tisdag 16 mars 2010

Alla kommuner behöver en äldreombudsman

I Stockholm finns sedan ganska länge en äldreombudsman. Ytterligare ett antal andra kommuner har en sådan funktion som äldre, anhöriga och andra kan kontakta. Äldreombudsmannen i Stockholm lämnar varje år en rapport till ansvariga politiker med synpunkter och förslag kring förändringar och förbättringar som hon/han anser behöver göras. DN skriver idag om den aktuella årsrapporten, där Äldreombudsmannen bland annat lyfter bristen på inflytande i vardagen för de som bor i vårdboende.

Det är ett viktigt påpekande. Samma brist tror jag finns runtom i Sverige. Också i min hemkommun Linköping. Även om vi från den nu styrande Allians för Linköping infört Eget Val i hemtjänsten så finns det fortfarande begränsningar kring inflytandet i vardagen.

Jag och andra partikollegor har tidigare motionerat om att också i Linköping inrätta en Äldreombudsman. Övriga partier har alltid sagt nej. När vi nu jobbat med program för kommande mandatperiod önskade FP-medlemmarna att frågan skulle aktualiseras igen.

I samband med införandet av Eget Val i hemtjänsten infördes fyra äldrelotsar. De gör ett bra jobb, har blivit mycket uppskattade och kontaktas ofta. Men deras roll är inte jämförbar med en äldreombudsmans. Jag har därför skickat ut ett pressmeddelande, där jag återigen aktualiserar förslaget om att Linköping inrättar en sådan funktion. Jag tar också upp behovet av en omsorgsgaranti.

Inga kommentarer: