lördag 27 mars 2010

Sänkt skatt för pensionärerna

Alliansens fyra partiledare lämnade idag en förhandsinformaton ur den kommande vårbudgeten, som blir offentlig i sin helhet den 15 april. Dagens nyhet är skattesänkningar för pensionärer från och med nästa år. Detta innebär en tredje skattesänkning, vilket framgår av regeringens PM.
Tillsammans med de två tidigare genomförda förändringarna kommer skatterna att ha sänkts med 4 500- 5 400 kronor per år för dem med de lägsta pensionerna, något som framförallt gynnar dem med endast garantipension.

Totalt kommer således Alliansregeringen att ha genomfört skattesänkningar på totalt 10,5 mdr kronor för pensionärerna. Därutöver har äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget samt bostadskostnadsgränsen höjts. Ett jobbskatteavdrag för personer över 65 år är också infört, vilket innebär avsevärt lägre skatt för dem som fortsätter att jobba.
En rad andra reformer som är till nytta för pensionärer är också genomförda av Alliansregeringen, som t ex höjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen, förbättrat anhörigstöd, slopad statlig fastighetsskatt, bibehållen begränsningsregel för pensionärer och slopad förmögenhetsskatt.

Länkar: Jan Björklund, Mark Klamberg, Mikael Wendt, Per Altenberg

Inga kommentarer: