torsdag 15 juli 2010

HBT-kompetens i äldreboenden

DN (länk saknas tyvärr) skriver idag att Stockholms kommun blir först i Europa med ett seniorboende för hbt-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner). Det blir alltmer vanligt att äldre söker seniorboende efter livsstil, etnisk bakgrund eller språk.

I en kommun av Stockholms storlek är det säkert tillräckligt många som vill välja ett speciellt boende med en speciell inriktning. I något mindre kommuner är separata boenden kanske inte den möjliga lösningen. Dessutom är jag inte helt säker på att en gemensam livsstil, etnisk bakgrund eller samma språk är det enda som avgör var den äldre väljer att bo. Valfriheten har många dimensioner.

I Folkpartiets kommunala handlingsprogram inför kommande mandatperiod har vi valt en annan väg för att tillgodose hbt-personers berättigade krav på trygghet och respekt i äldreomsorgen. Så här skriver vi:
"Vi i Folkpartiet vill att personal på alla äldreboenden ska utbildas och certifieras i HBT-frågor. Alla äldreboenden i Linköpings kommun ska ha HBT-certifierad personal."

Med hbt-kompetens på alla äldreboenden finns samma frihet för hbt-personer som för alla andra äldre Linköpingsbor att välja boende efter alla olika kriterier som kan ha betydelse för trivsel, närhet till vänner/anhöriga och tillgång till god omsorg.

Självklart ska det i alla boenden också finnas personal med olika etniska bakgrund och språkkompetens. Detta tillgodoses på de flesta äldreboenden redan idag.

Inga kommentarer: