lördag 19 juni 2010

JA till tryggad energiförsörjning

JA till kärnkraft, skriver alla. Jag vill säga: i torsdags röstade riksdagen för att trygga energiförsörjningen i Sverige. Beslutet är också ett beslut för fortsatt välfärd och för klimatförbättring. Och tacka Folkpartiet för det! Hade inte Jan Björklund och andra energi- och klimatkunniga personer i partiet drivit frågan i Alliansen hade inget beslut kommit till stånd.

Det är tråkigt att Centern ska ta stryk för att ha medverkat till detta historiska beslut. Centerpartisterna borde i stället åtnjuta respekt för att, trots sin envetna kamp emot kärnkraft, nu medverkat till att Sverige inte står utan stor del av sin energiförsörjning om några år. Att kombinera detta med utvecklingen av alternativa energikällor, framförallt vindkraft, är ansvarsfullt.

Ser i lokala media i Östergötland att Holmens VD Magnus Hall gläds över beslutet. Och underligt vore det annars. Holmen är ett de östgötaföretag som verkligen är beroende av att framtidens energiförsörjning tryggas. Magnus Hall uttrycker sig mycket klokt när han säger att företaget även fortsättningsvis kommer att investera i förnyelsebara energikällor. Det ena utesluter inte det andra självklart. Men det är långt till att energibehovet i sin helhet kan täckas utan kärnkraft som en del. Om det någonsin kommer att ske.

Holmen är ett bra exempel på att energiförsörjningen har direkt bäring på jobb och välfärd. När jag tillsammans med partikollegor för några år sedan besökte Holmen och även Freudenbergs, som är ett annat Norrköpingsföretag med stora energibehov, fick jag bekräftat det tydliga sambandet jobben - energibeslut i Sveriges riksdag.
Så nu finns ytterligare ett skäl för väljarna till att rösta för Alliansen i höst. För även detta beslut ska ju rivas upp om de rödgröna vinner valet.

Andra bloggar: Sörlidens, Berliner, Hamiltons blandning, Anne-Marie Ekström, Adam Cwejman

Inga kommentarer: