tisdag 13 oktober 2009

Omröstning om FRA-lagen

Imorgon är det dags för riksdagen att ta ställning till FRA 2, som förslaget kommit att kallas. Jag har tyvärr haft för lite tid att mer engagerat följa de senaste diskussionerna och den proposition, som nu ligger på riksdagens bord. Men DN:s artikel idag antyder att det troligen blir ett JA. Detta trots att en del kritik fortfarande finns kvar. Mycket intressant kunskap finns att ta del av på bl a Mark Klambergs blogg.Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer uppenbarligen att rösta NEJ med motivet "Riv upp och gör om" men riktigt vad som ska göras om och hur det nya ska se ut, ger de inte svar på. Dessutom tycks alla partier vara ense om att signalspaning behövs. Med tanke på hur länge debatten pågått så borde det finnas mer substans i detta NEJ.Debatten om hur skydda den personliga integriteten behöver fortsätta i samhället. Jag har skrivit det förut och jag gör det igen: integritetsfrågor handlar inte bara om JA eller NEJ till FRA.

Inga kommentarer: