onsdag 9 juni 2010

Glädjande utveckling på arbetsmarknaden

Glädjande siffror redovisas idag beträffande utvecklingen på arbetsmarknaden. Till Aftonbladet säger företrädare för Arbetsförmedlingen att konjunkturen vänder uppåt, vilket kommer att minska arbetslösheten för både unga och vuxna.

I DN redovisar arbetsförmedlingen följande
"Uppåt 100 000 fler kommer att vara sysselsatta 2011 än 2009 innebär att hela jobbförlusten från slutet av 2008 och 2009 är återtagen vid slutet av 2011. Arbetslösheten beräknas 2010 bli 9,1 procent och förväntas 2011 sjunka till 8,7 procent. Att den fortsätter att vara så pass hög beror på att många söker sig ut på arbetsmarknaden, bland annat utrikesfödda."

I Östnytt rapporterar arbetsförmedlingen i Östergötland att sysselsättningen ökar men tyvärr inte lika snabbt och i lika hög grad som på andra håll i landet. Men länet drabbades inte heller lika mycket under finanskrisen.

Även om den förbättrade arbetsmarknaden gynnar också unga människor så kan man inte blunda för att ungdomsarbetslösheten är ett fortsatt bekymmer. Folkpartiets och Alliansens beslut om sänkta arbetsgivaravgifter för unga anställda och ökning av lärlingsutbildningar ger resultat men det tar lite tid. Bekymmersamt är också att så många unga går ut gymnasiet utan godkända betyg. Det tar ändå längre tid att förändra denna situation. Elever som slutar skolan nu i dagarna har haft oturen att ha hela sin skolgång i den socialdemokratiska skolan. En skolpolitik som inte givit dem chans till tillräckligt stöd och inte givit möjlighet att välja en riktig yrkesutbildning för den som önskat.

På begäran av socialdemokraterna har riksdagen idag debatterat arbetslösheten. Jag hörde en liten del när jag satt i bilen i eftermiddag. Jag hörde Sven-Erik Österberg (S) dundra ordentligt mot arbetsmarknadsminister Littorin. Men hur såg det ut när socialdemokraterna lämnade regeringsmakten 2006? Då hade Sverige dessutom högkonjunktur och ingen finanskris.
När Mona Sahlin får en sådan fråga hänvisar hon till att partiet lärt av tidigare misstag. Det borde vara så. Men de röd-gröna förslagen som presenterats under våren tyder inte på att så är fallet.

Naturligtvis kommer ungdomsarbetslösheten att bli en valfråga. Alliansen behöver inte rädas den debatten. Än mindre behöver vi folkpartister göra det. Det folkpartiledda utbildningsdepartementet har levererat. Nu är det upp till väljarna att se till att framtidens elever får chansen att gå i en skola, som leder till både en god utbildning och till jobb!

Andra som bloggat om utvecklingen på arbetsmarknaden är Per Altenberg, Rasmus (Liberal), Kent Persson (M)

Inga kommentarer: