onsdag 20 maj 2009

Skydda välfärdssektorn trots global finanskris

Så har finanskrisen fått genomslag också på ekonomin i vår kommun. Idag offentliggjorde kommunstyrelsen konsekvenserna av prognoserna rörande minskade skatteintäkter och resultaten av de diskussioner vi haft inom den styrande Alliansen (FP,M,KD,C). Alla verksamheter åläggs kraftiga reduceringskrav. Men inför nästa år får kommunen 75 mkr i nytt statsbidrag. Vi är helt ense om att dessa miljoner ska oavkortat användas till omsorg, vård och skola. Det betyder att sparkraven i praktiken blir mindre på dessa områden. Linköping är en kommun med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. en välskött ekonomi och inga lik i lasten så det borde gå att överbrygga denna globala finanskris utan alltför drastiska lokala beslut. Som den optimist jag är så tycker jag mig uppfatta tendenser till om inte vändpunkt så i alla fall inte längre fortsatt nedgång runt om i världen.

Inget ont som inte har något gott med sig, lyder ordspråket. Jag har gått igenom ekonomiska beslut och åtaganden kommunen gjort på områden som inte är att betrakta som kärnverksamhet. Det finns en läxa att göra inför kommande budgetar, nämligen att i högre grad identifiera vad en kommun ska syssla med och därmed vad skattepengar främst ska användas till.

Inom varje parti behöver också en dialog föras mellan de olika politiska nivåerna lokala-nationella. När en regering (oavsett färg) anser att kommunsektorn fått resurser till välfärden och detta inte har uppfatttats på den kommunala nivån, då brister det i kommunikation och ömsesidig förståelse. Det är inte bra som det varit hittills att dialogen sker med hög ljudnivå mellan regering (oavsett färg) och kommunernas "fackförening" SKL, som också är politiskt styrt.

Inga kommentarer: