tisdag 30 mars 2010

Ett bra Kommunfullmäktigemöte

Idag syntes de ideologiska skillnaderna mellan Allianspartierna och de röd-gröna vid fullmäktigesammanträdet. Statsbidraget för 2010 på 108 mkr fördelades. Regeringens avsikt med dessa statsbidrag av engångskaraktär är att kommunerna ska hålla välfärdssektorn så skadeslös som möjligt i samband med finanskrisen. Jag har kallat dem "överlevnadspengar", d v s pengar i väntan på att skatteintäkterna återgår till normal nivå. Allianspartierna i Linköping har fördelat dessa 108 mkr och de tidigare (2009) ca 75 mkr på skola, vård och omsorg. Nödvändiga jobbsatsningar finansieras med överskottet från förra året.

Men socialdemokraterna anser att jobbsatsningar ska tas av de extra statsbidragen. Man var så ivrig att visa att man prioriterar jobbsatsningar framför allting annat så man t o m föreslog åtgärder, som redan pågår.

I omsorgsnämnden, som jag företrädde i debatten, har (S) och (V) inte haft något enda förslag. När vi i Alliansen valde att fastställa en preliminär internbudget för 2010 i väntan på dagens beslut om statsbidrag, så avstod oppositionen från att delta i beslutet. De föreslog att nämnden skulle överlämna frågan till kommunstyrelsen!!
Idag lät det i debatten som om oppositionen hade egna förslag. Men de var påkomna häromdagen och endast redovisats i kommunstyrelsen och nu - idag - i fullmäktige. Det föranledde mig att tala om "tomma tunnor som skramlar". Då fick jag höra att jag tycktes ha ätit taggtråd??

Oftast har vi ett bra debattklimat i Linköpings fullmäktige. Men idag märktes dels att valrörelsen börjat och dels att oppositionen är tomhänt vad gäller alternativ i den ekonomiska politiken.

Jag tycker det är en bra debatt när de ideologiska skillnaderna blir synliga. En del, även politiker, säger, att i kommunpolitiken betyder ideologierna ingenting. Jag delar inte den uppfattningen. Visserligen förhandlas många ärenden fram till ett enigt, långsiktigt beslut beroende på att skillnaderna inte är så stora. Men t ex budget, frågor om medborgarnas valfrihet till service, skola och liknande kompromissas inte om. Så visst är ideologin viktig även i kommunpolitiken. Varför ska väljarna annars rösta i kommunalval?

Idag inleddes mötet med en tematimme. Ämnet var "Våldsutsatta kvinnor" och kom till på mitt initiativ. Stadsmissionen i Linköping har en mycket hög kompetens vad gäller att möta dessa kvinnor i behandling. Omsorgsnämnden har flera avtal med dem kring olika insatser. En av de ansvariga därifrån berättade på ett oerhört skickligt och berörande sätt om hur en del kvinnor i Linköping som både är missbrukare (alkohol och andra droger) och dessutom utsätts för våld lever i sin vardag. Jag hoppas att alla ledamöter tog in och förstod att vi politiskt har ett ansvar att hjälpa.

Inga kommentarer: