måndag 30 juni 2014

Almedalen dag 2

Måndag i Almedalen och Göran Hägglund (KD) har hållit tal. Bland annat vill han att den som är 85 år och äldre ska få en plats på äldreboende om hen vill. Utan biståndsprövning dessutom. Ingen dum idé! Nu är det visserligen kommunerna som har ansvaret för att se till att det finns äldreboenden för de som behöver. Men eftersom ett antal kommuner inte sköter detta så vill Göran Hägglund lagstifta och dessutom skicka med pengar.

Jag hade gärna hört honom också säga att staten ska ta hela ansvaret för personlig assistans i stället för som nu ha en delad finansiering mellan stat och kommun. Något som skapar problem inte minst för berörda individer. Ännu gladare hade jag blivit om Göran Hägglund hade sagt att han och hans ministerkollega Maria Larsson bestämt att lagstiftningen rörande personlig assistans ska ses över så att den olycksaliga domen från 2009 elimineras. Till skillnad från beslut om vem som ska få plats på äldreboende så finns dessa LSS-/funktionshinderfrågor redan på Göran Hägglunds departement.

söndag 29 juni 2014

Almedalen dag 1

Har precis tittat på SVT Debatt från Almedalen. Varför får arbetsmarknadsministern och företagare som företräder arbetslinjen inte tala till punkt när vänsterdebattörer som Johan Ehrenberg både får avbryta och slutföra sitt resonemang gång efter gång? Ett resonemang som dessutom är detsamma varje gång han tillåts avbryta.