torsdag 29 juli 2010

Kränkande inbjudan till SSR-medlemmar i Östergötland

Jag har fått en inbjudan till valdebatt om Välfärdens villkor från min fackliga organisation Akademikerförbundet SSR i Östergötland. "Vet Du hur du ska rösta den 19 september?" frågar man oss medlemmar. För att få vägledning arrangeras en debatt i Norrköping den 26 augusti.

Två (!) partier är inbjudna till en panel. Jag tror säkert att både Lars Stjernkvist (S) och Jörgen Rundgren (M) är engagerade debattörer. Men varför utgå från att medlemmarna bara vill veta vad dessa två partier tycker? Och varför tro att medlemmarna i länets övriga tolv kommuner vill lyssna på Norrköpings lokalpolitiker?

Även om jag här tycks lite raljerande så är jag både upprörd och besviken över den brist på respekt för demokrati som denna inbjudan avspeglar. Därför har jag skickat ett mail till den ansvariga kvinnan på förbundet och begärt en förklaring. Här kan Du läsa mitt mail:
Som medlem i SSR är jag mycket förvånad över den inbjudan till valdebatt om välfärdens villkor, som SSR bjudit in till i Norrköping den 26 augusti. I inbjudan står: ”Kom och träffa dina lokala politiker och hör hur de tänker om till exempel generell välfärd, resurser till socialtjänsten, om förebyggande arbete, om arbetsmarknadspolitiken och om a-kassan.”
Enligt SSR Östergötland tycks det bara finnas två(!) partier för medlemmarna att välja mellan i höstens val, eftersom endast (S) och (M) är företrädda i panelen. Företrädarna är dessutom lokalpolitiker i en (!) av länets tretton kommuner och kan knappast svara på några lokala frågor för resten av länet. En del av frågorna som anges i inbjudan är dessutom att betrakta som nationella, t ex generell välfärd, arbetsmarknadspolitik och a-kassan.

Som medlem i SSR och dessutom politiskt engagerad är jag djupt bekymrad över förbundets syn på demokrati. Även om det i höstens val tydligare än någonsin finns två block så röstar vi som väljare fortfarande på enskilda partier, som har sina valprogram. Styrkeförhållanden mellan partierna i det vinnande blocket kommer att påverka inriktning på den kommande politiken. Att då bjuda in medlemmarna med frågan ”Vet du hur ska rösta den 19 september?” och endast fråga ut två av partierna är minst sagt anmärkningsvärt. Är det förbundets uppfattning att medlemmarna ska välja mellan (S) och (M)?

Jag har medvetet valt att tillhöra ett SACO-förbund för att slippa känna att mitt fack bedriver politisk påverkan för medlemmarnas räkning. Men tydligen fungerar det så även i ett akademikerförbund, vilket är djupt beklagligt.

Efter en koll på SSR:s hemsida, ser jag, att i Malmö arrangeras motsvarande debatt med fler partier inbjudna. Varför inte i Östergötland?

Jag förväntar mig en förklaring.

Med hälsningar

Linnéa Darell, medlem 6931

Inga kommentarer: