torsdag 29 december 2011

Glad över förnyat förtroende

Häromdagen damp det ner ett brev från Justiedepartementet med bekräftelse på att jag fått regeringens och mitt partis förtroende som ledamot i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ytterligare fyra år. Känns riktigt bra att få fortsätta nu när jag känner mig "varm i kläderna" efter fyra år med detta uppdrag.

Nämnden inrättades 1 januari 2008 med uppdraget att bidra till att värna rättssäkerhet och skyddet för personlig integritet inom den brottsbekämpande verksamheten. Det har varit lärorikt och spännande att få medverka till att starta upp en sådan angelägen verksamhet. Nu efter fyra år känns det som att organisation och arbetsmetoder funnit rätta former för att ett effektivt arbete ska kunna utföras. Återstår dock att göra nämnden mer känd, vilket inte är helt enkelt. Allt kan av naturliga skäl inte offentliggöras. Ett utvecklingsarbete pågår i alla fall mot mer information bl a genom nämndens hemsida www.sakint.se.

Under 2012 kommer nämndens uppdrag att vidgas avsevärt. Den 1 mars träder ny lagstiftning i kraft som reglerar nämndens tillsyn över polisens behandling av personuppgifter enligt polisdatalagen och lag om polisens allmänna spaningsregister.
Enligt propositionen "De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till elektronisk kommunikation" föreslås nämnden utöva tillsyn över polisens och Tullverkets inhämtning av elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet, vilket förväntas gälla från den 1 juli.
Detta kräver naturligtvis en hel del utbildning av såväl kansli som oss i nämnden. Två dagar under vecka 8 (sportlovsveckan) är redan inplanerade. Ser fram emot några intressanta dagar.

fredag 23 december 2011

GOD JUL

Dan före dopparedan (säger man så numera?) alltså dagen före julafton. Sitter med en kopp kaffe, en microvarm lussebulle och under skrivbordet sover hunden. Maken är på ett servicehus och gläder pensionärerna med julmusik.
Känner mig ganska nöjd med att ha städat badrummet och lite annat (julstädade gjorde vi i helgen). Också hunnit vara på macken och tvättat bilen ren från allt vägsalt. Fast jag är tacksam över att våra vägar saltas. Människor är viktigare än plåt, eller hur?

Skönt att ha några lediga dagar framför sig. Och lite tid för reflektion och planering. Det första året av denna mandatperiod är avverkat. Har varit innehållsrikt och spännande men också slitigt. Tempot är verkligen högt i samhället och därmed även i politiken. Har känts bra att dela inte bara arbetsrum utan också glädjeämnen och bekymmer i vardagspolitiken med Folkpartiets andra kommunalråd Carina Boberg. Och med vår politiska sekreterare och stöttepelare Daniel Andersson. Tack Carina och Daniel!

Önskar alla bloggläsare en riktigt GOD JUL.

söndag 18 december 2011

Omsorgsnämnden: diskussion behövs om uppföljning av kvalité

I slutet av varje år beslutar omsorgsnämnden om kvalitetsuppföljningsplan för kommande år.
Jag har som ordförande känt att vi som nämnd behöver bli mer aktiva i uppföljningsarbetet. Omsorgskansliet och internkontrollanterna gör ett bra jobb och som kontaktpolitiker har vi också både skyldighet och möjlighet att bidra.
Även om inte omsorgsnämndens verksamhet varit utsatt för den granskning som äldrenämndens varit så bedömer jag att det behövs ett större engagemang från hela nämnden. Det är vi som förtroendevalda som ska kunna svara väljarna på frågan om kvalité i de av nämnden beställda verksamheterna. Även om jag tycker att det finns en god kontroll genom organiserad uppföljning, platsbesök, goda kontakter med närstående och gode män med flera kontaktvägar, så kan sannolikt mer göras.

Kommunstyrelsens planeringsutskott, där jag ingår, har givit uppdrag till kommundirektören att tillsammans med omsorgskontoret redovisa vad som görs och om det kan behövas mer resurser och/eller annan organisation av tjänstemannaarbetet. När LOV (Lag om valfrihet) infördes inom hemtjänsten för snart fyra år sedan förstärktes uppföljningsarbetet med knappt 3 mkr/år. Kanske är det dags att öka på ytterligare utifrån vunna erfarenheter. Men som jag skriver ovan, nämnderna = förtroendevalda behöver ta mer aktiv del därutöver.

Därför beslutade omsorgsnämnden i torsdags på mitt initiativ att nämnden efter helgerna vid lämpligt tillfälle ska avsätta särskild tid för diskussion om kvalité och uppföljning. Kontaktpolitikerna ska också informeras om kontorets planerade verksamhetsbesök för att kunna delta.