fredag 4 september 2009

Influensainformation - skapa trygghet eller panik?

Svininfluensan börjar märkas i Sverige och reaktionerna är många. Alltifrån sakligt konstaterande till näst intill panik. Några exempel på mediarapportering och analys kan ses i SvD, DN och Aftonbladet. Jag har tidigare skrivit om myndigheters och medias agerande kring influensan. Och jag har också ifrågasatt klokskapen i att vaccinera hela befolkningen.

Jag har fortfarande ingen annan uppfattning. Att vaccinera riskgrupper är självklart. Men att som media - och tyvärr också vissa myndigheter - dag efter dag beskriva utvecklingen i Sverige på ett sätt som skrämmer människor känns inte helt seriöst. Hittills tycks ju dödsfallen handla om personer som på grund av annan sjukdom varit mycket nedsatta.

Med all respekt för de som mist en anhörig i influensa så måste vi påminna oss att ett antal människor drabbas varje dag av att anhöriga oväntat går bort. Trafikolyckor, andra sjukdomar, brott är några exempel. Vilken uppmärksamhet och deltagande ges de?

Människor reagerar olika på nyhetsrapportering av det slag vi nu kan ta del av varje dag. En del blir skrämda och andra slår dövörat till. Båda reaktionerna kan få negativa effekter. Sverige har fantastiska möjligheter att ge medborgarna kunskap och information vid extraordinära händelser. Låt oss hoppas att alla informationskanaler använder den möjligheten på ett klokt och balanserat sätt fortsättningsvis vad gäller svininfluensan.

Inga kommentarer: