torsdag 14 april 2011

Behovet av kompetensutveckling inom LSS-området

Under två veckor har behovet av kompetensutveckling inom LSS-området debatterats i Dagens Samhälle. Först ut var Karl Grunewald som en vecka senare fick svar av barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Lika engagerat som Grunewalds inlägg var, lika avslaget ointresserat tedde sig - tyvärr - ministerns svar (DS nr 13). Här kan Du läsa mitt inlägg i veckans upplaga av samma DS.

Lyft kompetensfrågorna med det snaraste!

Karl Grunewald kritiserade i nr 12 regeringen för att personal inom främst LSS- omsorgen för personer med funktionsnedsättning inte fått något kompetenslyft. Tyvärr visar inte ansvarig minister, Maria Larsson (KD), i sitt svar i nr 13 att staten kommer att ta det ansvaret heller. Psykiatrisatsningarna är bra, men bidrar inte till kompetensutvecklingen för övriga delar av funktionshinderområdet.
Kompetenshöjning inom LSS-området berör inte bara omsorgspersonal i boenden och andra verksamheter. Det handlar i lika stor utsträckning om personal på alla nivåer och politiker, vilket LSS-kommittén underströk mycket tydligt. Signalerna om att det råder obalans mellan teori och praktik det vill säga mellan vad lagen föreskriver och vad som i verkligheten tillämpas måste tas på allvar. Denna obalans leder till kvalitetsbrister.
För att uppnå god kvalitet måste det finnas kunskaper om funktionsnedsättningar och insikt om de värderingar som ligger till grund för lagstiftningen. Det sistnämnda upplever jag alltemellanåt ha tappats bort under de snart tjugo år som gått sedan LSS infördes.
När LSS-kommittén 2008 betonade behovet av kompetensutveckling i sitt slutbetänkande, var uppmaningen till regeringen att överväga en samlad och framtidsinriktad satsning på kompetensutveckling och långsiktig personalförsörjning inom hela funktionshinderområdet, och det handlar inte bara om LSS.
Även den nationella rapporten Investera nu! från 2004 innehöll förslag om åtgärder för kompetensförsörjning på funktionshinderområdet, utöver äldreomsorgen. Oavsett regering så har förslagen på LSS-området inte förverkligats.
Ännu finns tid att ta till vara LSS-kommitténs förslag, men det brådskar annars riskerar vissa delar att behöva uppdateras. Fullt användbar är dock den del som handlar om kompetensutveckling. Ett Kompetenslyft är önskvärt med det snaraste!
Linnéa Darell
Kommunalråd (FP) och ordf, omsorgsnämnden, Linköping; tidigare ledamot LSS-kommittén

Jag hoppas att någon på Socialdepartementet reagerar och framförallt agerar.

En som reagerat idag är RBU:s förbundsjurist, vilket gladde mig.

"Hej Linnéa!
Tack för en bra debattartikel i Dagens Samhälle idag! RBU står givetvis också bakom kravet på en kompetenssatsning.
Med vänlig hälsning,
Henrik Petrén
Förbundsjurist"

Var för övrigt på en fantastisk musik- och teaterföreställning idag. Om den har jag skrivit på min lokala Corre-blogg. Se här http://www.corren.se/bloggar/blogentry.aspx?blogg=5326965&entry=5607689


Inga kommentarer: