tisdag 31 augusti 2010

Alliansprogram i Linköping presenterat

Idag har vi i Allians för Linköping presenterat vårt valmanifest för nästa mandatperiod. Eftersom jag numera också bloggar via Corren så finns mina kommentarer till manifestet i bifogade länk http://www.corren.se/bloggar/bloggare.aspx?blogg=5326965.

Mina allianskollegors blogginlägg om manifestet finns också på deras Corren-bloggar.


Idag skriver alla media och bloggare om det röd-gröna valmanifestet, som Sahlin & Co offentliggjort idag.

SvD, DN, Aftonbladet, Expressen, Altenberg, Sörlidens m fl

söndag 29 augusti 2010

Röd-gröna saknar respekt för äldres självbestämmande

De röd-gröna (S,V,MP) presenterade idag förslaget "Ökad livskvalité för äldre" (DN, SvD). Det är lätt att konstatera att den kollektivistiska synen på äldre kvarstår. Inte ett spår av att visa respekt för att man även när man blir gammal och behöver vård och omsorg så både man kan och vill bestämma över sin vardag, sitt boende och den service man behöver.
Ingenting om att lagen om valfrihet, som Alliansregeringen infört, ska behållas om det blir regeringsskifte. Ingenting om att utveckla en mer flexibel hemtjänst. De röd-gröna föreslår något som på papperet framställs som självbestämmande, nämligen fria timmar i äldreomsorgen - egen tid. Som exempel på vad sådan tid skulle kunna användas till är att besöka ett muséum, få massage eller få hjälp att ordna en festmåltid. Dock ska kommunen ytterst bestämma vad som kan inrymmas i denna s.k. fria tid!

Detta förslag väcker flera frågor. Den som bor i ett äldreboende borde väl redan idag kunna få hjälp att ordna en festmåltid eller gå på muséum? Varför inte bibehålla RUT-avdraget och därmed ge den gamle verklig möjlighet att kunna skaffa sig service utöver den som hemtjänsten normalt innehåller.

Jag vill säga till alla äldre och anhöriga: Välj fortsatt Alliansstyre både i kommun och regering. Då finns flexibel hemtjänst, där Du själv avgör av vem, hur och när servicen ska utföras. Då väljer Du Ditt boende och Du kan köpa servicetjänster genom RUT-avdrag t ex storstädning, fönsterputsning och snöskottning, som hemtjänsten oftast inte kan erbjuda. Om Folkpartiet får ett starkt inflytande i kommande Alliansregeringen kommer äldre att kunna köpa RUT-tjänster med 75 % avdrag. Dagens avdrag är, som bekant, 50 % för alla.

I de röd-gröna förslaget finns också parboendegarantin. Det är bra. Tyvärr tycks de inte vilja lagstifta, vilket betyder att med eventuellt fortsatt (S)-styre i Malmö kommer äldre par i likhet med Birgit och Per-Erik, som jag skrev om igår, ändå inte att få bo tillsammans när bara den ene behöver vårdboende. FP-förslaget innebär ett lagstöd till dem som vill bo tillsammans att få göra det.


Andra som bloggat om det röd-gröna förslaget är Mikael Wendt.

lördag 28 augusti 2010

(S)-styrda Malmö skiljer gamla makar åt

Så har det hänt igen! Ett äldre par, Birgit och Per-Erik i Malmö, har varit gifta i 60 år. Nu är Per-Erik riktigt dålig och behöver vård och omsorg på ett äldreboende. Birgit är, enligt Aftonbladet, inte heller så kry. När Per-Erik nu flyttat till ett äldreboende önskar Birgit bara att få en lägenhet i samma hus om det nu inte går att ordna ett gemensamt boende. Men inte ens det vill kommunen hjälpa till med.
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö är socialdemokraten Illmar Reepula. Om jag minns rätt så har Malmö figurerat i media tidigare för att behandla gamla, otrygga människor cyniskt. Har man ingenting lärt? Eller saknas viljan att lära?

Jag är glad att Folkpartiet i Linköping så snabbt fick gehör för förslag om parboendegaranti. Här finns nu tydliga riktlinjer, som biståndshandläggarna ska följa när ett gammalt par önskar att bo tillsammans de sista åren även om bara den ene behöver vård och omsorg.

torsdag 26 augusti 2010

Det dolda missbruket en tickande bomb

Så drastiskt uttrycker sig regeringens utredare Gerhard Larsson om missbruket av alkohol och narkotika i Sverige. I det pågående utredningsarbetet syns att antalet personer med tungt missbruk av alkohol och narkotika har ökat med 20 respektive 15 % under den senaste tioårsperioden. En ljusglimt finns dock och det är att färre ungdomar använder alkohol och narkotika.
Gerhard Larsson uppmärksammar i sin artikel (DN-debatt idag) också att det dolda missbruket är omfattande. I siffrorna räknas också läkemedelsmissbruk. På många håll i landet är vårdresurserna otillräckliga. Larsson beskriver det så här:

"Inom alkoholområdet finns en tendens till att inte betrakta missbruk och beroende som behandlingskrävande sjukdomstillstånd, utan som beteendeproblem hos individen eller sociala problem. I vissa landsting anses inte behandling av missbruk eller beroende vara ett ansvar för hälso- och sjukvården, utan för kommunens socialtjänst, vilken saknar möjlighet att ordinera behandling med läkemedel. Detta kan vara en orsak till att personer med problem alltför sällan eller sent söker professionell hjälp."

Jag är glad att kunna konstatera att så är inte fallet i Linköping. Här finns ett gott samarbete mellan landstingets beroendevård och kommunens socialtjänst. Vården är lättillgänglig och den som är i behov av insatser på ett behandlingshem kan få det utan biståndsbedömning av socialtjänsten.

Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Min partikollega i landstinget, Reza Zarenoe, och jag har i dagarna presenterat några förslag till ökad samverkan mellan kommun och landsting rörande beroendevården.

"Folkpartister utlovar ökat samarbete
Linnéa Darell, första namn på Linköpings kommunfullmäktigelista, och Reza Zarenoe, första namn på Linköpings landstingsfullmäktigelista, presenterade under måndagen ett antal konkreta förslag för att förbättra vården och det kommunala arbetet kring psykiatri och missbruk.
Att psykiatri och missbruk är två områden som lyfts fram särskilt beror på att dessa områden i dagsläget är eftersatta och att efterfrågan på insatser ökar, framförallt bland unga.

- Ett av våra konkreta förslag i Folkpartiets program för kommunen är att starta ett ungdomsteam liknande Maria Ungdom i Stockholm, fast i mindre format, säger Linnéa Darell. Därför benämner vi det ”Mini-Maria”. Teamet ska ta emot unga som redan befinner sig i missbruk, men framförallt också finnas tillgängliga för dem som är oroliga för att någon kompis eller närstående har problem med alkohol eller droger.

- Samarbetet mellan beroendekliniken och kommunens socialtjänst är väl utvecklat i Linköping med hög kompetens hos medarbetarna, fortsätter Linnéa Darell. Därför ser vi i Folkpartiet också goda förutsättningar för att bygga ett Beroende- och kompetenscentrum i den centrala länsdelen. Ett sådant centrum kan utgöra en resurs för hela Östergötland.

- Folkpartiet har alltid värnat individens rätt i samhället, inte minst för de mest utsatta, säger Reza Zarenoe. Levnadsförhållandena för personer med psykisk funktionsnedsättning är ofta sämre än för befolkningen i övrigt. Folkpartiet anser att en del av lösningen är att utveckla primärvården. Primärvårdens roll som en första instans bör förstärkas, vilket avlastar sjukhusen. Bland annat ska vårdcentralerna få ökad kompetens i att behandla psykisk ohälsa för att öka tillgängligheten inom psykiatrin.

Ett utökat samarbete mellan kommun och landsting är nyckeln till framgång, vilket Linnéa Darell och Reza Zarenoe lovar att verka för om de hamnar på beslutande poster inom kommunen respektive landstinget."

Corren skriver idag om förslaget bl a kring ett "Mini-Maria". Tyvärr hittar jag ingen länk till artikeln.

tisdag 24 augusti 2010

Om opinionsmätningar och vallöften

Aftonbladet redovisar en granskning av tillförlitligheten hos olika opinionsinstitut vad gäller väljarundersökningar. Opinionsmätningarna duggar ju tätt nu. Undersökningen bekräftar det väl många av oss har trott, nämligen att SIFO ligger närmast det som sedan brukar bli valresultat.

Lite roligt att just Aftonbladet redovisar SIFO:s mätningar som mest trovärdiga med tanke på att deras senaste mätning visade på egen majoritet för Alliansen. Antingen tycker Aftonbladet att det är bra eller så försöker man elda de röd-grönas valarbetare.

Duggar tätt gör också beskeden från partierna, oftast blockvis, vilka reformer som bör genomföras under nästa mandatperiod. Naturligtvis med förbehåll om den ekonomiska utvecklingen. Idag presenterade Allianspartierna (FP,M,C,KD) den gemensamma agendan för företagande och entreprenörskap.

Ett annat besked från Alliansen idag handlar om huvudmannaskapet för skolan. Under nästa mandatperiod ska en utvärdering av kommunaliseringen ske. Det är ett steg i rätt riktning att M,C och KD nu är beredda att utvärdera. Men fortfarande är det bara Folkpartiet som är beredda att förstatliga skolan.

Som jag skrev om igår så önskar en majoritet av väljarna att staten ska ta ansvar för en likvärdig skola över landet. Också Linköpings väljare har den åsikten enligt samma undersökning (idag presenterad av Lärarnas Riksförbund). Ett starkt opinionsstöd för FP i valet krävs för att möta väljarnas önskemål i frågan.

måndag 23 augusti 2010

Alliansens välfärdspaket

Idag har Allianspartierna (FP,M,C,KD) presenterat ett välfärdspaket omfattande sjukvård, tandvård, äldreomsorg och psykiatri. Så här sammanfattas paketet:

"Vi har nu enats om huvudinriktningen för de reformer och förstärkningar vi vill se inom sjukvården och äldreomsorgen under nästa mandatperiod:
Inom sjukvården föreslår vi reformer för förstärkt patientsäkerhet, en utvecklad tandvårdsreform, en permanent psykiatrisatsning och fortsatta insatser för förbättrad tillgänglighet genom en vidareutveckling av kömiljarden och skärpt vårdgaranti.
Inom äldreomsorgen föreslår vi reformer för förbättrad vård för äldre, ökad kvalitet och självbestämmande för äldre i boendet, ett omsorgslyft för äldreomsorgens medarbetare och satsningar för att förstärka äldres valfrihet och rättigheter inom äldreomsorgen.
Totalt innebär våra förslag en satsning på sjukvård och äldreomsorg på sammanlagt 5,8 miljarder kronor 2011-2014. Detta utöver de tidigare aviserade satsningarna på förstärkta statsbidrag till kommuner och landsting."


Det är bra förslag på samtliga områden. Kanske ändå att jag värderar beskedet om att satsningarna på psykiatriområdet nu permanentas allra högst. Det har vi drivit från Folkpartiet och behovet av resurser och utvecklingsarbete inom denna sektor är mycket stort.

En annan fråga som går FP:s väg, åtminstone i väljaropinionen, är förstatligandet av skolan. Enligt en undersökning som LR (Lärarnas Riksförbund) gjort (DN) så anser 90 % av väljarna att skolan inte är likvärdig över landet. Mer än hälften anser att ett större statligt ansvar är att föredra.

LR:s ordförande säger att hon inte tror att väljarna avser en återgång i alla delar till hur det tidigare statliga huvudmannaskapet fungerade. Det tror inte jag heller. Men det som krävs för att skolan ska vara likvärdig över landet är nödvändigt. Alla regelverk och krångligheter som statlig skoladministration levde med under Skolöverstyrelsens (SÖ) byråkrati är varken nödvändigt för att nå målet om likvärdighet eller önskvärt.


söndag 22 augusti 2010

Kampanjhelg och Söndags-SIFO

I Linköping har det varit stadsfest i dagarna tre. Härlig stämning på gator och torg med aktiviteter som förhoppningsvis tilltalat alla åldrar. Med undantag för en och annan rejäl regnskur var vädrets makter med arrangörerna.

I fredags kväll medverkade jag i 24Corren, en lokal tv-sändning inför valrörelsen. Fyra partier (FP, KD, V och MP) deltog då och övriga tre på lördagkvällen. Ett bra tillfälle att visa att vi är igång. Jag tog chansen att visa mig i min kampanjväst med en stor folkpartiknapp och texten Kryssa Linnéa på ryggen. Några tyckte att det var lite kuppartat. Men är det valrörelse så är det.


Lördagen började jag med appell på torget om RUT-avdraget. Jag valde det temat dels för att RUT är viktigt för jobben i Linköping men också för att ett av företagen som levererar sådana tjänster arrangerade en demonstration "Rör inte RUT" senare på dagen. Jag var en av de inbjudna att gå med i tåget.
Nog är det märkligt att socialdemokraterna inte vill ha kvar RUT men vill erbjuda stockholmarna en butler.


Efter RUT-demonstrationen var det dags för debatt hos en av handikapporganisationerna i Linköping, nämligen DHR. Alla partier i fullmäktige var inbjudna och debatten blev en utfrågning och ett samtal kring villkoren för personer med rörelsehinder och vad vi politiskt kan göra för att förbättra dessa villkor. Ett bra samtal med stor enighet bland partierna. Dock vet jag att när det väl kommer till beslut och - inte minst - ekonomiska prioriteringar så är inte enigheten lika stor.


Hemma vid 17-tiden för middag med maken och en lekstund med vår snart tvååriga hund Louie.
Han känner sig lite åsidosatt av mig just nu. Jag tror inte att han har riktig kläm på det där med valrörelse.


Söndagmorgnar är sköna. Tyvärr får vi inga tidningar på söndagarna (det är priset man får betala för att bo utanför stan) men det finns ju morgon-TV. Idag var en av de bättre nyhetsmorgnarna på länge. Alliansen i SIFO: egen majoritet. Och fortsatt uppåt för Folkpartiet!

Jag vet. Det är fyra veckor kvar till valdagen och inga segrar ska tas ut i förskott. Men nog stärker det kampanjlusten med en sådan start på dagen.

Länkar och bloggar om SIFO: Aftonbladet, DN, SvD, Runos blogg, Pär Gustafsson (FP), Sörlidens.

fredag 20 augusti 2010

Folkbladet (S) rekommenderar: Rösta på FP

Vidar Andersson, Folkbladets (S) ledarskribent rekommenderar vilsna borgerliga väljare att rösta på Folkpartiet. Men varför bara "vilsna borgerliga väljare", Vidar? Även socialdemokratiska vilsna väljare är välkomna att lägga sin röst på FP. De lär vara ganska många. Särskilt de som inte gillar den ena eller den andra av socialdemokraternas samarbetspartier (MP) och (V).

Motiven för Vidars rekommendation kan läsas på Folkbladet idag. Bland annat skriver han så här:
"Björklund har en till synes oförtröttlig reformiver som är värd respekt. Flera av de förändringar av svensk skolpolitik som bär Björklunds signatur kommer att vara bra för Sverige under lång tid framöver."

Precis så är det. Björklunds och Folkpartiets skolpolitik är bra för Sverige.

torsdag 19 augusti 2010

Bra från Björklund om meddelarskydd

I Ekots partiledarintervju säger FP:s partiledare Jan Björklund att meddelarskyddet bör gälla även för anställda i t ex friskolor och annan privat verksamhet som utför tjänster som finansieras med skattemedel.

Det är ett utmärkt besked från Folkpartiet. Klokt att ha ändrat åsikt. Jag hoppas att även resten av Alliansen gör det. Se också DN:s artikel.

Allteftersom kommuner upphandlar och tecknar avtal med privata utförare av skattefinansierade tjänster har lagreglering av detta skydd blivit alltmer viktigt. I Linköping har vi sedan 15 år tillbaka skrivit in i entreprenadavtal på vård- och omsorgsområdet att motsvarande skydd ska gälla för anställda hos privata utförare som hos kommunala och att ingen får bestraffas som lämnar sådana upgifter. Vi gör det för att markera vilken vikt vi som politiker lägger vid frågan. Men vi är förstås medvetna om att den juridiska betydelsen inte är särskilt stark.

Givetvis finns här en målkonflikt. Privat verksamhet kan inte i alla delar vara lika öppen som en offentlig ska vara. Men företag som jobbar med skattefinansierade verksamheter utsätts ändå för offentlig granskning i högre grad än andra företag. Det finns inget alternativ, som jag ser det. Som kommun och beställare har vi samma krav på kvalité i utförandet och samma kvalitetsgranskning genomförs som av egenregi-verksamheten. Det är vårt ansvar inför medborgarna. Då måste också anställda kunna slå larm om missförhållanden råder.

tisdag 17 augusti 2010

Jag svarar på Valpejl utifrån egna åsikter

Ser på SVT att vi som kandiderar för Folkpartiet skulle ha styrts av partikansliet när vi svarat på Valpejl.se. Detta på grund av att en "lathund" skickats till alla kandidater.

Jag vill bara meddela att jag har svarat utifrån mina egna åsikter i varje fråga. Troligen sammanfaller de ändå oftast med partiets ställningstaganden annars vore jag väl knappast folkpartist och än mindre varit intresserad av att kandidera för partiet.

Läs gärna mina svar här.

Elitklasser, Demokrati, Pensionärer

Nyss hemkommen och kollar dagens nyhetsflöde ser jag att många skriver om FP-förslaget om s.k. elitklasser. En del tycker det är bra att elever som lär sig betydligt snabbare än andra och förmodligen också har ett specialintresse t ex matte kan få mer stimulans i undervisningen genom s.k. elitklasser. DN, SvD och Aftonbladet refererar utbildningsministerns förslag och kommentarer bl a från lärarfacken.

Jag tror att det behövs både särskilda klasser och varianten profilklasser, som innebär att eleverna får mer tid för t ex matte eller språk. Den sistnämnda modellen finns inom idrott och musik. Jag har aldrig förstått socialdemokraternas avoghet mot "språk-klass" men tycker det är okej med hockey-klass.

Bloggar om detta ämne: Joakim Wikström, Per Altenberg, Rasmus


Annat som det skrivs om idag är att LO avbokat Linda Bengtzing för att hon sjungit allsång hos Centerpartiet!!?? Linda skriver även själv om det i Expressen. Hur står det till med demokratin hos vissa fackliga organisationer, egentligen? Andreas Froby kommenterar.

Ska dock ge en uppskattning till mitt eget fack, som efter mitt brev ändrat sig och bjudit in alla partier till välfärdsdebatten i Norrköping nästa vecka. Jag skrev ett inlägg i frågan den 29 juli.


Så sista ämnet för dagen. Som inte refereras - ännu i alla fall - utan som jag själv upplevt. PRO i Linköping bjöd in till debatt i kväll. Alla sju fullmäktigepartierna var representerade. Jag var ensam kvinna i panelen. Kan det bero på att sex partier hade utgått från att det skulle bli mycket skattedebatt (vilket det blev också) och måste man förstås skicka en man, eller? Även i mitt parti var vi medvetna om att skatter stod på dagordningen men folkpartister litar på sina kvinnor. Nåja, att kristdemokraterna representerades av äldrenämndens ordförande som är man var väl naturligt.

På torsdag ska jag delta i en debatt hos SPF (Sveriges Pensionärsförbund) i Östergötland. Också där blir säkert skattefrågan en av de viktiga punkterna trots att alla partier nu lovar skattesänkningar för pensionärerna.

söndag 15 augusti 2010

Sommartal

Igår sommartalade Reinfeldt och idag Sahlin. Reinfeldt talade om skatter och pensionärer. Sahlin talade om skatter och pensionärer. En väljarundersökning nyligen visade att väljarna anser att skola, sjukvård och äldreomsorg är de viktigaste frågorna i valet. Om dessa frågor talade en annan partiledare, Jan Björklund, i sitt sommartal i Marstrand i söndags.

När Sahlin idag lovade en fullständig skatteutjämning mellan pensionärer och personer som är kvar i arbetslivet hade hon ett förbehåll, nämligen "om den ekonomiska utvecklingen tillåter" eller något ditåt. Och det är nog säkrast. För om man ger löften som beräknas kosta 10 miljarder och samtidigt ska driva den politik som de rödgröna föreslår, då går ekvationen inte ihop.

En ekonomisk utveckling som klarar reformer i miljardklass kräver en politik för jobb och företagande. Den kräver också en politik som stimulerar människor att utbilda sig och att investera.

Med höjda inkomstskatter, med återinförd förmögenhetsskatt, med ökade kostnader för företag att anställa unga människor, med kilometerskatt som ökar kostnader för många företag kommer knappast denna ekonomiska utveckling som Sahlin och socialdemokraternas hoppas på att bli verklighet.

Intressant att notera kommentarer kring Sahlins tal. Det verkar som flera av de som kommenterat inte hört samma tal t ex Ledarbloggen, Peter Andersson-med rätt att tycka,
Kent Persson(m), Joakim Hörsing

fredag 13 augusti 2010

FP:s valmanifest

Jan Björklund presenterade idag Folkpartiets valmanifest. Har tyvärr inte hunnit läsa så noggrannt ännu (får bli nattlektyr). Ser dock att flera av de punkter som "min" arbetsgrupp lämnade till partiledningen finns med. Jag återkommer om både dessa punkter och andra här på bloggen och i artiklar.

Länk till valmanifestet http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_12011/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Några som bloggat: Mattias, Carina, Sörlidens, Rasmus, Altenberg

torsdag 12 augusti 2010

En härlig kampanjdag

Har tillsammans med min partikollega i omsorgsnämnden, Ingbritt Törnfeldt, delat ut närmare 700 av mina personvalsfoldrar idag. Jag kampanjar som riksdagskandidat i länet och som kommunkandidat i Linköping.

Idag var riksdagsvalet i fokus. En skön men småfuktig förmiddag övergick i strålande sol i Borensberg mellan Linköping och Motala (tillhör Motala kommun). Fortfarande är ganska många människor hemma. Så länge sommarlovet pågår har föräldrar ofta semester.

Varsin mjukglass i solskenet vid Göta kanal fick avsluta dagen. Valrörelse ska vara både hårt arbete och lite nöje.

Om hemlöshet

På SVT/debatt skriver idag FP:s partisekreterare Erik Ullenhag om Folkpartiets vilja att minska hemlösheten. Utöver svårigheter att få hyresvärdar att hyra ut till personer med missbruk och/eller psykiska störningar så krävs det också en kommunal missbruksvård med god tillgänglighet och respekt för individen. Ett positivt samarbete med privata och kommunala hyresvärdar, som måste bygga på tillit till varandra, är också en förutsättning.

Linköping nämns som ett gott exempel i artikeln.
"Det svåra är inte att ordna lägenheter åt några tusen personer, utan att de ska kunna behålla dem. I Linköping, Sveriges femte största stad, finns i princip ingen som bor på gatan. Där finns bra utbyggda möjligheter att ordna ett boende även för den som missbrukar eller har andra problem. Till skillnad från i många andra kommuner är drogfrihet inte ett krav för att få ett ordnat boende."

Oavsett politiska majoriteter har politiker och tjänstemän under lång tid jobbat med målet "en lättillgänglig och individuell missbruksvård" inkluderande boendet för missbrukare/fd missbrukare. Det finns naturligtvis exempel på där bostadsfrågan inte lösts på ett tillfredsställande sätt också i Linköping men dessa exempel är få.

Det är alltid kul när gott arbete uppmärksammas inte minst av ens "egen" partisekreterare. Förhoppningsvis inspirerar det också andra att finna lösningar. Att minska hemlöshet är en av socialtjänstens viktiga utmaningar. Därför lyfter vi i Folkpartiet hemlöshet som en av våra valfrågor.

onsdag 11 augusti 2010

Nu är det allvar - valrörelsen igång på riktigt

Jag har mött väljare i sommar som frågat: när ska ni börja? Valrörelsen, alltså. Intresset för valet den 19 september är mycket större än i tidigare val. Och det är inte så underligt. Väldigt många väljare uppskattar Alliansregeringens förmåga att styra Sverige och vill se en fortsättning.
När jag knackade dörr häromdagen klev jag rakt in i en diskussion om huruvida det är klokast att rösta på det Alliansparti som sista veckan ligger närmast fyraprocent-spärren oavsett vilket av de fyra man egentligen stödjer. Detta eftersom personerna tyckte att det viktigaste är att Alliansregeringen får fortsatt förtroende.

Nu har allvaret börjat. Valrörelsen är i gång på riktigt. Allianspartierna presenterade de gemensamma valaffischerna och sin bussturné runtom i Sverige. I bland andra SvD och DN ser jag att den gemensamma kampanjkassan är 20 mkr. De rödgrönas gemensamma kassa är blygsammare. Den slutar vid 13 mkr.
Med tanke på vilka kampanjresurser (S) brukar ha frågar jag mig: är LO inte intresserat av att sponsra samarbetet? Får fackföreningsrörelsens pengar bara användas för socialdemokraternas egen valrörelse? Oavsett vilket är det lika illa med detta ständiga kampanjstöd, eftersom så många LO-medlemmar inte röstar på socialdemokraterna. Såg att Kommunals nya ordförande anser att organisationens viktigaste uppgift nu är att se till att det blir en rödgrön regering. Motivet skulle vara att "det är bäst för Kommunals medlemmar". Tala om förmyndarskap!

Mer valrörelse. Igår skrev vi fyra lokala toppkandidater i Linköping en debattartikel i Corren med frågor till den rödgröna oppositionen lokalt. Här några exempel på vad Linköpingsborna borde få svar på före valdagen.

"Innebär en rödgrön seger en skattehöjning i Linköping, som vänstern och miljöpartiet driver? Innebär det att valfriheten för våra äldre ska avvecklas? Innebär det att valfrihet, kunskapsfokus och ordning i klassrummen inte längre är politiska prioriteringar? Vad är ert gemensamma alternativ, socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister?"

Ännu ett bevis på att valrörelsen är i gång är att på lördag invigs valstugorna på Trädgårdstorget i Linköping. Sen finns vi där måndag-lördag varje vecka fram till valdagen. Välkommen att prata politik, säg vad Du tycker, ställ frågor och hämta material och valsedlar.

Länkar: Expressen, Aftonbladet, Tommy, Mattias, Adam, Rasmus, Amanda.

måndag 9 augusti 2010

Ett tarvligt brott

De senaste dagarna har en 90-årig kvinna i Mjölby (Corren) och en äldre man i Norrköping (NT) utsatts för rån respektive försök till rån i sina hem. I Mjölby trängde sig rånarna in och stal bland annat smycken. De till och med slet vigselringen av den gamla damens finger. Två kvinnor och två män mot en ensam 90-årig kvinna i hennes bostad!! Hur förhärdad kan man bli som brottsling??

Den äldre mannen i Norrköping lyckas stänga om sig innan rånarna hann in i bostaden. Men upplevelsen av hotet skapar självklart oro hos mannen. Och även hos andra gamla. Dock är det bra att tidningarna uppmärksammar sådana händelser så de äldre kan vara extra uppmärksamma och försiktiga när det ringer på dörren.

Att kvinnor påstår sig komma från hemtjänsten eller män uppger sig vara utskickade att reparera något i lägenheten för att kunna stjäla hos den gamle är bland de tarvligaste brott jag vet.

Alla borde kunna sig trygga i sitt hem. Inte minst gäller det gamla människor, hos vilka oro och ängslan lever kvar länge. Kanske till och med resten av livet.

söndag 8 augusti 2010

Bra FP-förslag om resurser till skolans elevhälsa

Med rapporten "Tryggare skola" presenterade idag utbildningsminister Jan Björklund (FP) i sitt sommartal flera åtgärder som Folkpartiet vill genomföra under kommande mandatperiod för att ge elever bättre stöd. Statsbidrag till kommunerna för att bygga ut elevhälsan (skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och skolpsykologer) är ett utmärkt vallöfte på skolområdet.
Det ser ganska olika ut i landets kommuner vad gäller dessa stödresurser. Ofta många elever per skolsköterska, trots att det är väl känt sedan länge att skolsköterskans roll är av stor betydelse för de flesta elever. Att ha "ont i huvudet" och gå till skolsyster är inget konstigt. Vad eleven i verkligheten pratar med skolsköterskan behöver inte kamraterna veta något om alls.

Men även om skolsköterskan är en viktig person så behövs naturligtvis också kuratorer och psykologer. Inte minst skulle en del sociala missförhållanden kunna klaras ut utan att behöva gå så långt att socialtjänsten kopplas in. Och för elever med en begynnande psykisk ohälsa skulle tillgång på skolpsykologer innebära att barnpsyk belastades mindre och att problem fångades upp tidigare än idag. Med mindre långvariga problem som följd.

I min kommun Linköping har Folkpartiet haft ögonen på dessa behov under en tid. Inför kommande mandatperiod föreslås utökning av skolsköterskor och införande av skolvärdar, där sådana saknas idag. Det behövs fler vuxna personer med olika uppgifter i skolans värld för att skapa större trygghet.

Som framgår av folkpartirapporten finns fler förslag i syfte att öka tryggheten i skolan och därmed ge alla elever möjlighet att nå goda skolresultat.

Att framhålla föräldraansvaret är ett av förslagen. Jag ser att bloggar och andra kommentatorer gör stort nummer av att föräldrar ska kunna tvingas att komma till skolan när deras ungdomar stökar. Det utgör naturligtvis undantag, precis som framgår av rapporten. Att tydliggöra föräldraansvaret i skolans värld borde det inte finnas någon som är motståndare till. Självklart är det föräldrar som har huvudansvaret för fostran av sina barn.

Många tycks utgå från att det bara är barn från socialt trassliga hemförhållanden som stökar och stör i klassrummen och i skolan i övrigt. Men så är ingalunda fallet. Det finns olika skäl till att föräldrar abdikerar i sin föräldraroll. Osäkerhet i föräldrarollen är en. Det försöker kommunerna möta med erbjudanden om föräldrautbildningar, som oftast är mycket uppskattade. En annan orsak är att vissa föräldrar jobbar så mycket att de helt enkelt inte hinner ha bra kontakt med sina barn och med skolan och därmed inte fångar upp de signaler som troligen finns. Det kan också vara så att skolan inte välkomnar föräldraengagemang så som man borde.

Sen tycker jag att samhället inte ska underskatta viljan och förmågan hos de föräldrar, som har det lite socialt trassligt, vad gäller att ta ansvar för sina barn i skolan. Med ett respektfullt bemötande och erbjudande om stöd för hela familjen kommer de allra flesta att lyckas tillsammans med skolan att leda sina barn och ungdomar på rätt väg igen. Till på köpet också få en fungerande familj.

När jag läser en del bloggares kritik ( tex Roger Jönsson och Peter Andersson Med rätt att tycka) mot Folkpartiet och Jan Björklund tycker jag de ska ställa sig själva och sitt parti socialdemokraterna i skamvrån i stället. Hur har det blivit så här i svensk skola? Ja, inte har problemen med stök och störningar uppstått sedan 2006. Lite självkritik skulle inte skada. Och gärna också några förslag till förbättringar i stället för att osaklig kritik av andras förslag.

Övriga länkar: SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, Per Altenberg, Roger Haddad, Nina Larsson, Rasmus (Liberal), Lärarförbundet. Lärarnas Riksförbund

onsdag 4 augusti 2010

Klädsel på jobbet kan väl regleras utan lagstiftning?

Det är lätt att dela uppfattningen att i vissa yrken är en ansiktstäckande klädsel olämplig. Det gäller i förskola och skola, inom sjukvård, vård och annan omsorg och kanske fler arbetsområden, som jag inte kommer på just nu. Att kommunicera innebär ju som bekant inte bara de ord vi säger utan kroppsspråk inklusive ansiktsuttryck är minst lika viktiga. Ibland kanske viktigare, eftersom orden kan vi styra men inte alltid ansiktsuttryck och kroppsspråket.
Själv har jag då och då råkat ut för att människor börjar debattera mot en åsikt som jag inte uttalat men som jag förmodligen uttryckt på annat sätt. Vänner brukar påpeka att det syns vad jag tänker. Det är ju lite ruskigt. Men det visar vilken betydelse annan kommunikation än ord kan ha.

Men måste fördenskull arbetsklädsel regleras i lag? Jag är ytterst tveksam och instämmer med LUF:s ordförande Adam Cwejman
"Oavsett så måste frågan ställas om det är nödvändigt att vi har specifika regler för slöjor eller om det faktiskt räcker med att arbetsgivare har möjligheten att ställa generella krav på anställda?"

Ytterligare skäl till min tveksamhet är att ett liberalt parti ska vara försiktigt med att tala om förbud så snart en företeelse i samhället skapar problem. Det kan finnas andra sätt att lösa dem som känns mer liberala än förbud och lagstiftning. Arbetsklädsel borde vara en sådan fråga.

Förslaget har i alla fall väckt uppmärksamhet. Alla media - SvD, DN, Aftonbladet, m fl och massor av bloggar - Roger Haddad, Carina Boberg, Gulan Avci, Anna SteeleKarlström,
Nina Larsson, Runo Johansson - skriver.

FP-löften om äldreomsorgen i Linköping

Idag presenterade jag tillsammans med min partikollega i äldrenämnden Monika Broman partiets vallöften på äldreområdet i Linköping. Äldreombudsman, trygghetsboende och flexibel hemtjänst ingår. Från Folkpartiets program, som Jan Björklund och Barbro Westerholm presenterade i Almedalen för en månad sedan hämtar vi Välja mat-garanti och Ut och gå-garanti. Parboendegaranti är redan införd i Linköping efter folkpartiets förslag i äldrenämnden.

Att ha fler rätter att välja mellan erbjuds på vissa håll i Linköpings äldreomsorg. Vi vill att det ska vara så överallt.

Minst tre gånger i veckan ska man få komma ut i friska luften med de riktlinjer som finns. Då kan ju tyckas att de gamla, som vill komma ut oftare får det. Men tyvärr fungerar det inte så. Inte heller är tre gånger i veckan möjligt för alla. Därför vill vi skärpa kraven. Den som vill komma ut alla veckans sju dagar ska få det.

Ibland möter jag frågan: vad skiljer egentligen partierna åt vad gäller äldreomsorgen. Svaret ger jag i inledningen till vårt lokala program:
"Folkpartiet vill förändra synen på de äldre.
På inget annat område har den svenska kollektivismen slagit igenom så starkt som i synen på ålder. Det leder till förutfattade meningar om hur äldre människor är och vill ha det. Som liberaler vet vi att alla människor är olika. Det gäller även när vi blir äldre.
Det finns en tydlig konfliktlinje inom äldrepolitiken mellan Folkpartiet och vänsterpartierna. Medan Socialdemokraterna pratar om inflytande arbetar vi för äldres självbestämmande. Medan Vänsterpartiet pratar om driftsformer satsar vi på höjd kvalitet genom reella förbättringar.
I detta program vill Folkpartiet i Linköping presentera ett flertal reformer som syftar till att stärka äldres välfärd. Vi vill göra det genom att ge dem större makt över den egna livssituationen och genom att ställa högre krav på vad man som äldre i Linköping kan kräva av vår gemensamma välfärd."

måndag 2 augusti 2010

Minska skolket i skolan

Idag redovisar utbildningsminister Jan Björklund förslag till åtgärder för att minska skolket i skolan. Återigen är det riktigt att att säga "Att ställa krav är att bry sig om". Här handlar det om att markera att ogiltig frånvaro är lika oaccepterat i skolan som på jobbet.

En del invänder säkert att många elever som skolkar har sociala problem. Ja, säkert är det så. Desto viktigare då att ge dem stöd, uppmärksamma deras föräldrar på problemen i stället för att låta frånvaron öka. När skolresultaten försämras är det så mycket mer att ta igen, vilket i sig kan leda till mer skolk eftersom skolan då kan upplevas som än mer jobbig.

Överraskande är att socialdemokraterna är positiva till förslaget. Miljöpartiet däremot har invändningar.

Rödgröna inte överens (Aftonbladet)
Bland de rödgröna partierna råder delade meningar om förslaget. Socialdemokraterna gör tummen upp.
– Jag ser inga problem med det här, säger Ylva Johansson, ansvarig för skolfrågor, till TT.
– Det viktiga är att man agerar när det händer och hör av sig till eleven och föräldrarna och tar reda på vad skolket beror på.
Miljöpartiets skolpolitiska talesperson Mats Pertoft är däremot kritisk.
– Vad är det Björklund vill komma till? Betyg handlar om kunskap, då ska det handla om kunskap, inte närvaro, säger han till TT.

Jag undrar vart Pertoft vill komma. Menar han att närvaron i skolan inte har någon betydelse för möjligheten att skaffa sig kunskap?!

Andra som bloggat Lotta Edholm, Roger Haddad, Mathias Sundin

Vill Ohly ha Kubas "välfärd" i Sverige?

DN och andra media berättar om en av Lars Ohlys förebilder i politiken, nämligen Kuba. Där är kapitalism ett fult ord, ekonomin kontrolleras till 95 % av staten. När småföretagarna blev framgångsrika (läs "tjänade pengar på sitt arbete som företagare") höjde regeringen skatterna, ökade det byråkratiska krånglet och minskade antalet tillstånd att driva företag. Den lilla privata sektor, som hade börjat spira, lamslogs.

Nu ser både kubanerna och omvärlden resultatet. En arbetare har i snitt 150 kronor i månaden. En miljon statliga jobb måste försvinna. Ekonomin är körd i botten. Ineffektiviteten enorm.

Även om Kubas ledning nu aviserar nya jobb och tillstånd till fler privata företag så handlar förändringarna inte om någon slags reformering. Det är bara en uppdatering av den kubanska ekonomiska modellen, enligt landets ekonomiminister.

När de forna öststaterna som Östtyskland, Rumänien m fl öppnades för omvärldens insyn efter murens fall för dryga tjugo år sedan, syntes ett elände utan like. Fattigdom, barn som for fruktansvärt illa på barnhem, alkoholism och brottslighet. Då sa vänsterpartister i Sverige att den sortens kommunism har inte förespråkats av kommunister i vårt land.

Nu visas resultaten av den kommunistiska regimen på Kuba upp. Den regim som hyllats (och fortfarande hyllas?) av en av de svenska partiledare, som - om de rödgröna skulle vinna valet i höst - förmodligen får en ministerpost. En partiledare och ett parti som vill kalla sig Välfärdspartiet framför andra (minns Ohlys tal i Almedalen för en månad sedan).

Nej. kommunistisk ideologi leder inte till välfärd för befolkningen. Det är återigen bevisat. Kommunism leder bara till fattigdom, misär och ofrihet.

Läs också Staffan Danielssons kommentar.