli kvar. I och för sig bra, men tänk om någon använder det för att köpa sig hjälp med hundpromenader?
Nu - ett år senare - utjämningen av skatt för de som arbetar och för pensionärer landar på 50 kronor.
Och inget höjt tak i A-kassan. Var väl också ett vallöfte.

Som tur var så gick väljarna inte på blufflöftena den här gången. Tidigare har socialdemokraterna vunnit många val på att lova stort. Efter valen har skickligheten att bortförklara varför löftena inte kunnat genomföras utvecklats till nya höjder gång efter annan.

Såg i Riksdag & Departement att Juholt och Waidelich bjudit in kvalificerade ekonomer att bedöma den sk. skuggbudgeten. "Gå hem och gör er läxa" lär Nordeas chefsekonom ha sagt.

tisdag 27 september 2011

Högtidligt i fullmäktige

Dagens fullmäktigemöte inleddes med tal och champagne, nåja cider! Skälet: Det är idag exakt 90 år sedan som stadens högsta beslutande församling sammanträdde i nuvarande fullmäktigesal i Stadshuset. Den 27 september 1921 hade fullmäktige 44 ledamöter varav tre var kvinnor.
Det finns ytterligare ett 90- årsjubiléum i politiken i år.Den 25 september 1921 fick kvinnor för första gången rösta i ett riksdagsval eller riksdagsmannaval som det hette då.

Linköpings Stadshus byggdes 1864 som läroverk. Nuvarande fullmäktigesal var då skolans aula. År 1921 blev huset i stället Stadshus. Vid fullmäktigesalens invigning hade ordföranden tre önskningar kring stadens framtid. En av dem var att staden skulle skaffa spårvagnar. Idag - 90 år senare - pågår diskussionen om detta fortfarande. Eller kanske rättare - diskussionen har återupptagits. För ett par veckor sedan studerade kommunstyrelsen spårbunden kollektivtrafik i Strasbourg. Återstår att se om det tar 90 år till innan det blir spårbundet i Linköping.

Besluten då var som idag en blandning av stort och smått. Vad jag inte tror diskuterades då men som fullmäktige gjorde idag var Strategisk plan och mål.

A´propå 90- års firande såg jag på Rapport nyss att 96-åriga Eva från Karlskrona i morgon emigrerar till Thailand, där den ena sonen bor. Läs om henne också i Aftonbladet. Tänk att få vara så pigg vid den åldern. Dock ganska ensamt eftersom både släkt och vänner sällan blir så gamla. Det är ensamheten som fått henne att vid sin höga ålder ta det något djärva steget. Hoppas hon kommer fram lyckligt och väl och att hon får några fina år tillsammans med sonen och hans familj.

Må bra och få ett långt friskt liv vill vi väl alla. Ser att amerikanska forskare tror sig sett att kaffedrickande kvinnor (fyra koppar eller mer per dag) löper 20% mindre risk att bli deprimerade. Låter bra. Inte för att jag brukar vara särskilt deprimerad. Men så blir det fyra koppar eller mer om dagen också.

torsdag 22 september 2011

Regeringsrättsdom kring personlig assistans måste undanröjas

Sedan två år tillbaka tillämpas en regeringsrättsdom vid beviljandet av personlig assistans enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Detta har inneburit att många personer som tidigare haft assistans för att, trots omfattande funktionsnedsättning, kunna jobba, studera, vara förälder och i övrigt delta i samhällslivet, förlorat den. Försäkringskassans omprövningar har skett utifrån en tämligen tuff tolkning av domen. Många kommuners socialtjänster fattar också beslut i samma riktning som FK.

En regeringsrättsdom ska vara vägledande för hur en lag ska tolkas. Men när en dom, som i detta fallet, leder till att de intentioner som finns med lagstiftningen från politiskt håll, urholkas kraftigt, måste vi som politiker reagera. Så skedde också i riksdagens socialutskott förra året. Men ett utskottsuttalande har, enligt Försäkringskassan, ingen betydelse?! Ska domen inte tillämpas måste regering och riksdag ändra lagen enligt FK.

I omsorgsnämnden i Linköping har vi sedan hösten 2009 sett kraftiga kostnadsökningar för personlig assistans. Dubbelt så många personer jämfört med tidigare har sökt assistans hos kommunen då de blivit av med sitt stöd genom FK:s omprövningar. För att kassan ska bevilja assistans måste den sökande anses ha s.k. grundläggande behov på minst 20 tim/vecka. I grundläggande behov ingår hjälp att äta, att klä sig, att kommunicera etc. Efter den nya tillämpningen kan personer som bedömts ha haft behov långt över 20 tim/vecka under många år helt plötsligt få veta att deras behov anses ligga under dessa 20 tim. Ibland 19,5!

Från kommunens sida har mängder med kontakter tagit med Försäkringskassan lokalt och nationellt, med andra kommuner för att jämföra situationen. Interna granskningar av hur bedömningar görs har självklart också genomförts. Jag har varit drivande i att vi från politikens sida ska försöka få en ändring till stånd vad gäller tolkningen av reglerna. Glädjande har alla partier ställt sig bakom den uppfattningen och nya riktlinjer har ännu inte börjat tillämpats i någon större omfattning. Det betyder att omsorgsnämnden (där jag är ordförande) beräknas få ett underskott på mellan 13-15 mkr i år bara på den personliga assistansen.

Jag vet att mina FP-kollegor och även andra riksdagspolitiker försöker förändra men än har inget hänt. Arbetet fortsätter och nya initiativ är på gång. Corren skriver idag om frågan i en intervju med mig efter omsorgsnämndens sammanträde igår.

onsdag 21 september 2011

Katten har nio liv - hur många har SAAB?

Återigen har biltillverkaren SAAB i Trollhättan fått möjlighet till rekonstruktion enligt hovrättens beslut idag (DN, Expressen, Aftonbladet, SVT). Rätten var inte enig. Undrar om någon av dem egentligen tror på det hela. Men tydligen är regelverket något slags "hellre fria än fälla". Finns det en chans till ekonomisk lösning bör tydligen rättsväsendet ge klartecken.

Jag hoppas, för de anställdas och för många underleverantörers och deras anställdas skull, att denne Muller har något riktigt starkt kort i rockärmen. Men hur troligt är det? Nu betalas lönerna ut genom den statliga lönegarantin. Och rekonstruktionen ska vara klar inom tre månader. Inte en enda bil kommer att hinna produceras och än mindre säljas på den korta tiden.

tisdag 20 september 2011

Budgetpropositionen presenterad

Presentationen av årets budgetproposition är inte längre någon stornyhet även om den naturligtvis väcker reaktioner och kommentarer. Under ett antal veckor pågår presentationer i form av debattartiklar och andra utspel från olika ministrar inkl partiledarna. Men presentationen av helheten och långsiktigheten i regeringens ekonomiska politik kommer ändå en speciell dag. Med den följer också debatten i riksdagens kammare.

Mycket har skrivits kring hur de fyra regeringspartierna har lyckats i budgetförhandlingarna. Av allt att döma har mina partivänner lyckats riktigt hyggligt. Jag läser i Jan Björklunds nyhetsbrev (både dagens och tidigare) om fortsatta skolreformer, som kostar en hel del. Men absolut nödvändiga för Sveriges framtid!
På Erik Ullenhags område ser jag att nyanlända ska ges ökade incitament att jobba, att romers situation ska förbättras i olika avseenden, att den judiska minoriteten ska få ökat skydd m m, m m.

En bra sammanställning kring de olika utgiftsområdena i statsbudgeten finns i Svd. Infrastrukturpengar för att förbättra underhållet på både järnvägar/material och vägar känns riktigt angeläget. Det ger också arbetstillfällen.
En annan budgetsatsning som sägs ge jobb är sänkt restaurangmoms. Låt oss hoppas att så blir fallet. Det är inte säkert att krogägarna sänker priset så att fler gäster anser sig ha råd att äta ute. Och då behövs ju inte fler anställda, eller hur?

Bloggar om budgeten: Annie Lööf, Kent Persson, Karin Granbom Ellison, Anne-Marie Ekström

lördag 17 september 2011

Starka män och svaga kvinnor?

ÖstgötaCorrespondenten publicerade nyligen en intervju med professor Stefan Jonsson med rubriken "Massakern på Utöja kan hända igen". Där varnar Stefan Jonsson för att en del unga killars mansideal är "soldatmannen".
Denna intervju fick Correns ledarredaktion att påstå att "traditionellt manliga egenskaper" efterfrågas av samhället. Där nämndes brandmän och där nämndes fotbollsspelare som exempel.
Jag reagerade starkt på denna beskrivning. Kvinnliga brandmän gör fantastiska insatser vid katastrofer precis som manliga dito. Även kvinnliga fotbollsspelare som använder sin "fysiska kampberedskap" finns det gott om inte minst i Linköpingslaget LFC.

Utöver den aktuella ledaren så har Correns ledarsida tidigare haft kritik mot genuspedagogik och verksamhet med genuspedagoger bl a i skolan. I Linköping finns flera genuspedagoger tack vare Folkpartiets förra kommunalråd Bengt Olsson. Ska vi nånsin uppnå ett samhälle där jämställdhet mellan könen är naturligt och självklart så måste barn och unga få insikt om de strukturer som idag styr våra handlingar och värderingar på detta område.

Sammantaget kände jag att det var dags att reagera med en replik på Correns ledare. Här kan Du läsa både mitt inlägg och Correns svar. Corren påstår bl a att det inte är liberalt att kräva att en artikel om manlig identitet ska handla om kvinnliga brandmän respektive fotbollsspelare. Men min kritik riktas mot ledarens påstående att vara man är att vara handlingskraftig och prestationsinriktad. Därav min rubrik "Starka män och svaga kvinnor?".

onsdag 14 september 2011

Hemma igen från Strasbourg

Sent igår kväll landade jag tillsammans med mina reskamrater från Linköping på Linköpings flygplats efter att ha varit på studieresa till Strasbourg. Bortsett från punktstrejker i Frankrike som ledde till försenat bagage och nästan missat höghastighetståg på ditresan och ett mindre oväder som gjorde hemresan ganska "guppig" så har det varit en mycket lyckad studieresa.
Huvudsyftet var att studera stadsplanering, modern spårbunden och tillgänglig kollektivtrafik. Hela måndagen ägnade vi åt detta. Först med information/diskussion kring hur staden jobbat långsiktigt och målmedvetet och sedan genom att åka runt med ett antal linjer för att se och uppleva resultatet.

Jag blev mycket inspirerad. I Linköpings översiktsplan som antogs för ett par år sedan finns planer för inrättande av vissa linjer spårbunden trafik. Ska detta förverkligas så behövs mer stabil planering än vad en översiktsplan kan sägas vara och en långsiktig penningsatt investeringsplan.

Strasbourg har också utvecklat goda möjligheter för cykeltrafik. Där ligger också Linköping i framkant sedan ganska länge så det området ägnade vi inte någon särskild tid.

Eftersom EU-parlamentarikerna har sin återkommande vecka där just nu så besökte vi parlamentet och fick chansen att lyssna till Polens president, som just i tisdags höll tal i EU-parlamentet. Nog känns det lite extra stort att sitta på åhörarläktaren och känna hur grundtankarna om fred och samarbete i Europa manifesteras, när Komorowski uttalade att han ville se "mer Europa" för att lösa den kris som nu finns.

Senare på dagen besökte vi Europarådet, som är en av de äldsta internationella organisationer med syfte att främja samarbete i Europa. Områdena för rådets arbete är Mänskliga rättigheter, Demokrati och Rättsstaten. Totalt är 47 länder med en sammanlagd befolkning på ca 800 miljoner människor  medlemmar i rådet.

Vi provade också på köket i Alsace-området. Eftersom området varit omväxlande tyskt och franskt var maten också en blandning, kan man säga. Köttgryta med surkål var vällagad men kanske ingen höjdarmiddag. En hel guldbraxen till lunch hörde också till specialiteterna.

Sammantaget en lärorik och intressant studieresa. Dessutom alltid trevligt att umgås med politikerkollegor och tjänstemän i kommunen under mer avslappnade former än vad vardagen ger tid till.

lördag 10 september 2011

Strasbourg nästa

En gång per mandatperiod gör kommunstyrelsen en arbets-/studieresa. Eftersom resan förra mandatperioden gick till Bryssel så valde vi Strasbourg i år. Naturligtvis en vecka då EU-parlamentet sammanträder där.
Det finns också intressant samhällsbyggnadsplanering att studera i Strasbourg. Miljövänliga kommunikationer och god tillgänglighet står högt på agendan också hos oss i Linköping.
Därutöver ska vi naturligtvis besöka parlamentet, lyssna på en debatt och träffa parlamentariker.

Så de närmaste dagarna blir det inga inlägg på denna blogg.

torsdag 8 september 2011

Högerextremister vill återupprätta den "riktige mannen"

Om ovanstående kan man läsa i dagens Östgöta Correspondenten. I artikeln återges en studie av en amerikansk forskare, som intervjuat nynazister i USA och i Sverige. En vanlig åsikt är att feminismen gjort mannen underlägsen kvinnan och därför behöver den "riktige" mannen d v s den kraftfulle, som kan försörja sin familj återupprättas. Sådana mansideal omfattade också Anders Breivik, vilket framgår av hans manifest och också belyses genom hans klädsel. Konsekvensen av detta mansideal blir förstås att vi jämställda kvinnor inte är "riktiga" kvinnor, eller hur?

Dessa åsikter skulle kunna avfärdas som löjliga och lite mansgrisaktiga i dagens samhälle. Men de är farliga! Professor Stefan Jonsson säger i samma artikel "Förödmjukade män som anser sig ha blivit berövade sin manlighet har förekommit tidigare i historien med förskräckande följder." Och exemplet han visar är hur denna känsla hos tyska soldater efter första världskriget skapade en grogrund för Hitlers framgångar.

Farliga eller ej - slutsatsen måste ändå bli att dessa mäns åsikter om vad som är manligt respektive kvinnligt aldrig får tillåtas ta överhanden i vårt samhälle. I stället blir det än mer angeläget att pojkar och flickor uppfostras att se varandra som jämställda individer oavsett kön.

Läs gärna också den andra intervjun med professor Stefan Jonsson i samma tidning. Rubriken är "Därför kan massakern på Utöja hända igen".

onsdag 7 september 2011

Så har det hänt igen - gravt olämpliga personer har fått jobb i äldreomsorgen?

Idag rapporterar Ekot om hur personal på ett äldreboende i Boden bundit toapapper runt handlederna på en av de boende. Personal uppges också ha skrikit åt de gamla och nypt och knuffat dem. Vid något tillfälle har en person glömts på toaletten och någon annan har inte fått sin medicin. Larm sägs ha stängts av för att nattpersonal skulle kunna sova under sitt arbetspass.
Att detta uppenbarligen skett är bekräftat i lex Sarah-anmälningar. Tidigare har exempel på olämplig personal inom äldreomsorgen visat sig på fler håll i landet bl a i Norrköping. Där uppträdde ju också ansvariga politiker helt sanslöst omdömeslöst när man lät berörda personal jobba kvar och heller inte polisanmälde övergreppen. Något som sedermera rättats till men dock först efter krav från framförallt anhöriga.

Visst kan det göras missbedömningar vid rekrytering. Och visst är det ibland ont om personal och ett visst antal händer på arbetsplatsen är nödvändigt för att ge vård. Men att dessa gravt olämpliga uppträdanden kan hända ett antal gånger på samma ställe tyder på stora brister hos arbetsledningen. Och även kurage nog hos arbetskamrater att anmäla. För jag vill inte tro att ordinarie vårdpersonal som känner sina gamla kan åse det som beskrivits utan att reagera.

Till sist måste ju också frågan ställas? Hur är man funtad när man vid upprepade tillfällen kan bära sig åt på detta sätt mot en människa? Dessutom mot en gammal och oftast försvarslös.

tisdag 6 september 2011

Mattelyft för 2,6 mdr

Utbildningsminister tillika Folkpartiets partiledare Jan Björklund har ännu en gång varit framgångsrik i Alliansens budgetförhandlingar. Denna gång handlar det om att stärka elevernas kunskaper i matematik. Tre delar består satsningen av, nämligen höjning av mattelärarnas kompetens, fler lektioner i matematik och fortsättning på Folkpartiets och Alliansen läsa-skriva-räkna-garanti för elever i de tre första årskurserna i grundskolan (lågstadiet).
Att lärarkompetensen behöver höjas förstår man av det faktum att endast 40 % av matematiklärarna i grundskolans årskurser 6-9 är fullt behöriga. På gymnasiet är det än värre, endast 35 % har full behörighet i ämnet.
Läs mer om varför denna satsning är nödvändig i Jan Björklunds Nyhetsbrev.

Se kommentarer i DN, SvD, Aftonbladet och bloggar Mark Klamberg, Lotta Edholm, Tommy Rydfeldt, Folkpartiet i Norrköping

måndag 5 september 2011

Alla kommuninvånare använder inte dator

Idag på kommunstyrelsens planeringsutskott redovisade kommunikationsavdelningen förslag till hur kommunen kan modernisera och effektivisera kommunikationen med kommuninvånarna. En del (yngre) politiker tyckte att vilka kanaler som kommunen använder är inte politik och kunde alltså med fördel överlåtas på tjänstemännen att bestämma.

Fel tänkt, menar jag. Vilka informationskanaler en kommun använder för att kommunicera med medborgarna är i högsta grad politik. Kommunen måste garantera att alla invånare kan ta del av den kommunala informationen. Det handlar om att alla inte har dator, att uppkoppling inte fungerar där en del bor, att alla inte kan hantera modern teknik beroende på ålder och/eller funktionsnedsättning och säkert en rad andra olika skäl därutöver. Var ligger då ansvaret att se till att också dessa medborgare får tillgång till information? Ja självklart hos oss som är valda att företräda dem. Och som kan ställas till svars vid nästa val.

Det är så lätt att tro att bara för att man själv kan skaffa all information via några knapptryck så fungerar det för alla andra också. För övrigt är jag ganska trött på allt knapptryckande under sammanträden. Det måste vara ganska trist att vara föredragande på ett nämnd-/styrelsesammanträde och se ett antal ledamöter ägna sin uppmärksamhet åt Facebook eller andra viktiga info-kanaler.

onsdag 24 augusti 2011

Hur länge kan SAAB överleva?

I kväll meddelade SAAB i Trollhättan att inte heller denna månad klarar man lönerna. Det är sanslöst! Vilken annan arbetsgivare skulle kunna meddela sina anställda kvällen innan lönedag att sorry, det finns inga pengar - inte den här gången heller.
Nu tycks åtminstone tjänstemannafacket bestämt sig för att agera. Konkurs nästa om inte lönerna betalas denna gång. Och för de anställda träder den statliga lönegarantin in. Det tycks väl som det enda rimliga nu. Förvånande att företaget överlevt så här långt. Ja, överlevt och överlevt. Det är väl en sanning med modifikation. Ingen vill längre sälja dess bilar. Kommer ju heller inte att finnas några att sälja snart.

Länkar: http://www.corren.se/Ekonomi/?articleId=5750193&date=&menuids=
              http://svt.se/2.22620/1.2511427/inga_saab-loner_i_morgon?lid=puff_2511427&lpos=rubrik

tisdag 23 augusti 2011

Var finns föräldrarna vid nollningen?

Ja, det undrar Polisen och det undrar många av oss andra både vuxna och unga. För egen del nattvandrade jag och min man ett antal gånger då vår dotter var i tonåren. Jag har också gjort det i min politikerroll.
Visst ska skolan göra vad som går för att förhindra avarterna av denna nollning vid höstterminens början. Och skolorna gör det också. Men det som beskrivs i media har försigått på kvällstid. Och då är det knappast skolans ansvar att ha koll på eleverna.
Jag har svårt att tro att ettorna minns sin start i gymnasiet med glädje när de tänker tillbaka på kränkningar och fylla. För en del kanske kvällen sätter negativa spår som aldrig helt går ur.
Och hur många nya ettor oroar sig nästkommande sommar för sin gymnasiestart efter att ha sett och hört om dessa avarter?
Länkar: http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/?articleId=5746991 samt http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/?articleId=5748158

onsdag 10 augusti 2011

S,V,MP-populism i Linköping kring högkostnadsskyddet

ÖstgötaCorrespondenten skriver idag om den politiska oenigheten i Linköping i samband med remissvaret till regeringen angående ett förhöjt högkostnadsskydd. Har bloggat en kommentar på min andra blogg. Läs hela inlägget här:

Regeringen har skickat ut förslag om höjt högkostnadsskydd inom områdena öppen sjukvård och läkemedel. Inga höjningar har skett sedan slutet på 1990-talet trots att kostnaderna ökat. Det kloka hade varit att indexreglera högkostnaddsskydden så som Linköpings kommun har gjort med avgifter. När så inte sker blir skillnaden stor när sedan väl en höjning blir nödvändig.Vilket alltså nu är fallet.

I regeringens förslag anges fördelningseffekter d v s beräkningar om hur stor höjning som kan förväntas ske för den enskilde individen innan skyddet inträder om de föreslagna förändringarna genomförs.

Trots denna beskrivning från regeringen så kräver socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Linköping att konsekvenserna ska utredas lokalt i Linköping innan remissvar kan lämnas. Jag har svårt att se att effekterna för enskilda individer skulle bli annorlunda om en konsekvensutredning görs lokalt.

Linköping har svarat till regeringen med att beskriva hur ett förändrat högkostnadsskydd kan påverka försörjningsstödet och avgifterna för vård och omsorg, där förbehållsbelopp tillämpas.

Min undran är: anser (S), (V), (MP) i Linköping att högkostnadsskydden aldrig ska ändras? För på grund av att både s-regering och alliansregering har underlåtit att successivt reglera dessa ekonomiska skydd i enlighet med höjda prisbasbelopp varje år så blir nu höjningen mer kännbar för den enskilde. Hade justering skett varje år så hade förändringen stannat vid några tior per år.

Svaret på min fråga till oppositionen är sannolikt:populism och ingenting annat. Hade det varit en socialdemokratisk regering som skickat ut förslaget hade nog ingen lokal konsekvensutredning krävts.söndag 7 augusti 2011

Lärarlöner och socialförsäkring i Marstrandstal

Folkpartiets partiledare Jan Björklund har idag haft sitt traditionsenliga sommartal i Marstrand. Lägligt nog så här inför starten på Alliansregeringens budgetförhandlingar. Som framgår av Jans nyhetsbrev så innehöll talet fokus på lärares möjligheter till karriärvägar och lärarnas lönevillkor men också besked om att FP vill rätta till det som blivit fel i sjukförsäkringsreformen.

Det är utmärkt att Folkpartiet nu ger sig in i debatten om sjukförsäkringen också på partiledarnivå. Fram till mitten på 2000-talet ansågs Folkpartiet vara det Alliansparti som både ledde debatten om svenska socialförsäkringar och värnade om en trygg försäkring. Precis som Jan Björklund skriver i sitt nyhetsbrev så har förändringarna som Alliansregeringen genomfört varit nödvändiga. Reformerna stämde också med de motioner som Folkpartiet och övriga Allianspartier skrev i opposition sedan 1997, då missskötseln av försäkringen började. Men en regering måste kunna rätta till regelverk som gör att svårt sjuka människor kommer i kläm. Innebörden av begreppet "trygga socialförsäkringar" är att de ska hjälpa och inte stjälpa när allvarlig sjukdom drabbar en människa.

Att skapa karriärvägar för lärare genom att införa tjänster som adjunkter och lektorer är också bra. Om staten bidrar med pengar så underlättar det ett genomförande. Höjda lärarlöner mer generellt är också angeläget. Där tycks kommunerna få klara av det på egen hand, vilket kan vara möjligt såvida inte en ny finanskris inträffar. Risken för det känns just idag som näraliggande.

Ytterligare länkar: DN, SvD

torsdag 28 juli 2011

Orden har betydelse

I ett inlägg tidigare i veckan skrev jag att ordvalet påverkar människor som en spontan reaktion på händelserna i Norge och bl a Sverigedemokraternas ständiga påståenden om "massinvandring" och "islamisering" av Sverige. Idag läser jag en artikel i DN om ordens betydelse.

onsdag 27 juli 2011

Hoppas att SÄPO har koll

Som ledamot i Säkerhets- och integritetsskyddskommittén har jag haft anledning att under sommaren läsa publikationen "Säkerhetspolisen 2010". En intressant läsning. Medföljande brev inleds med "Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin. Det är ett fint och viktigt uppdrag. Utmaningarna på underrättelse- och säkerhetsområdet är många."

Efter händelserna i Norge läste jag på nytt avsnittet om extremistmiljöer i nämnda skrift. Jag hoppas SÄPO har koll.

Såg att SÄPO granskar Breiviks terrormanifest (DN). Borde väl vara en självklar uppgift.

tisdag 26 juli 2011

Ordvalet påverkar människor

Tillsammans med all annan rapportering kring tragedin i Norge kommer nu också debatten kring huruvida främlingsfientliga partier i Norge, Sverige och andra länder framförallt i Europa kan anses medskyldiga till det fruktansvärda dådet.
SSU:s länsordförande i Östergötland menar att Sverigedemokraterna är indirekt skyldiga genom den debatt och de argument de använder (Corren 26/7-11). Detta tillbakavisas kraftigt i en intervju med Jimmie Åkesson i samma tidning. Åkesson vill tolka SSU-ordförandens uttalande som att en fri debatt inte ska få föras kring olika åsikter som rör bl a invandringspolitiken. Även en signerad ledare i Corren idag tolkar kritiken mot främlingsfientliga partier som en vilja att tysta debatten.

Jag förvånas över den milda tonen ledarskribenten använder mot de främlingsfientliga partierna. De är inte medskyldiga till det faktiskt genomförda dådet men visst sjutton bidrar deras ordval i samhällsdebatten till att öka främlingsfientligheten i samhället! Varje gång Jimmie Åkesson och hans anhängare talar om "massinvandringen" i Sverige och påstår att Sverige håller på att "islamiseras" så skapar partiet en bild av att så är fallet och bidrar till att göda främlingsfienlighet och extremism. Även om nu SD:s partiledare försöker framställa sig och partiet som något annat än vad han och de står för så säger en partikollega till Åkesson precis vad han tänker (DN, SvD).

Om det kan komma något gott ur en sådan fruktanvärd händelse som den i Norge nyligen så borde det vara en öppen och saklig debatt kring hur bekämpa extremism. Med "saklig" inkluderar jag hur vi använder orden. Visst får man som debattör mest genomslag i media när man använder "vassa" formuleringar. Men den "framgången" gynnar inte alltid en samhällsutveckling i demokratisk anda.

lördag 23 juli 2011

Overkliga bilder från Norge

Idag känner vi alla med norrmännen och inte minst då med anhöriga till de som dödats och skadats. Den enda lättnad är att en man gripits så snabbt till förhör. Och att polisen tycks vara säker på är gärningsmannen. Har han haft medhjälpare eller inte vet vi ännu inte. Att polisen tycks med säkerhet kunna uttala vilken organisation eller inriktning mannen tillhör är också bra. Vid attentat skapas alltid spekulationer, vilka så småningom kan uppfattas som sanningar oavsett hur ogrundade de än är.

Många tankar finns i mitt huvud. Men de känns omöjliga att samla till något strukturerat att skriva ner. När jag läser tidningarna på nätet minns jag Aftonbladets nätupplaga den 11 september som var den första sida jag fick upp. Samma känsla av overklighet sprider sig. Detta trots att vi alla borde vara mer förberedda idag.

söndag 17 juli 2011

GRATTIS Japan och GRATTIS svenska tjejlaget!

Vilken framgång för damfotbollen både i Sverige och i världen! Kvällens match bjöd verkligen på allt man kan önska - bra fotboll, stor dramatik och god underhållning.

Både Japan och USA var värda att vinna.
Kanske kan jag glädjas lite extra med japanskorna. Deras framgång i kväll får nog alla japaner att - åtminstone för en stund - glömma tragedin som drabbade landet tidigare i år.

I morgon kommer våra svenska fotbollstjejer att hyllas i Göteborg. Bronsmedalj är fullt godkänt. I kväll kan eventuellt missnöjda svenskar förstå att det inte var så självklart att vinna mot ett guldlag, som Japan nu är.

En del Linköpingsbor undrar varför vi ska bygga en ny fotbollsarena när Linköping inte har något stjärnlag i herrfotboll. Kanske kan de fatta nu att också tjejer kan vara framgångsrika i fotboll. Efterfrågan på träningsmöjligheter för tjejfotbollen kommer säkert att öka runtom i landet. Förebilder finns både lokalt, nationell och internationellt. Heja tjejer!

fredag 8 juli 2011

Hemma igen efter Almedalen

Har gått igenom anteckningar och material som jag har med mig hem från dagarna i Almedalen. Somt kan sorteras bort och somt är inspirerande och användbart. Finns anledning att återkomma till när jobbet går igång igen 1 augusti.

Jag var på nästan alla seminarier som jag planerat och några till. Ett som jag inte uppmärksammat men som jag blev tipsad om av min partikollega Anne-Marie från Borås handlade om Mänskliga rättigheter (MR) och hur Västra Götalandsregionen som första och enda region i Sverige jobbar med detta. Anne-Marie bloggar om det här. Är en av idéerna jag ska följa upp.

Bland Fjärde storstadsregionens seminarier var det som handlade om Sveriges insats i Libyen det som jag minns allra mest trots många andra spännande.

Onsdagen var Folkpartiets dag i Almedalen. Jan Björklund höll ett mycket ideologiskt och engagerat tal. Han kom också till sin rätt vid "Efterfrågat" med Erik Blix och imitatören Göran Gabrielsson senare på kvällen.

Nu tar jag semester i tre veckor. Kanske blir det något inlägg någon regnig dag. Regnar det inte under dessa tre veckor återkommer jag i början på augusti.

måndag 4 juli 2011

Almedalen för mig 2011

I morgon bitti (tidigt som attan) flyger jag till Visby och Almedalen. Kommer att vara där till sen torsdag kväll. Ångrar att jag inte bestämde mig för att vara där åtminstone måndag och fredag också när jag försöker pricka in så många intressanta seminarier och andra aktiviter som möjligt.
Mina dagar ser ut så här nu:
Tisdag: Medverka i debatt kring LSS och barnperspektivet hos IfA (Intresseföreningen för Assistansberättigade), lyssna på en annan debatt om LSS och sedan lunch tillsammans med föreningen och några debattdeltagare.
Senare på dagen medverkar i jag i ännu en debatt kring LSS hos RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar). Ett inslag i den debatten kommer säkert att handla om Socialstyrelsens senaste granskningsrapport.

Någon gång under dagen ska jag besöka Bloggplats H 12 d v s Politometern.se i samarbete med Almega.
Besök på Bloggplats H 12 hoppas jag kunna hinna med varje dag.

Onsdag: Är Folkpartiet liberalernas dag i Almedalen. Men också Flygets Dag, där Fjärde storstadsregionen tillsammans med Svenskt Flyg, Linköpings kommun m fl arrangerar ett antal seminarier.
Så något seminarium om flygets och för all del andra transportmedels roller också blir det. Har även prickat in ett seminarium om Säkerhet och Försvar. Ska dessutom hinna med någon inbjudan från vårdföretag.

Ska sedan träffa representanter för Unga Allergiker, som vill diskutera bristen på tillgänglighet ur sitt perspektiv. Hinner förhoppningsvis lyssna på seminariet "Politisk vilja - nyckeln till biogasutveckling", där bl a Linköpings energibolag Tekniska Verken är medarrangör.

Ett besök igen hos Bloggplats H 12, sedan är det nog dags att ägna kvällen åt "min" partiledare Jan Björklund och övriga folkpartivänner.

Torsdag: Är min ambition att vara på ett seminarium kl 8.00, som handlar om "Ett näringsliv med samhällssyn". Enligt programmet kommer frågan om näringslivets syn på att anställa personer med arbetshinder av olika slag vara huvudinslag.
Förhoppningsvis hinner jag lyssna en stund på seminariet om Fritt Val av hjälpmedel. Också mycket aktuellt.
Infrastrukturplanering hos Fjärde storstadsregionen blir nästa kunskapsinhämtning. Vårdföretagen om personlig assistans och besök hos Bloggplats H 12 blir en del av eftermiddagen. För att se´n avsluta vistelsen i Almedalen för detta året med regionmingel och andra aktiviter med Fjärde storstadsregionen.
Flyg från Visby 22.15 och hemma hos make och hund runt midnatt.

Den som tror att vi som åker till Almedalen gör det som semester och mingel tror fel. Mingel förekommer men än mer av diskussioner, debatter, seminarier för kunskapsinhämtning i aktuella samhällsfrågor på alla tänkbara områden. Ta gärna del av programtidningen för årets vecka.

Jag är mycket glad över att få medverka i debatter kring villkoren för människor med funktionsnedsättning. Dock önskar jag att dessa debatter väckte lite mer uppmärksamhet i media. Inte för min skull utan för att de handlar om mänskliga rättigheter. Och att dessa insatser inte alltigenom sköts på ett tillfredsställande sätt avs amhället trots att de betyder så mycket för de människor som berörs och deras anhöriga.

Att ha en politisk profil (som i mitt fall socialpolitik) innebär inte att andra samhällsfrågor är mindre intressanta. Som kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ser jag fram emot ta med hem från Almedalen ökade kunskaper på flera områden, som berör framtiden i kommunen och i regionen. Därav denna spridning på seminariedeltagande.

tisdag 21 juni 2011

Arbetslinjen för alla som kan och vill arbeta

Läs här min kommentar i Linköpings Tidning idag med anledning av regeringens strategi för
funktionshinderpolitiken kommande år.

Nationell strategi ökar chans till jobb


Regeringen har presenterat sin nya strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken under perioden 2011 till 2016. Strategin sätter bland annat upp målet att sysselsättningsgraden för personer med nedsatt arbetsförmåga ska öka.

– Arbetslinjen är för alla. Kan man så ska man ha en egen försörjning och det betyder mycket för självkänslan och självbestämmandet att ha ett arbete att gå till, säger Linnéa Darell, ordförande i omsorgsnämnden i Linköping.

Höjd målsättning
Strategin innehåller en ny utredning som ska se över hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna kan förbättras för att fler med funktionsnedsättning ska kunna få och behålla ett arbete.
– Vi har nyligen höjt målsättningen för personer som ska gå från daglig verksamhet inom omsorgen till att ha ett jobb från tre till fyra personer och är på god väg att kunna nå målsättningen. Med förbättrat stöd på arbetsmarknaden kommer vi framöver att kunna höja ambitionerna i Linköping ytterligare några steg, säger Linnéa Darell.

Välkommen dialog
En annan del i den nya strategin handlar om att inleda överläggningar med organisationen Sveriges Kommuner och Landsting för att se hur den offentliga sektorn kan ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning. Dialogen välkomnas av Linnea Darell:
– De flesta kommuner kan och borde göra mer, det gäller även Linköping. Jag har höga förhoppningar om att dialogen ska kunna resultera i bra former för utvecklingsarbetet med att erbjuda fler arbetsplatser.

söndag 12 juni 2011

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kritisk

Vid sammanträdet i torsdags beslutade vi i Säkerhets- och integritetsskydsnämnden om två rapporter. Den ena refererar DN.
Båda rapporterna kan läsas på nämndens hemsida http://www.sakint.se/Pressinfo.htm.

Nämnden är inne på sitt fjärde verksamhetsår och jag kan som ledamot konstatera att effektiviteten i tillsynen blir allt bättre. Att värna den personliga integriteten är alltid nödvändigt. I tider då den grova brottsligheten tycks öka är det förståeligt om regering och riksdag lyssnar till dem som förespråkar allt vassare metoder för att motverka en negativ utveckling. Självklart måste Sverige ha effektiva metoder för att motverka grov brottslighet. Men det får inte leda till att vi rusar in i ett övervakningssamhälle.

onsdag 8 juni 2011

Att ställa upp även när det tar emot

Ja, så löd rubriken på min partikollega Claes Alméns och min artikel (se artikeln nedan) i Corren i fredags. Claes är FP-ledamot i bygg- och miljönämnden i Linköping. Artikeln kom till med anledning av att bygg- och miljönämnden medgivit ett privat företag att bygga ett behandlingshem för flickor på en tomt nära ett befintligt bostadsområde, vilket väckte oro.
Det är inte så ofta som det kommer invändningar mot omsorgsboende i vår kommun numera. Men benämningen "behandlingshem" ger uppenbarligen människor associationer till stökigheter, polisingripanden, "objudna" gäster osv.
Ett socialliberalt synsätt är naturligtvis att alla människor ska ha möjlighet att bo och leva i gemenskap med andra. Självklart ska grannar kunna ställa krav på att onormala störningar inte ska förekomma. Det är ett krav som vi alla ska kunna förvänta oss i vår boendemiljö, eller hur? Trots det så vet vi alla att det kan förekomma även med "vanliga" grannar.

Här kan Du läsa vår artikel.
Omsorgsboenden av olika slag ska vara ett naturligt inslag i våra bostadsområden. Den ståndpunkten framför folkpartisterna Claes Almén och Linnéa Darell med anledning av det planerade boendet i Vårdsberg.

I samband med att nya omsorgsboenden ska startas finns det ibland starka åsikter från de boende i området. Även om det är förståeligt att det okända skapar oro så får det aldrig innebära att vi vänder ryggen till dem som behöver samhället mest.
Det planerade boendet i Vårdsberg är det senaste fallet där boende i området är oroliga inför tanken på vårdplatser i deras närhet. Vi ser ibland samma reaktioner när man ska bygga exempelvis andra sorters omsorgsboenden och boenden för flyktingbarn.
Det är den mest naturliga reaktion i världen att som förälder vilja skydda sina barn. Vilken förälder har inte vid något tillfälle ringt sin läkare eller skyndat till akuten när ens barn bara har hosta? Även om omsorgsboenden sällan påverkar tryggheten i området, så finns oron där tills man fått facit i hand.
Men vi är alla överens om att samhället ska hjälpa dem som behöver stöd. Vi har som medmänniskor en moralisk plikt att hjälpa när vi kan. Vi har också ett egenintresse av att hjälpen finns. Det kan nästa gång vara en närstående som mår dåligt och behöver en vårdplats, eller man kan själv drabbas av en olycka och behöva samhällets stöd i form av annat boende än det egna hemmet. Självklart ska den hjälpen ges.
Det innebär att många av oss kommer att leva nära olika slags boenden. Deras förekomst i våra livsmiljöer är ett resultat av det välfärdssamhälle som de flesta svenskar är glada över att leva i. Nästan alltid kommer dessutom farhågorna på skam. Den trygga närmiljön visar sig i efterhand inte ha förändrats av den nya verksamheten.
Vi kommer därför att även i framtiden arbeta för att omsorgsboenden av olika slag ska vara ett naturligt inslag i våra bostadsområden. Det kommer ibland att ta emot, men i slutändan vill vi alla leva i ett samhälle där hjälp ges till den som behöver och att det sker i gemenskap med andra.

måndag 6 juni 2011

Hur länge ska Tillgänglighetsmarschen behövas?

I lördags deltog jag i Tillgänglighetsmarschen i Norrköping (Radio Östergötland). För nionde året arrangeras denna marsch. I år på 32 orter runtom i landet. Alla med samma budskap: "Gör otillgänglighet till ett diskrimineringsbrott mot personer med funktionsnedsättning. Se Tillgänglighetsmarschen 2011, hemsida.

Min uppmaning till regering och riksdag är: Det är hög tid att gå från ord till handling!

Jag vet att remissvaren också på den senaste utredningen "Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering" innehåller många för och emot. Men ett flertal andra länder har hittat lösningar. Även om det ibland inneburit att gå emot vissa remissinstanser synpunkter. Det modet förväntar jag mig av en svensk regering och framförallt av mina egna partivänner.

Låt årets marsch bli den sista. Eller kanske så här: låt tio-års-jubiléet bli ett firande av att år 2012 har en lag införts som innebär att otillgänglighet är ett diskrimineringsbrott mot personer med funktionsnedsättning.

Andra bloggar: Marianne Åhman, http://fulldelaktighet.nu/?p=2201

måndag 30 maj 2011

Rimligt att kungen granskas

Idag har kungen bemött alla påståenden om bilder, eventuella besök på striptease-klubbar och annat mindre lämpligt med tanke på hans ställning som statschef. Jag såg inslaget på TV 4 Nyheterna. Kommer säkert att finnas de som tycker att media ska lämna honom i fred. Han såg onekligen pressad ut.

Men varför ska inte kungen - och för den del övriga medlemmar av kungahuset - granskas? Den granskningen är lika viktig som granskning av politiker, företagsledare och andra med inflytande i samhället. Kungen har ju dessutom framförallt funktionen att företräda Sverige utomlands och skänka stjärnglans vid evenemang inom landet. Då bör väl rimligen levernet vara ett föredöme. Nu skäms man ju som svensk över dessa pinsamheter.

DN redovisar en undersökning som visar att det är fler nu än tidigare som tycker att kungen ska avgå. I stället vill de att Viktoria ska tillträda. Personligen tycker jag Viktoria ska befrias från detta ärvda uppdrag och de förväntningar det innebär. År 2011 är det dags för ett modernt Sverige att skrota ärvda ämbeten.

Andra bloggar i ämnet: Folkpartiet i Nacka

söndag 29 maj 2011

Varför är (M) emot en modern järnvägsutbyggnad?

Efter att ha läst Europakorridorens verksamhetsberättelse inför årsstämman i juni kan jag inte - återigen - låta bli att förundras över (M):s kompakta motstånd mot att satsa på en modern järnvägsutbyggnad i Sverige. Europakorridorens verksamhetsberättelse för 2010 är ett åtta sidor långt bevis för att moderaterna i regeringen har fel i sin analys kring järnvägsutbyggnad inklusive höghastighetståg.

Ett antal utredningar har visat på vilka fördelar en modern järnvägssatsning skulle ha för Sveriges ekonomiska utveckling. KTH:s utredning 2003 "Europakorridoren, Ett bredband för fysiska transporter. Utbud, prognoser och samhällsekonomi" pekar på mycket stora samhällsvinster. Internationella HandelsHögskolan i Jönköping (IHH) presenterade 2004 två olika studier "Europakorridoren - Resvolymer, pendling och regionförstoring" samt "Europabanan och Södra stambanan - En jämförande analys av effekter i Södra stambaneregionen". Slutsatsen av båda dessa utredningar är att det är klart mest samhällsekonomiskt lönsamt för hela södra Sverige att bygga den nya Europabanan med hastighetsstandard på 350 km/tim. Alltså samma typ av järnväg som byggs runtom i övriga Europa.
Under 2008 redovisade KTH ytterligare en utredning "Godstrafikens utvecklingsmöjligheter som följd av en satsning på Europakorridoren". Möjligheterna för godstrafiken uppkommer genom att de flesta X2000-tåg ersätts av höghastighetståg på de nya banorna. Rapportens slutsats är att höghastighetsbanor kan betraktas som landets viktigaste godstågssatsning.

I en modern och framtidsinriktad miljöpolitik bör ingå att minska den tunga fordonstrafiken på våra vägar. Det förutsätter att mycket mer gods måste kunna fraktas på järnväg för att företagen ska välja en annan trasportform än dagens.

Men finansminister Anders Borg fortsätter att med en åsnas envishet hävda att höghastighetsbanor inte är någonting för Sverige.

Folkpartiet har en mer framtidsinriktad syn på Sverige, där både vårt samband med övriga Europa och ett värnande av framtida miljö ingår. Har man den utblicken mot framtiden så är det naturligt att svenska politiker måste vara lika framsynta i sin beslut som de politiker var som en gång byggde järnvägen.

Det är dags för (M) i regeringen att ha större visioner för landet än bara omfattningen av nästa jobbskatteavdrag.
 

onsdag 18 maj 2011

Snabb-bygge av gruppbostäder inte möjligt, tyvärr

På dagens sammanträde med omsorgsnämnden frågade oppositionen traditionsenligt: blir det några nya gruppboenden?
Omsorgskontoret och jag redogjorde återigen för att ett nytt öppnade i april, att ytterligare ett par stycken är påbörjade, att flera nya bostäder är inplanerade i de detaljplaner som är på gång varav en plan är överklagad. Alltså samma information som lämnades vid sammanträdet förra månaden och även vid fullmäktigemötet i april.

Jag vet inte om oppositionen tror att vi från Alliansen avbeställer boenden mellan sammanträdena. Jag skulle också önska att bostadsplanering vore en betydligt snabbare process. Men nu är det inte så. Om dessutom en granne eller flera bestämmer sig för att utnyttja sin demokratiska rätt att överklaga en plan så kan processen förlängas med ett år och mer.

När sedan alla planer är klara så är det tyvärr inte lika enkelt som de monteringsfärdiga villor som vi ser lyftas ner i delar från en trailer och snabbt vara på plats färdiga att inreda. Ännu har inget företag tyckt att det är en affärsidé, uppenbarligen. Utom i oppositionens värld.

Det kan tyckas som att jag raljerar. Visst är det ett problem att flera personer inte får beviljad plats i gruppbostad så snabbt som man skulle önska. Men det går inte fortare för att oppositionen ställer exakt samma fråga varje månad.

söndag 15 maj 2011

Landsmötesmotion om Kompetenslyft

Jag skrev nyligen på min blogg om behovet av kompetenslyft inom funktionshinderområdet och refererade där till såväl min debattartikel i Dagens Samhälle som Karl Grunevalds och Maria Larssons. Som framgår är jag kritisk till att regeringen inte tagit hand om LSS-kommitténs rekommendation i frågan för snart tre år sedan. För att förstärka behovet ytterligare och förhoppningsvis påskynda statens agerande så har jag idag skrivit en motion i frågan till Folkpartiets landsmöte i oktober.

"Kompetenslyft behövs på funktionshinderområdet
LSS-lagen har funnits i snart tjugo år. Den var och bör fortsätta att vara en profilfråga för Folkpartiet liberalerna. Tyvärr har intentionerna bakom lagstiftningen kommit i skymundan. Idag diskuteras LSS nästan bara i termer av kostnader för stat och kommuner.
Funktionshinderområdet är naturligtvis inte bara LSS även om denna lagstiftning är avgörande för att personer med stora och omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra med familj, fritid, jobb och studier.

Ett Kompetenslyft inom hela funktionshinderområdet är nödvändigt för att insatser ska ges med god kvalité. Det räcker dock inte bara med kunskap om funktionsnedsättningar. I god kompetens måste också ingå insikt om de värderingar som ligger till grund för samhällets olika lagar på området. Där finns brister idag. Inte bara hos handläggare utan hos politiker, chefer, olika myndigheter inkl rättsväsendet. Mest synliga blir kanske bristerna på LSS-området, där LSS-berättigade personer inte alltid får insatser de har rätt till, eftersom tillämpningen av lagen inte följer lagstiftarens intentioner.

LSS-kommittén (SOU 2008:77) uppmanade regeringen att genomföra ett framtidsinriktat Kompetenslyft inom funktionshinderområdet. Liknande "lyft" har gjorts på äldreområdet och nu är det hög tid för funktionshinderområdet."
fredag 13 maj 2011

FK:s lokalkontor i Linköping blir kvar

Försäkringskassans lokalkontor i Linköping hotades av stängning om ett par veckor. Detta trots att riksdagen i april begärt att regeringen skulle stoppa nedläggningarna av lokalkontoren runtom i landet. Igår kom så regeringens svar till riksdagens socialförsäkringsutskott (Corren 13/5 -11).
Kassan åläggs att se över sin organisation på nytt.

Det kan tyckas som ett år av respit och sedan?
Jag tror dock att lokalkontor/servicekontor kommer att räddas också på lång sikt. Många kontakter med medborgare kan skötas via nätet men i ofta är det personliga mötet en nödvändighet.

onsdag 11 maj 2011

Alla barn och unga behöver trygghet

Men tyvärr fungerar det inte alltid så. Folkpartiet skriver på kampanjsidan så här:
Många barn växer upp i trasiga hem. När föräldrarna inte klarar av att ta hand om sitt barn måste samhället som en yttersta åtgärd gripa in och se till att barnet får den trygghet, den omsorg och det skydd som alla barn har rätt till.
Över 17 000 barn och ungdomar är omhändertagna av socialtjänsten. Samhället har tagit på sig ansvaret för att ge dem en bättre start i livet. Men socialtjänsten följer inte upp barnen tillräckligt. Många barn upplever att ingen lyssnar och ingen ser. En stor del av barnen misslyckas i skolan och får allvarliga problem som vuxna. Samhällets mest utsatta barn har inte fått det stöd som de behöver. Det måste vi ändra på.

I min kommun Linköping jobbar flera av mina engagerade partikollegor med kampanjen. Men det räcker förstås inte med en månads kampanj för att alla barn och unga ska få en bättre och tryggare tillvaro. Förbättringar måste ske långsiktigt och tillsyn och kontroll av verksamheter ske kontinuerligt.

Läs t ex vad Marianne Åhman skriver.

torsdag 5 maj 2011

Lägga tid på att rösta - Oj, så besvärligt!!

Väljarna i Västra Götaland är irriterade över att de "måste" lägga tid på att rösta igen. Enligt referat i Dagens Samhälle uppger valforskaren Henrik Oscarsson på sin blogg att väljarna anser att det inte är deras ansvar att det blev fel i höstas. Nej, så är det förvisso. Men ligger det inte i väljarnas intresse att deras avgivna röster blir rätt räknade? Jag bara undrar.
I många länder i världen skulle befolkningen gärna rösta varje dag om de bara finge rösta. Och att myndigheter tog deras åsikter i valet på allvar.
Men i Sverige är vi så bortskämda med demokrati att vi gnäller när vi måste välja om. Och "måste" förresten? Det är frivilligt. Den som tycker att besväret inte står i proportion till nyttan med korrekta valresultat kan ju avstå.

onsdag 4 maj 2011

LSS i fokus

På dagens DN-debatt beskriver Socialstyrelsen resultat av granskning rörande kommuners hantering av LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är naturligtvis oerhört illa att kommuner inte följer lagar. Och än mer illa är det att nonchalera lagar som tillkommit för att stärka svårt funktionshindrade människors möjligheter att leva så normalt som det bara går trots funktionsnedsättningen.

Samtidigt vill jag påstå att det inte borde vara någon enorm överraskning att LSS nonchaleras i vissa kommuner. Lagen ger den enskilde medborgaren större inflytande över insatserna än vad socialtjänstlagen gör. Detta förhållande har allt sedan lagens tillkomst varit en nagel i ögat på såväl politiker som handläggare och biståndsbedömare. Alltemellanåt hörs berättelser om spydiga kommentarer från handläggare gentemot sökande, som skaffat sig information om sina rättigheter innan man kommit till socialkontoret.

För några veckor sedan skrev jag här på min blogg att den genomgripande kompetenshöjning/-utveckling, som LSS-kommittén uppmanade regeringen att genomföra redan 2008, måste komma till stånd. När jag läser Socialstyrelsens artikel idag känner jag att jag hade helt rätt.

Kommuner som inte följer lagen förtjänar stark kritik. Men också regering och riksdag förtjänar kritik för att kommittéförslagen bara i vissa stycken genomförts. Inte heller tar man itu med den nedmontering av den personliga assistansen, som sker genom Försäkringskassans handläggning. De kommuner som tar ansvar för sina LSS-berättigade medborgare drabbas numera av övervältringskostnader i miljonklassen.

Det är snart tre år sedan LSS-kommitténs betänkande lämnades. Vissa delar är genomförda och det är bra. Men åtskilligt mer återstår. Det duger inte att efter nästan tre år bara ha ett svar: Förslagen bereds i regeringskansliet.

Jag har länge varit engagerad i dessa frågor och jag var mycket aktiv som kommittéledamot både under de fyra år arbetet pågick och jag kommer att fortsätta bevaka utvecklingen. Jag ser som kommunalråd och ordförande i omsorgsnämnden i Linköping att diskussionen om intentionerna med LSS alltid behöver hållas levande i vardagsarbetet.

måndag 2 maj 2011

Bin Laden är död

Usama Bin Laden är död. Delar Cecilia Malmströms uppfattning att än bättre hade varit att han infångats och ställts inför rätta och dömts för de fruktansvärda brott han begått. Men hans död är också en framgång. Dock ska vi inte tro att terrorismen är död, vilket också Cecilia konstaterar.
Jag hoppas att världen slipper uppleva hämndattacker.
Se http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/05/02/arbetet-mot-terrorism/

onsdag 27 april 2011

Twin Cities of Sweden

Folkpartiet i Linköping och Norrköping vill marknadsföra de båda städerna under begreppet Tvillingstäderna Linköping-Norrköping (eng. Twin Cities of Sweden). Min partikollega Mattias Sundin och jag presenterade förslaget idag med anledning av att marknadsbolaget (ägs av de båda kommunerna, näringslivet och Universitetet i Linköping) funderar på namnbyte.

Begreppet Fjärde Storstadsregionen har använts sedan några år tillbaka dock utan större framgång. Var ligger Fjärde Storstadsregionen och vem vill vara nummer fyra? Ingen benämner Göteborgsområdet som Andra storstadsregionen eller Malmöområdet som den tredje. Alltså: ortsnamn måste finnas med.

I Marknadsbolagets engelska presentation skrivs Twin Cities of Sweden. Varför inte motsvarande i svensk tappning d v s Tvillingstäderna Linköping-Norrköping?

Se också Mattias blogg.

söndag 17 april 2011

En helg med flyt

Ja, inte i betydelsen att tillbringat helgen på sjön även om vårvärmen idag infunnit sig på riktigt. Nej, båten sålde vi för några år sedan. Var sak har sin tid.
Med flyt menar jag att det mesta av det jag föresatt mig att göra över helgen nu är gjort. Jag brukar annars planera in mycket mer än jag se´n förmår åstadkomma, när medvetenheten om att det faktiskt är helg infinner sig.
Eftersom detta är sista helgen före påsk så hade jag bestämt mig för att skura alla golv i huset (inte gjort på länge) och tvätta åtminstone några fönster. Tro´t eller ej - igår blev golven rena och idag är hälften av husets fönster tvättade. Och ändå har jag hunnit sitta i solen ett par timmar. Det kallar jag flyt.

torsdag 14 april 2011

Behovet av kompetensutveckling inom LSS-området

Under två veckor har behovet av kompetensutveckling inom LSS-området debatterats i Dagens Samhälle. Först ut var Karl Grunewald som en vecka senare fick svar av barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Lika engagerat som Grunewalds inlägg var, lika avslaget ointresserat tedde sig - tyvärr - ministerns svar (DS nr 13). Här kan Du läsa mitt inlägg i veckans upplaga av samma DS.

Lyft kompetensfrågorna med det snaraste!

Karl Grunewald kritiserade i nr 12 regeringen för att personal inom främst LSS- omsorgen för personer med funktionsnedsättning inte fått något kompetenslyft. Tyvärr visar inte ansvarig minister, Maria Larsson (KD), i sitt svar i nr 13 att staten kommer att ta det ansvaret heller. Psykiatrisatsningarna är bra, men bidrar inte till kompetensutvecklingen för övriga delar av funktionshinderområdet.
Kompetenshöjning inom LSS-området berör inte bara omsorgspersonal i boenden och andra verksamheter. Det handlar i lika stor utsträckning om personal på alla nivåer och politiker, vilket LSS-kommittén underströk mycket tydligt. Signalerna om att det råder obalans mellan teori och praktik det vill säga mellan vad lagen föreskriver och vad som i verkligheten tillämpas måste tas på allvar. Denna obalans leder till kvalitetsbrister.
För att uppnå god kvalitet måste det finnas kunskaper om funktionsnedsättningar och insikt om de värderingar som ligger till grund för lagstiftningen. Det sistnämnda upplever jag alltemellanåt ha tappats bort under de snart tjugo år som gått sedan LSS infördes.
När LSS-kommittén 2008 betonade behovet av kompetensutveckling i sitt slutbetänkande, var uppmaningen till regeringen att överväga en samlad och framtidsinriktad satsning på kompetensutveckling och långsiktig personalförsörjning inom hela funktionshinderområdet, och det handlar inte bara om LSS.
Även den nationella rapporten Investera nu! från 2004 innehöll förslag om åtgärder för kompetensförsörjning på funktionshinderområdet, utöver äldreomsorgen. Oavsett regering så har förslagen på LSS-området inte förverkligats.
Ännu finns tid att ta till vara LSS-kommitténs förslag, men det brådskar annars riskerar vissa delar att behöva uppdateras. Fullt användbar är dock den del som handlar om kompetensutveckling. Ett Kompetenslyft är önskvärt med det snaraste!
Linnéa Darell
Kommunalråd (FP) och ordf, omsorgsnämnden, Linköping; tidigare ledamot LSS-kommittén

Jag hoppas att någon på Socialdepartementet reagerar och framförallt agerar.

En som reagerat idag är RBU:s förbundsjurist, vilket gladde mig.

"Hej Linnéa!
Tack för en bra debattartikel i Dagens Samhälle idag! RBU står givetvis också bakom kravet på en kompetenssatsning.
Med vänlig hälsning,
Henrik Petrén
Förbundsjurist"

Var för övrigt på en fantastisk musik- och teaterföreställning idag. Om den har jag skrivit på min lokala Corre-blogg. Se här http://www.corren.se/bloggar/blogentry.aspx?blogg=5326965&entry=5607689


måndag 4 april 2011

Vart tog elallergikerna vägen?

SVT:s regionala nyhetsprogram Östnytt har gjort en uppföljning av ett inslag som sändes för 10 år sedan och handlade om elallergi. Då var frågan "het" kring hur personer som inte tålde all den strålning som förekom på grund av ökningen av antalet mobiltelefoner, datorer och master. I Linköpings kommun hade några år tidigare möjlighet till bostadsanpassningsbidrag införts för den som behövde få sin bostad elsanerad för att kunna bo kvar. Andra bostadsmöjligheter prövades av omsorgsnämnden. Några personer "provbodde" men bestämde sig för att flytta därifrån. Idag finns fortfarande en person kvar i det särskilda boende, som kommunen tillhandahöll.
I TV-inslaget kommenterar jag det faktum att sedan år 2005 har ingen sökt bostadsanpassningsbidrag för elsanering. Med tanke på hur utvecklingen varit och fortfarande är vad gäller telefoner och annan utrustning som ansågs framkalla allergi, så är detta anmärkningsvärt. Men kanske är det så att strålningen inte längre är så intensiv att den förorsakar omfattande besvär. Det vore ju verkligen fantastiskt.

Många personer upplevde sig missförstådda och kränkta när deras besvär inte togs på allvar. Man jämförde med larmrapporterna om amalgamskador, som inte togs på allvar från början. Så småningom fick dock de drabbade rätt. Amalgamet var boven och många blev tvungna att sanera sina tandfyllningar. Något liknande har dock inte skett avseende elallergi. Forskare är fortfarande tveksamma till elallergikernas egna uppfattningar om orsaken till deras problem.

Hur eller hur - människor upplever sig sjuka och detta måste på något sätt mötas. I Linköping har vi valt att försöka hjälpa dem som drabbats. 

söndag 3 april 2011

Årsmöteslördag

Igår hade Folkpartiet i Östergötland årsmöte i Finspång med integrationsminister Erik Ullenhag som gäst och årsmötestalare. Se min partikollega José Kimengas blogg.

Förbundsstyrelsen fick ny ordförande, Mathias Sundin, oppositionsråd i Norrköping, vilket Radio Östergötland uppmärksammar idag.

Årsmötet biföll en motion av Kjell Fransson, Motala. Motionen "Öka underhållet och reinvesteringarna av järnvägsnätet" ska skickas till partistyrelsen och dessutom bli en motion till höstens landsmöte. Jag ser på DN-debatt att infrastrukturministern tycker att regeringen satsar "historiskt mycket pengar" på järnvägsunderhåll. Det må vara "histoiskt mycket pengar". Men om dessa pengar inte är tillräckliga för det behov som finns efter årtionden av socialdemokratisk misskötsel så behövs än större tillskott.
Nu ankommer det på oss som är ombud på landsmötet i oktober att argumentera väl så motionen blir bifallen.

måndag 28 mars 2011

Kvinnojourernas ideella engagemang ovärderligt

Kvinnojouren i Motala berättade i fredags att de allt som ofta får samtal från företag som vill veta vad en kvinnojour gör. Detta har skapat oro för att Kvinnojourerna kan bli utkonkurrerade.
Av den anledningen blev jag kontakt av Radio Östergötland eftersom Linköping är en kommun som upphandlar verksamhet av olika slag och av olika entreprenörer.
Lyssna på inslaget här http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=504&artikel=4421074.

Mitt svar är att det ideella engagemang, som finns hos Kvinnojourerna, aldrig kan ersättas av vare sig kommunal eller privat verksamhet. Men det är viktigt att skilja ut olika verksamheter till skydd och stöd för kvinnor. Kommunerna bedriver idag skyddat boende (såväl akutboende som permanentboende) och ett sådant boende kan också drivas av annan på uppdrag av och med avtal från en kommun. Men som sagt - Kvinnojourernas ideella engagemang ska ha fortsatt stöd och gärna öka.

söndag 27 mars 2011

Nej-tack till Juholts första inbjudan

Sveriges Radio, Ekot, rapporterar idag att Juholts första frieri till de tre fackliga organisationerna får nobben. Det handlar om hans inbjudan till LO, TCO och SACO om överläggningar kring pensionssystemet. Jag kommenterade konsekvenserna av att öppna för sådana överläggningar i mitt inlägg igår. Bra att TCO och SACO nu tackar nej till separata samtal med ett av partierna i pensionsuppgörelsen. Klokt av dem att hänvisa till att det finns en formell grupp med regeringspartierna och socialdemokraterna. Det är där utvärdering ska diskuteras. TCO:s ordförande Sture Nordh anger dessutom ytterligare skäl för att nobba Juholt, nämligen att TCO är politiskt obundna. En lärdom för en socialdemokratisk ledare 2011.

Dagen efter

Intressant att idag - dagen efter socialdemokraternas nye partiledares installationstal - studera ledarsidornas kommentarer. Roligt, fick kongresskamraterna på gott humör, men.. Att talet var en rejäl vänstersväng tycks de flesta vara ense om. Och konstigt vore det väl annars. I mitt förra blogginlägg kommenterade jag att Juholt nästan inte alls nämnde "företag" eller "företagare". Bara då han kritiserade vinstsugna vårdföretag och dito friskolor. Ser att åtminstone DN och SvD noterat detsamma. Jag utgår från att när det blir vardag imorgon så kommer detta faktum att få ett större utrymme i debatten om vart socialdemokratin är på väg.

lördag 26 mars 2011

Hur ska välfärdsresurserna skapas, Juholt?

Lyssnade i förmiddags på socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholts första tal i den rollen. Jag förstår att många s.k. vänstersossar är nöjda. Det ligger något i Göran Greiders kommentar om att något sådant har socialdemokrater inte hört de senaste 25 åren.
Det var många vackra ord om hur alla skulle få det bättre. Bättre skola, bättre sjukvård, bättre äldrevård, barnfattigdomen ska avskaffas, kvinnolönerna i den offentliga sektorn ska höjas, etc etc.
Lite elakt kan man ju undra om inte socialdemokraterna under sina långa regeringsinnehav åtgärdat detta. Tydligen inte. För inte ens en socialdemokrat kan väl påstå att partiet lämnat ifrån sig ett så bra Sverige 2006 och ändå förlorat regeringmakten? Inte heller skulle det väl vara särskilt trovärdigt att påstå att Alliansregeringen sabbat alltihop och trots detta blev omvald 2010?

Jag kan inte påminna mig att Juholts tal innehöll ordet "företag" eller för den delen "företagare" annat än i kritiken av vinstsugna vårdföretag och friskolor. Jag hoppas att det beror på någon stunds bristande uppmärksamhet från min sida. Annars är det ju riktigt illavarslande. Och faktiskt helt unikt! Att en nyvald partiordförande för ett av Sveriges största partier 2011 inte tar ordet "företag" i sin mun när han talar om landets framtid. Och än mer anmärkningsvärt när han räknar upp allt som ska förbättras i välfärden. Jag trodde att det bara är vänsterpartiets Lars Ohly som idag på fullt allvar kan påstå att resurser till välfärden kan skapas utan livskraftiga företag och risktagande företagare.

Ett annat ord jag saknade i Juholts tal var "globalisering". Han nämnde EU och Europa och han nämnde USA och han talade om att andra länder t ex Kina tar över den ekonomiska utvecklingen i världen. Men kanske tycker han att begreppet "globalisering" inte är användbart i en ny social demokrati.

Att färdriktningen för socialdemokraternas nye partiordförande är vänster må ju vara. Men att Juholt sprider osäkerhet om det framtida pensionssystemet gjorde mig riktigt bekymrad. Svaret på frågan om hur framtida pensioner ska säkras på en rimlig nivå är: fler människor i arbete och därmed fler arbetade timmar totalt i Sverige. Och det vet socialdemokraterna! Att nu försöka ge sken av att pensionssystemets konstruktion kan behöva omprövas kan innebära en oro vid bedömningen av stabiliteten i Sveriges finanser. En mängd länder runt om i världen avundas oss som kunnat nå en mycket stark majoritet i riksdagen för ett stabilt pensionssystem. Inte minst med tanke på den demografiska utvecklingen.
Alla system behöver ha en kontinuerlig uppföljning, vilket finns när det gäller pensionssystemet. Men det är något annat än det Juholt signalerade i sitt tal.

tisdag 22 mars 2011

Lite kort från helgens riksmöte

Sist jag bloggade skrev jag något om att jag skulle återkomma och berätta om Folkpartiets kommunala riksmöte i helgen. Nu har dagarna gått och det börjar nästan kännas passé att skriva om. Dessutom har väl redan ett antal folkpartister redan bloggat bl a Anne-Marie som skrev om både dag 1 och dag 2. Min vän Marianne Åhman från Värmland har också varit flitig på bloggen. Och Christer Sörliden som tydliggjort temat på riksmötet "Vi vill mer".

Men något får det nog bli ändå. Det var arrangemanget värt. Två härliga dagar med 800 partivänner från olika delar av landet. God stämning, många glada igenkännanden och kramar. Jag känner alltid när jag kommer till riksmöten eller landsmöten att jag är bland vänner. Underbart!

Det var också två lärorika dagar med seminarier, panelsamtal och - förstås - partiledartal. Ett uppskattat inslag var PG Gyllenhammars medverkan vid ett av panelsamtalen. Han hör de fåtal personer som kan säga sanningar med ett slags torr humor, som är härligt att lyssna till.

fredag 18 mars 2011

Barns och ungas bästa

Sitter på ett hotellrum i Göteborg. Skulle ha varit på FP:s gruppledarkonferens idag. Men dagen kolliderade med uppstarten, eller kanske omstart, av Barnuppdraget. Ett arbete som görs i Östergötland i samarbete mellan länets 13 kommuner och landstinget. Deltagarna på kommunsidan representerar både skola och socialtjänst.
Målet med arbetet är att det gemensamma ansvaret för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga ska skötas bättre inklusive ett bra stöd där så behövs.

Dagen inleddes med Ing-Marie Wieselgrens föredragning kring hur det ser ut idag och hur det borde vara. Det är ju inte självklart att brister beror på resursbrist även om det ibland kan vara så. Men alla samhällsfunktioner har en hel del att fundera över. Förmiddagsprogrammet gav oss alla mycket att tänka på.

Jag tänker på det när jag läser i dagens Aftonbladet om s.k. maktlekar i vissa skolor. Enligt polisen är det inte lek utan misshandel. Jag blir så upprörd när jag ser att dylika aktiviteter kan ske på våra skolor utan att vuxna ingriper. Samtal med elever och föräldrar borde ju omgående innebära ett stopp för sådant.

Varför sitter jag på ett hotellrum i Göteborg, undrar kanske någon. Jag har ju uppenbarligen varit i Norrköping på konferens och missat FP:s gruppOmledarkonferens. Jo, jag och min partikollega Carina tog tåget till Göteborg för att i morgon och på söndag delta i FP:s kommunala riksmöte. Om detta kommer jag att skriva under veckan som kommer.