lördag 29 augusti 2009

En polis nära Dig

Polisen borde komma närmare, skriver SvD, och förordar kommunal polis. Skribenten beklagar att inget parti har frågan på sin agenda. Jag tror inte att man behöver tillgripa en så stor förändring för att få till stånd en lokal polis. Gå istället tillbaka till ursprungstanken med närpolis och se till att de blir tillräckligt många för att varje större bostadsområde blir ett eget närpolisområde! Därutöver måste statusen höjas på tjänsten som närpolis så att engagerade poliser vill jobba med detta uppdrag. Polisledningen måste också se till att närpolisen verkligen kan vara på plats i området i full omfattning. Att som dagens närpoliser dels ha alldeles på tok för stora områden och dessutom lånas in till brottsutredningar och bevakning av allehanda slag är förkastligt. Det blir inte vad allmänheten menar med närpolis.
Under en kort period fungerade närpolisreformen som det var tänkt. Det gav goda resultat så länge det varade. Närpoliserna lärde känna de boende i området oavsett ålder och fick förtroende hos medborgarna. På det sättet kunde brott förebyggas. Det kan fungera igen om viljan finns. Varför inte en ny slogan: En polis nära Dig.

Inga kommentarer: