måndag 24 augusti 2009

Kristna irakier

I eftermiddag ska jag tillsammans med andra kommunpolitiker i Linköping träffa kristna irakier för att lyssna på deras berättelser om varför de vill slippa utvisning. Det är Svenska kyrkans Jan Johansson, för oss Linköpingsbor känd som Janne diakon, som arrangerar mötet. Jannes stora, varma engagemang för utstta människor är omvittnat. När Janne bjuder in till "ett humanitärt samtal" lyssnar många.

Pågår det en etnisk rensning av kristna irakier? Enligt Sveriges kristna råd kan det röra sig om det. I en debattartikel på Newsmill den 21 augusti beskriver företrädare för rådet hur de ser på situationen i Irak.

I en interpellationsdebatt i riksdagen i torsdags diskuterade flera partier varför Sverige utvisar kristna irakier. Migrationsministern hänvisade till att i Sverige sköts dessa frågor av domstolarna. Helt i enlighet med riksdagsbeslutet 2006, som alla partier var eniga om. Och det har han ju rätt i men det är fortfarande riksdag och regering som ansvariga för utformningen av lagstiftningen. Och där finns nog en del att göra, vilket FP:s ansvariga talesman Ulf Nilsson framförde i debatten.

Jag ser mitt politiska ansvar vid dagens samtal som att lyssna på människornas berättelser och föra dem och mina egna bedömningar vidare till partikollegorna i riksdagen.

Inga kommentarer: