fredag 28 maj 2010

Alliansframgång i opinionen och Sahlin vill ha blocköverskridande uppgörelser

DN/Synovate redovisar i maj-mätningen av opinionsläget i Sverige en framgång för Allianspartierna. Personligen gläds jag också åt plussiffror för mitt eget parti, Folkpartiet. De beror säkert på att Jan Björklund synts både i skolfrågor och andra frågor. Försvaret, Energi med kärnkraften, arbetslöshetsförsäkring m fl. Frågor som intresserar och berör många väljare.
Vid helgens partiråd kommer Jobben och tillväxten att lyftas, där det finns många intressanta delar att diskutera med väljarna.

Opinionsmätning till trots, än är inte valet vunnet. Men ett Alliansövertag stimulerar oss partiarbetare och visar våra väljare att det finns gott hopp!

Se mätningen och kommentarerna i DN, Aftonbladet, Expressen, Svd, Kent Persson (m), Runos blogg, Mark Klamberg, Sörliden, Anne-Marie Ekström.


DN skriver också om att Mona Sahlin vill ha blocköverskridande uppgörelser kring Skatter och Energi. Börjar hon inse vidden av att föra en politik på dessa områden i det sällskap hon själv valt d v s Vänsterpartiet och Miljöpartiet?

Det kan finnas skäl att göra blocköverskridande uppgörelser. Även på andra områden som t ex socialförsäkringar kan det vara rimligt. Men att Sahlin flaggar för sådana uppgörelser just nu på väg in i en valrörelse, där socialdemokraterna kommer att framställa Allianspartierna som det värsta som hänt Sverige, saknar ju all trovärdighet.

Jag håller med Reinfeldt att för närvarande är inga blocköverskridande uppgörelser varken möjliga eller önskvärda. Låt väljarna avgöra inriktningen på politiken. Sedan kan den valda regeringen ta initiativ till blocköverskridande diskussioner på områden, där det är särskilt viktigt med mycket långsiktig politik.

Inga kommentarer: