måndag 31 augusti 2009

Råd att rätta felaktiga domar i asylprocessen

Den nya utlänningslagen från 2006 har utvärderats av advokat Bertil Hübinette och befunnits i huvudsak välfungerande. Men det finns några effekter, som Hübinette anser att att regeringen bör se över och - förhoppningsvis - ändra. En sådan är bristen på möjlighet att få ändring av materiellt felaktiga beslut (Svd idag).

Att tillgodose en sådan möjlighet är angelägen av flera skäl. En rättelse av ett felaktigt beslut kan vara livsavgörande för den eller de personer som drabbats av rättsväsendets misstag. Å andra sidan kan felaktiga bifall, som inte korrigeras, urholka förtroendet för svensk hantering av asylprocessen. Trovärdigheten gentemot dem som får avslag riskerar också att svikta.

Tydligen har beskedet från regeringen varit att förslag om att införa s.k. ändringsdispens inte är önskvärt. Jag hoppas att detta besked inte speglar åsikten hos hela regeringen utan bara ansvarig ministers. Självklart måste en rättsstat ha råd med en processordning som ger utrymme för att rätta felaktiga domar.

Det finns fler förslag till förbättringar i utredningen. Jag hoppas att regeringen tar tag i dessa. Meningen med en tidig utvärdering av en helt ny processordning på asylområdet var att snabbt kunna korrigera det som kanske inte blev helt rätt.

I lördags skrev jag att hellre närpoliser än kommunalisering av Polisen. Idag kan Du läsa en intervju med mig i Linköpings Tidning med anledning av detta blogginlägg.

lördag 29 augusti 2009

En polis nära Dig

Polisen borde komma närmare, skriver SvD, och förordar kommunal polis. Skribenten beklagar att inget parti har frågan på sin agenda. Jag tror inte att man behöver tillgripa en så stor förändring för att få till stånd en lokal polis. Gå istället tillbaka till ursprungstanken med närpolis och se till att de blir tillräckligt många för att varje större bostadsområde blir ett eget närpolisområde! Därutöver måste statusen höjas på tjänsten som närpolis så att engagerade poliser vill jobba med detta uppdrag. Polisledningen måste också se till att närpolisen verkligen kan vara på plats i området i full omfattning. Att som dagens närpoliser dels ha alldeles på tok för stora områden och dessutom lånas in till brottsutredningar och bevakning av allehanda slag är förkastligt. Det blir inte vad allmänheten menar med närpolis.
Under en kort period fungerade närpolisreformen som det var tänkt. Det gav goda resultat så länge det varade. Närpoliserna lärde känna de boende i området oavsett ålder och fick förtroende hos medborgarna. På det sättet kunde brott förebyggas. Det kan fungera igen om viljan finns. Varför inte en ny slogan: En polis nära Dig.

torsdag 27 augusti 2009

Alkoholfri nollning och rökfria arbetsplatser

Katedralskolans elever ordnade nollning utan alkohol, skriver ÖstgötaCorrrespondenten. Ett utmärkt initiativ! Heder åt dessa ungdomar! "Vi dricker ingen alkohol, det är roligt ändå" säger en av tjejerna. Egentligen borde det vara en självklarhet att 16-åringars första vecka i gymnasiet inte ska vara förenad med alkohol. Jag hoppas att årets faddrar på Katedral blir förebilder för kommande års nollningsansvariga på alla gymnasieskolor.

Stockholms stad inför rökförbud för anställda skriver DN. Det är också en positiv nyhet. Det är bra för barn på förskolan, som slipper få röklukt i sina kläder, för gamla på äldreboenden att slippa röklukten från personal efter rökpausen och för de anställdas egen hälsa. Men alla anställda gillar inte förbudet. Och jag kan förstå det utifrån problemet att avsluta ett beroende. Och visst kan man tala i termer av integritetskränkning och inskränkande av individens valfrihet. Dock borde denna inskränkning vara lättare att acceptera om man betänker att man själv får bättre hälsa och dessutom bidrar till en friskare miljö för dem man ska ge service och omvårdnad.

onsdag 26 augusti 2009

Negativ föreningsfrihet en mänsklig rättighet

Sextusen kronor lägre lön per månad på grund av Byggnads ingripande i en lönediskussion på företaget Wäst-bygg i Borås (SvD 26/8 -09). Så förvånar facken sig över att inte alla vill bli medlemmar!!
Den personliga friheten att bestämma över sitt liv det är ingenting för LO, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
I kommunfullmäktige i Linköping igår debatterades frågan om krav på kollektivavtal då kommunen upphandlar. Eftersom det är olagligt med ett sådant krav så hade (S), (V), och (MP) kommit fram till att kommunen kunde kräva att om kollektivavtal inte finns, så ska leverantören ändå tillämpa motsvarande villkor för sina anställda. Det är juridiskt inte fel.

Men det blir likafullt fel om kommunen vill respektera ett företags rätt att inte tillämpa dessa villkor. Kanske vill företaget, precis som Wäst-bygg, ge sina anställda bättre villkor.

Visst finns det företag som utnyttjar sina anställda, betalar dåliga löner, betalar inte till försäkringar och pensioner etc. Och visst är den svenska ordningen med kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden ett bra system. Men om det nu finns anställda som väljer att förhandla direkt med sin arbetsgivare i stället för att omfattas av kollektivavtal och om det nu finns företagare (oftast mindre) som i en nära relation med de anställda gör upp om villkoren, låt dem då göra det! Som anställd måste man då själv ha koll på vad som gäller, vilket jag är övertygad om att dessa människor klarar.

Vad som aldrig nämns i dessa debatter är att det faktiskt ingår i de mänskliga rättigheterna att slippa "tvingas in i en sammanslutning". Det gäller naturligtvis både anställda och personer, som väljer att driva företag.

Föräldrar ger Björklund väl godkänt för skolpolitiken

SvD redovisade igår en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund rörande föräldrars syn på skolpolitiken. Undersökningen visar att Folkpartiets och regeringens politik har ett starkt stöd hos dagens föräldrar. Kvalité i undervisningen anser föräldrar det vara när lärarna är kunniga i de ämnen de undervisar. Redan på mellanstadiet vill 76 % att lärarna ska vara ämnesspecialiserade. Bland FP-väljarna anser hela 82 % att så bör vara fallet.

Det är också glädjande att så många föräldrar anser att en yrkesutbildning har ett högt värde utan att automatiskt ge högskolebehörighet. Folkpartiet och regeringen föreslår att de elever som vill läsa in den behörigheten ska kunna göra det vid sidan av yrkesutbildningen eller senare i livet, när man kanske är mer motiverad för teoretiska studier. Den åsikten delas av en överväldigande majoritet av föräldrarna.

Ordföranden för Lärarnas Riksförbund hoppas att socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister ska lyssna på väljarna och ändra sin skolpolitik för att uppnå en nationell enighet om skolan och därmed långsiktighet. Ligger väl något i det. Men hur troligt är det att (S) och (V) ska ändra sin skolpolitik. Framförallt inte (V) som är emot allting som regeringen föreslår.
När väljarna nu i så hög grad tycks gilla de reformer som utbildningsminister Jan Björklund (FP) håller på att genomföra och som har stöd i hela Alliansregeringen så säkras långsiktigheten i skolpolitiken bäst genom att ge Jan Björklund och Alliansregeringen fortsatt förtroende. Eller hur, Metta Fjelkner?

tisdag 25 augusti 2009

Möte med kristna irakier igår

I ett tidigare blogginlägg skrev jag om att Svenska Kyrkan i Linköping skulle arrangera ett möte mellan politiker och kristna irakier, som lever under utvisningshot. Detta möte skedde igår eftermiddag. Läs intervjun med mig i Linköpings Tidning idag. Omedelbart efter mötet skickade jag mina anteckningar om olika personers berättelser till FP:s talesman i flyktingfrågor, riksdagsledamot Ulf Nilsson. Det är angeläget med en snabb reaktion från statsmakterna kring hur Migrationsverket och domstolarna tolkar och tillämpar lagstiftningen. Det kan t ex inte vara en rimlig tillämpning att utvisa en förälder när hennes psykiskt sjuke son får stanna. Mamman är hans enda stöd sedan länge tillbaka. Sverige har utrymme för båda.

måndag 24 augusti 2009

Kristna irakier

I eftermiddag ska jag tillsammans med andra kommunpolitiker i Linköping träffa kristna irakier för att lyssna på deras berättelser om varför de vill slippa utvisning. Det är Svenska kyrkans Jan Johansson, för oss Linköpingsbor känd som Janne diakon, som arrangerar mötet. Jannes stora, varma engagemang för utstta människor är omvittnat. När Janne bjuder in till "ett humanitärt samtal" lyssnar många.

Pågår det en etnisk rensning av kristna irakier? Enligt Sveriges kristna råd kan det röra sig om det. I en debattartikel på Newsmill den 21 augusti beskriver företrädare för rådet hur de ser på situationen i Irak.

I en interpellationsdebatt i riksdagen i torsdags diskuterade flera partier varför Sverige utvisar kristna irakier. Migrationsministern hänvisade till att i Sverige sköts dessa frågor av domstolarna. Helt i enlighet med riksdagsbeslutet 2006, som alla partier var eniga om. Och det har han ju rätt i men det är fortfarande riksdag och regering som ansvariga för utformningen av lagstiftningen. Och där finns nog en del att göra, vilket FP:s ansvariga talesman Ulf Nilsson framförde i debatten.

Jag ser mitt politiska ansvar vid dagens samtal som att lyssna på människornas berättelser och föra dem och mina egna bedömningar vidare till partikollegorna i riksdagen.

söndag 23 augusti 2009

SD till riksdagen med medias hjälp?

Återigen har Sverigedemokraterna placerat sig ovanför 4 %-strecket i en opinionsmätning (SvD, DN m fl). Genast ger media SD en roll efter nästa års val, nämligen rollen som vågmästare. Framgång föder framgång som bekant. Om dessutom någon annan bidrar till reklamen så är ger det än mer.
Är det verkligen medias avsikt att bidra till SD:s intåg i Sveriges riksdag? Nej, det tror jag inte. Men uppmärksamheten kring denna och andra opinionsmätningar tycks mig väl okritisk.

fredag 21 augusti 2009

Influensavaccinering igen

Jag har tidigare skrivit om min tveksamhet till massvaccinering inför den väntade svininfluensan. Debatten går vidare. För och emot massvaccinering och eventuella risker med vaccinet vägt mot risken att bli allvarligt sjuk av influensan. På det sistnämnda anser sig DN idag ha svaret. Slutsatsen i artikeln är att influensan är farligare än vaccinet. Det får vi verkligen hoppas! När nu MyndighetsSverige bestämt att erbjuda alla vaccin vore det ju förödande om våra arbetsplatser står tomma p g a att folk blivit sjuka efter vaccineringen.


Vad som kommit i skymundan är kostnaden (uppskattad till mellan 2 och 3 miljarder kronor) för massvaccinering ställd mot alla andra, redan idag kända, behov inom sjukvården som inte tillgodoses. Vad händer med de som väntar på en större operation - förlängs tiden med en redan svår väntan? Vad händer med de behov av utrustning som kan behövas på vissa håll - uppskjutna investeringar? Mediciner som redan idag inte ges på grund av att de anses för dyra trots bevisad god effekt? Landstingens redan utlagda sparbeting - blir de än mer omfattande?


Som jag skrev i mitt tidigare inlägg (se länk ovan) så är det väl förmätet av mig som lekman att ifrågasätta medicinskt kunniga. Men även bland dem finns olika uppfattning om nödvändigheten av att vaccinera alla medborgare.


Hur detta än slutar så är det nödvändigt med en offentligt redovisad utvärdering efteråt. Även om denna utvärdering skulle visa att MyndighetsSverige gjort en felbedömning.

torsdag 20 augusti 2009

Inspirerande möte

Igår bloggade jag om min önskan att fler kvinnor skulle våga ta steget att bli entreprenörer och egna företagare. Idag har jag träffat en kvinnlig entreprenör dock icke egen företagare. Entreprenörer brukar definieras som initiativrika och handlingskraftiga personer. Men inte nödvändigtvis egna företagare. En sådan person är Ros-Mari som ansvarar för ett gruppboende i Ulrika några mil utanför Linköping.
Boendet drivs av Frösunda LSS AB på uppdrag av Linköpings kommun. Fem personer med funktionsnedsättning bor där och har merparten av sin dagliga verksamhet hos olika företag i grannskapet.
Jag hade förmånen att få förrätta invigning i november förra året. Ett drygt halvår senare möter jag en välfungerande verksamhet med trygga boende och trygg och engagerad personal. Och, som sagt, en mycket driftig kvinnlig ledare med utvecklingsidéer och säkert också god förmåga att genomföra dem.
Alla människor behövs i vårt samhälle och alla har en uppgift att fylla. Men för att alla ska få den chansen måste några gå före med idéer, mod och förmåga att utveckla och inspirera.
De 3-4 milen därifrån på ganska krokiga vägar gick lätt. Också min inspiration för fortsatt utvecklingsarbete hade stigit ett antal grader.

onsdag 19 augusti 2009

Fler kvinnliga företagare önskas

Idag har jag träffat två kvinnor i Linköping som jobbar för att inspirera kvinnor till eget företagande. Läs gärna LinköpingsPosten så får Du veta mer.
Jag har varit engagerad för att få kvinnliga entreprenörer/företagare, som vill jobba med vård och omsorg på uppdrag av kommunen under många år. Jag ser som ett av mina bidrag till jämställdhetsarbetet. Linköpings kommuns omorganisation till beställar-utförarkonceptet 1992 har underlättat en utveckling i den riktningen. Så många småföretagare har det dock inte blivit, tyvärr. Det finns ett antal hinder på vägen för t ex en undersköterska eller hemtjänstchef att ta klivet och starta eget. Den osäkra ekonomin och återkommande upphandlingar är ett. Ett annat är Jantelagen. Den drabbar i och för sig alla i Sverige som "tror att de är något". Men för kvinnor som ofta är mer känsliga för att ta ett steg ut ur en arbetsgemenskap är detta hinder extra stort.

Men med inspiration av IniCiera, Nyföretagarcentrum och också de kvinnliga ambassadörer, som näringsminister Maud Olofsson samlat runt om i landet som förebilder, är jag övertygad om att vi får se fler kvinnor ta mod till sig och genomföra sina goda affärsidéer.

tisdag 18 augusti 2009

Hög tid att dela ut Orwells "1984" i gymnasieskolorna?

Som man frågar får man svar, lyder ett gammalt ordspråk. Kanske är det tillämpligt på resultatet av den undersökning som Svenska Stöldskyddsföreningen låtit göra och som refereras i en debattartikel i SvD idag. Artikeln innehåller ingen återgivning av hur frågorna är ställda till gymnasieelever, föräldrar och rektorer. Men av svaren att döma har trygghet ställts mot integritet.

Jag skrev i ett tidigare inlägg att naturligtvis måste människors oro respekteras. Men det är inte självklart att det enda sättet att förebygga brott och att skapa trygghet i och kring en skola är via kameraövervakning. Därför är det viktigt att ge alternativ att välja på när man undersöker inställningen till övervakning. Det är skillnad på att som gymnasieelev få frågan: "Tror Du att kameraövervakning ökar tryggheten i skolan?" jämfört med frågan: "Vad tror Du ökar tryggheten i skolan?" Sista frågexemplet kan eventuellt kompletteras med alternativ t ex kameraövervakning, fler vuxna i skolan, annat?
Det är svårt att tro av redovisningen av svaren att frågorna ställts utifrån mitt sista exempel.

Om det skulle vara så att svaren är ett resultat av en objektiv undersökning, då är det dags att dela ut boken "1984" av George Orwell till såväl elever, föräldrar som rektorer.

måndag 17 augusti 2009

Definiera "väpnad konflikt" så asylsökande kan få besked

Vad är en "väpnad konflikt"? Man kan tycka att det funnits anledning att se över innebörden i begreppet, eftersom oro av det slaget finns på flera håll i världen sedan länge. Men Migrationsöverdomstolen i Sverige tillämpar fortfarande tolkningen att väpnad konflikt innebär att det pågår stridigheter mellan en stats väpnade styrkor och andra organiserade väpnade grupper. Striderna ska dessutom ha en viss intensitet och de väpnade grupperna måste ha en viss territoriell kontroll. En omodern tolkning, hävdar många bedömare. T ex kan den tolkningen inte tillämpas på Somalia, Afganistan och Irak.

Därför bedöms nu asylsökande olika i de tre svenska migrationsdomstolarna i väntan på att Migrationsöverdomstolen ska komma fram till en tolkning mer anpassad till hur det ser ut i världen idag. Ett besked lär komma i september (DN 17/8 -09).

Det brådskar! En osäker väntan bryter ner människor. Människor som redan är utsatta och djupt oroliga för sin och sin familjs framtid. Sverige kan bättre!

söndag 16 augusti 2009

Riktigt tarvliga brottslingar

Ögnar nyss Expressen och hittar en artikel om hur inbrottstjuvar stulit en TV i samlingslokalen på ett äldreboende. Häromdagen skrev Östgöta Correspondenten om en gammal dam som fått besök av två kvinnor, som påstått sig vara ute för att kolla avloppsrören. När kvinnorna gått visade det sig att smycken och en nyckel var stulna.

Bedrövliga och fega brott säger man på Polisen. Riktigt tarvliga brottslingar, vill jag säga.

Piratpartiet kandidat till Linköpings kommunfullmäktige?

Piratpartiet har beslutat att på orter t ex Linköping, där partiledningen anser att det finns starka medlemmar med stor trovärdighet, ska partiet kandidera till kommunfullmäktige. Det politiska uppdraget för de eventuellt nya fullmäktigeledamöterna ska handla om att bevaka medborgarrätten och informationspolitiken inför alla beslut.
Lite begränsat politiskt uppdrag men dock viktigt. Linköping har tidigare haft ett parti i fullmäktige, som begränsade sig ett fåtal frågor, nämligen Studentpartiet. Det blev en blåslampa på övriga partier i studentstaden Linköping. Kanske blir Piratpartiets eventuella inträde i kommunpolitiken detsamma på integritetsområdet.

fredag 14 augusti 2009

Allmän vaccinering eller inte?

Först ägnade media nästan hela sommarens nyhetstorka till att informera om svininfluensan. Nu är det dags för debatt igen. Denna gång om huruvida det är vettigt att vaccinera varenda medborgare och i så fall vem som ska betala - staten eller landstingen. Vem som än ska stå för fiolerna så är det med skattepengar. Och det är väl där diskussionen borde föras. Är detta en så allvarlig sjukdom för individen och för samhällsfunktioner att det är rimligt med kostnader i miljardklassen!

I Östergötland säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, som dessutom är läkare, att han anser det orimligt och överdrivet. Det är naturligtvis förmätet av mig som lekman att avgöra om HSN:s ordförande i Östergötland eller Socialstyrelsens experter har rätt men nog känns det för en vanlig medborgare som om frågan blivit större än den förtjänar. Det är också en ganska vanlig reaktion bland människor jag mött under sommaren. De allra flesta av oss i vuxen ålder har upplevt - och själva varit sjuka - i Hongkong, Asiaten och allt vad influensorna hetat under åren. Stannade samhället? Nej, inte vad vi minns. Vaccinering fanns för den som ville. Själv vaccinerades jag vid två tillfällen beordrad av arbetsgivaren, eftersom jag ansågs höra till "extra behövda anställda" eller vad man nu kallade en del av oss. Första gången skedde vaccineringen för min del försent. Jag hade förmodligen redan smittats och blev rejält sjuk, dock inte livshotande. Andra gången gick det bättre.

Jag menar inte att raljera över den nu gjorda riskbedömningen från MyndighetsSverige. Självklart måste det finnas en beredskap t ex vad gäller bemanning inom vård och omsorg. Och självklart ska riskgrupper vaccineras. Men allmän vaccinering för miljardbelopp? Tveksamt.

torsdag 13 augusti 2009

Empati och brist på empati

Fler svenskar ger bidrag till välgörande ändamål skriver DN idag. Glädjande! Att känna empati för sina medmänniskor var i världen de än befinner sig är en god och värdefull egenskap.

Något sämre ställt med denna förmåga tycks det vara hos många amerikaner. Åtminstone om man ska döma av de reaktioner som president Obama möter när han vill genomföra en sjukvårdsreform för alla medborgare (DN 13/8 -09).

Total avsaknad av respekt för människors lika värde oavsett var i världen de är födda har däremot Sverigedemokraterna. Det inser man snart om man läser boken "Sverigedemokraterna inpå bara skinnet", som jag gjort nyligen. Jag hoppas innerligt att resultatet i den opinionsmätning, som refereras i flera media (Aftonbladet, DN, SvD) är högst tillfälligt. Det vilar ett stort ansvar på oss partiaktiva i andra partier att göra tydligt för väljarna vilket Sverige vi skulle få om SD får ett inflytande i svensk politik. Jag är övertygad om att få svenskar vill ha detta samhälle.


onsdag 12 augusti 2009

Se integritetsriskerna vid nyttjande av ny teknik

Nästan dagligen upptäcks att nya register över oss medborgare lagras i olika databaser. Nu är det kollektivtrafikföretagens hantering av information om sina resenärer och deras resande. Corren skriver idag (12/8) om Östgötatrafikens hantering. På frågan om lagringen säger företagets informationsansvariga "men i högst två månader och vi har ingen kunskap om vem som har använt resekortet".

Östgötatrafiken är vare sig det enda eller det första reseföretaget som registrerar. Detta har föranlett Datainspektionen att på försommaren uppmärksamma regeringen på företeelsen. Något som Mark Klamberg kommenterar på sin blogg och - utöver ifrågasättandet av nyttan - också påpekar risken för läckor i register. Nog så viktigt.

Jag tycker att kollektivtrafikens registrering ger ett bra exempel på hur lätt det är att i något slags "ta tillvara positiv teknikutvecklingsanda" glömma bort baksidan integritetsproblemet. Detta fenomen har pågått länge utan någon större uppmärksamhet. Även om mycket av detta inte är i närheten av FRA-diskussionen, så startade ändå debatten där och fokus finns nu på den personliga integriteten på ett annat sätt än tidigare. Anamma teknikutveckling - men glöm aldrig bort att den också har en baksida, som måste beaktas. Detta beaktande kanske ibland t o m måste innebära att avstå från att nyttja viss teknikutveckling.

tisdag 11 augusti 2009

Skatter och bidrag till kommuner

Nu har även (M) med finansministern i spetsen insett att kommuner och landsting behöver ytterligare förstärkning för 2010 för att klara sjunkande skatteintäkter utan alltför stora ingrepp inom skola, vård och omsorg alternativt skattehöjningar. Det är bra.
Däremot är jag inte så säker på att fler jobbskatteavdrag är det mest angelägna just nu. Redan med de skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare som Allianspartierna genomfört är det nu mer lönsamt att arbeta.

Under nästa mandatperiod behövs en översyn av beskattningen av pensioner. Det är ganska stora skillnader i skatteuttag för en person i arbetsför ålder och en pensionär även vid låg inkomst/pension. Om detta finns anledning att återkomma.

måndag 10 augusti 2009

Psykiatri fortfarande i kris

Återigen redovisas stora problem inom den psykiatriska vården i landet. Stora skillnader finns över landet men totalt är ändå bilden fortfarande negativ. Miltonutredningen kring svensk psykiatri börjar ha några år på nacken nu. En gedigen och genomgripande utredning med många förslag till förbättringar. Förbättringar som riksdag och regering men också kommuner och landsting borde ha tagit tag i. Anders Milton sammanfattade de psykiskt sjuka vid något tillfälle genom att säga att dessa personer inte stått först i kön hos politikerna. Välformulerat och träffande! Jag delar den uppfattningen även som politiker.

Alliansregeringen har tillfört ganska mycket resurser och även förtydligat regelverk. Dock tycks resurserna, enligt Riksrevisionen (DN 10/8) inte ha kommit till den nytta som var avsedd, vilket naturligtvis är illa. Regeringen bör snarast gå igenom hela Miltonutredningen och ta ett helhetsgrepp. Något som jag tycker har saknats.

Det finns en risk med att genomföra utredningsförslag "styckevis" i stället för att ta ett helhetsgrepp. Dels blir överblicken över vad som gjorts och vad som fortfarande återstår otydlig. Dels förändras världen och grunden för vissa delar av förslagen är inte längre giltiga. Jag är allvarligt oroad över att både psykiatrinutredningen och LSS-utredningen håller på att gå den vägen. Under tiden sker både önskvärda och icke önskvärda förändringar av berörda verksamheter.

lördag 8 augusti 2009

Kameraövervakning i Linköping

ÖstgötaCorrespondenten har idag en intervju med Centerns kommunalråd Muharrem Demirok angående den i Linköping alltmer utbredda kameraövervakningen. Skolor, bensinmackar och nu kollektivtrafikens bussar och LHC:s högriskmatcher. Ända sedan senare delen av 90-talet har kommunstyrelsen haft ansökningar på sitt bord mer eller mindre regelbundet. Nästan reflexmässigt har kommunstyrelsen tillstyrkt. Under min tid i kommunstyrelsen försökte jag föra upp frågan om eventuella begränsningar men fick alltid till svar: "Vi följer bara lagen". Och visst är det så. Lagstiftningen är generös. Bakgrunden till detta är trygghetsaspekten. Även om jag är starkt oroad över hur skyddet för den personliga integriteten alltmer urholkas i Sverige så inser jag ju också att människors oro för att råka ut för brott måste tas på allvar. Dock visar forskning att kameraövervakningen inte är ett så effektivt skydd som många vill tro. Dessutom finns en risk att samhällets andra brottsförebyggande åtgärder t ex fler synliga poliser inte byggs ut i önskvärd omfattning. Fler närpoliser hade t ex onödiggjort kameraövervakningen vid skolorna.

JK har vid ett tillfälle givit Linköpings kommun bakläxa. Jag hoppas JK fortsätter att granska kameraövervakningsbesluten både i Linköping och på andra håll. Men vi måste också få en seriös samhällsdebatt som handlar både om respekten för individens integritet och respekten för individens behov av trygghet. Nu förs debatten bara om kameror eller inte. Det är inte konstruktivt och leder bara till motsättningar.

fredag 7 augusti 2009

Ta människors oro på allvar!

Ekot rapporterar idag att regeringen jobbar med förslag till nya insatser för de personer som kommer att utförsäkras från sjukförsäkringen vid kommande årsskifte. Det är bra även om det är i elfte timmen. Ansvarig minister Christina Husmark Pehrsson (M) säger i intervjun att människor inte behöver oroa sig, eftersom det är många månader kvar till nyår. Men för den som inte vet vad man ska försörja sig och eventuella barn på om 4,5 månad går tiden fort. Skyddsnätet kommunalt försörjningsstöd (socialbidrag) finns visserligen men det är och ska vara sista utvägen. Få människor vill bli beroende av denna försörjning.

Det är bra att Alliansregeringen tagit tag i sjukförsäkringsfrågorna och förtidspensioneringarna. Men med det arv som s-regeringen lämnade efter sig på området finns det människor, som far illa i förändringsprocessen. Därför är det olyckligt med okänsliga uttalanden från ansvarig minister. Mer empati efterlyses.

torsdag 6 augusti 2009

Offentliggör kravprofil vid rekrytering av landshövdingar

Så slutade strandsskyddsfrågan på Gotland med att Marianne Samuelsson avgick. Utan att veta något om arbetsklimatet på Länsstyrelsen på Gotland så är det ingen större felgissning att påstå att det inte var särskilt gott. Att en medarbetare spelar in ett samtal med chefen tyder väl på att samtalet utgjorde kulmen på diskussioner som slutat i oenighet.

Och nu ska en ny landshövding rekryteras. Och återigen under stort hemlighetsmakeri (DN). Allianspartierna kritiserade den tidigare s-regeringen för att inte ha öppna rekryteringar av statliga toppjobb och utlovade förändring. Och det ska i ärlighetens namn sägas att så har skett avseende verkschefer. Men vid tillsättning av landshövdingar råder fortfarande ett stort hemlighetsmakeri. Varför? Om det nu visat sig finnas motiv för att inte annonsera så borde väl åtminstone den kravprofil, som tas fram, kunna offentliggöras inför att rekrytering påbörjas. För visst är väl vi östgötar nyfikna på vilken kravprofil regeringen tecknat för Björn Erikssons efterträdare, eller hur?

onsdag 5 augusti 2009

Positiv och negativ uppmärksamhet

Nu börjar också lokala media intressera sig för kandidaterna till nästa års val. Se intervjun med mig i Linköpings Tidning idag.

Mindre nöjda med uppmärksamheten är de oskyldiga personer, som finns på polisens spaningslistor, som nu lär vara på avvägar (DN). Det är naturligtvis nödvändigt att polisen har koll på brottslingar och misstänkta personer. Särskilt gäller detta den grövre brottsligheten. Men samtidigt hamnar också icke misstänkta personer i registren, vilket inte är acceptabelt. Det är bra om Datainspektionen som tillsynsmyndighet nu gör en granskning.

Lika viktigt är att den nya lag kring behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet, som är under utarbetande i Justitiedepartementet, granskas väldigt noga innan den blir slutbehandlad i riksdagen.

tisdag 4 augusti 2009

Ensamkommande flyktingbarn

DN-Debatt idag skriver företrädare för Barnombudsmannen, Rädda Barnen och Migrationsverket om den ohållbara situationen för de barn som kommer ensamma till Sverige. Den 8 mars 2006 beslöt riksdagen att ge kommunerna ansvaret för boende och omvårdnad av ensamkommande flyktingbarn. Ett viktigt skäl att flytta ansvaret från Migrationsverket till kommunrna var att socialtjänsten har vana att utreda barns behov.

Beslutet 2006 hade föregåtts av massiv kritik mot dåvarande s-regeringen, som inte förmått ta itu med frågan. Barns egna asylskäl beaktades inte i den omfattning som borde vara rimligt och handläggningstiderna var alldeles för långa. När väl asylutredningen var klar beviljades bara ett fåtal uppehållstillstånd jämfört med några år tidigare. Ingen med insyn i dessa barns bakgrund trodde att förutsättningarna förändrats så drastiskt.

Regeringsförslaget innebar en förbättring men flera partier ville göra ansvaret för kommunerna än mer tydligt (mot ekonomisk kompensation, naturligtvis). Folkpartiet var ett av dessa partier. Jag medverkade som dåvarande riksdagsledamot till den motion som i fem punkter påtalar att barns egna asylskäl måste beaktas, handläggningstiderna garanteras inte överstiga tre månader, frågan om åldersbestämning samt att kommunerna bör ha ansvaret redan under prövningen av asylärendet.

När jag nu läser dagens artikel kan jag konstatera att återigen råder inte samstämmighet mellan de olika politiska nivåerna nationellt och lokalt. Bara 98 av Sveriges 290 kommuner har avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn trots att en lag gäller sedan tre år tillbaka. Jag är stolt över att bo i en kommun, som tar ansvar. Barn, oavsett var de än kommer ifrån, är inte ansvariga för krig och elände i sina respektive hemländer.

måndag 3 augusti 2009

Pengar till kommunerna

När Jan Björklund (FP) igår talade i Marstrand (DN) berättade han att Folkpartiet kommer att driva förstärkta statsbidrag till kommunsektorn i höstens budgetförhandlingar med övriga regeringspartier. Utmärkt! Det är orimligt att genomföra stora besparingar inom skolan, handikapp- och äldreomsorgen p g a en global finanskris. Den snabba minskningen av skatteintäkter som det handlar om de närmaste åren måste på något sätt jämnas ut. Jag är medveten om att denna finanskris också påverkar statens finanser. Men ökad arbetslöshet genom uppsägningar i kommuner och landsting leder till än mindre skatteintäkter.

Det nu aktuella stödet till kommunerna kan mycket väl vara "konjunkturanpassat" d v s inte generellt nivåhöjande. För visst finns det skäl för kommunerna att i kommande budgetarbeten dra nytta av de lärdomar som nu givits. Om detta har jag skrivit tidigare .

Men att i nuläget utropa "nej tack" till ökade statsbidrag är helt orealistiskt. Sådana uttalanden missgynnar bara Folkpartiet i budgetförhandlingarna och är inte att värna välfärden.