onsdag 12 maj 2010

Kameraövervakning i Linköping

Jag har skrivit om ämnet förut och har nu anledning att göra det igen. För en tid sedan krävde Folkpartiet och Centern att kommunstyrelsen skulle utreda kameraövervakningens effekter och Linköpingsbornas inställning till den alltmer ökande övervakningen i kommunen.

Igår presenterades utredningen för kommunstyrelsen. Trots en svarsfrekvens på 25 % (!) menar kommunledningskontoret och vissa politiker att slutsatser kan dras. Mot detta protesterade naturligtvis FP och C. I utredningen framkom också att kameraövervakning i vissa fall är till nytta och i andra inte alls.

Nu är det ju inte ytterst kommunen som avgör tillstånd utan Länsstyrelsen. Detta till trots så menar jag att kommunens yttrande har betydelse. Varför skulle lagstiftningen annars föreskriva att yttrande ska inhämtas?

Ett exempel på hur lättvindigt dessa yttranden sköts av i varje fall vår kommun är det bristfälliga underlag som kommunstyrelsen fått inför behandling av Jernhusens framställning av kameraövervakning i vänthallen vid Resecentrum. Ingen som helst kontakt har tagits med Polis och socialtjänst för att kolla upp hur ordningsläget är där. När jag talat med företrädare för både Polisen och socialtjänsten får jag en annan bild än den Jernhusen ger.

Linköpings Tidning spekulerar i att kameraövervakning kan bli en valfråga. Jag tror att integritetsfrågorna kan bli viktiga i valrörelsen och att frågan om den utbredda kameraövervakningen blir en del av debatten.

Inga kommentarer: