fredag 14 augusti 2009

Allmän vaccinering eller inte?

Först ägnade media nästan hela sommarens nyhetstorka till att informera om svininfluensan. Nu är det dags för debatt igen. Denna gång om huruvida det är vettigt att vaccinera varenda medborgare och i så fall vem som ska betala - staten eller landstingen. Vem som än ska stå för fiolerna så är det med skattepengar. Och det är väl där diskussionen borde föras. Är detta en så allvarlig sjukdom för individen och för samhällsfunktioner att det är rimligt med kostnader i miljardklassen!

I Östergötland säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, som dessutom är läkare, att han anser det orimligt och överdrivet. Det är naturligtvis förmätet av mig som lekman att avgöra om HSN:s ordförande i Östergötland eller Socialstyrelsens experter har rätt men nog känns det för en vanlig medborgare som om frågan blivit större än den förtjänar. Det är också en ganska vanlig reaktion bland människor jag mött under sommaren. De allra flesta av oss i vuxen ålder har upplevt - och själva varit sjuka - i Hongkong, Asiaten och allt vad influensorna hetat under åren. Stannade samhället? Nej, inte vad vi minns. Vaccinering fanns för den som ville. Själv vaccinerades jag vid två tillfällen beordrad av arbetsgivaren, eftersom jag ansågs höra till "extra behövda anställda" eller vad man nu kallade en del av oss. Första gången skedde vaccineringen för min del försent. Jag hade förmodligen redan smittats och blev rejält sjuk, dock inte livshotande. Andra gången gick det bättre.

Jag menar inte att raljera över den nu gjorda riskbedömningen från MyndighetsSverige. Självklart måste det finnas en beredskap t ex vad gäller bemanning inom vård och omsorg. Och självklart ska riskgrupper vaccineras. Men allmän vaccinering för miljardbelopp? Tveksamt.

Inga kommentarer: