fredag 21 maj 2010

Varför ingen publicering?

Vid två tillfällen har jag skrivit till Ordet Fritt i Corren om Jernhusens ansökan om kameraövervakning i väntsalen vid Resecentrum. I den senaste insändaren tog jag också upp kommunens slentrianmässiga sätt att skriva yttranden till Länsstyrelsen, som är den beslutande myndigheten. Jag skrev om det på min blogg den 12 maj.

Ännu har inte Corren publicerat min insändare. Därför får ni läsa den här.

NEJ till slentrianmässig uppsättning av övervakningskameror

Resecentrum i Linköping kan få övervakningskamera i väntsalen (ÖC 17/4 -10). Jernhusen, som äger Sveriges största fjärrtågstationer vill installera kameraövervakning på de 50 största stationerna där Linköping ingår. Motivet för kameraövervakning i väntsalen vid Linköpings Resecentrum sägs vara ”att traktens missbrukare uppehållit sig i lokalerna och skapat viss oro.”.
Det är ett för mig märkligt argument. Jag reser en del och ser aldrig ”traktens missbrukare” uppehålla sig i väntsalen. Inte heller Polisen eller socialtjänsten styrker att det skulle finnas ett sådant skäl till övervakning vid Linköpings Resecentrum.
Att utsätta alla resenärer vid en järnvägsstation för ständig kameraövervakning är, som jag ser det, ett allvarligt ingrepp i den enskilda individens personliga integritet. Det minsta man då kan begära är att det åtminstone finns saklig grund för en sådan övervakning, vilket är högst tveksamt i detta fall.
Det är Länsstyrelsen som beslutar om kameraövervakning ska medges eller inte. Men före Länsstyrelsens beslut ska berörd kommun lämna ett yttrande över ansökan. Folkpartiet i Linköping har redan tidigare ifrågasatt de slentrianmässiga yttrandena kring ansökningar om övervakningskameror. Och i detta ärende är det uppenbart att ingen utredning kring fakta gjorts inför kommunstyrelsens senaste möte. Därför är det bra att Folkpartiet tillsammans med Centerpartiet fick gehör för en återremiss. Förhoppningsvis får kommunstyrelsen ett bättre underlag nästa gång.

Inga kommentarer: