fredag 21 augusti 2009

Influensavaccinering igen

Jag har tidigare skrivit om min tveksamhet till massvaccinering inför den väntade svininfluensan. Debatten går vidare. För och emot massvaccinering och eventuella risker med vaccinet vägt mot risken att bli allvarligt sjuk av influensan. På det sistnämnda anser sig DN idag ha svaret. Slutsatsen i artikeln är att influensan är farligare än vaccinet. Det får vi verkligen hoppas! När nu MyndighetsSverige bestämt att erbjuda alla vaccin vore det ju förödande om våra arbetsplatser står tomma p g a att folk blivit sjuka efter vaccineringen.


Vad som kommit i skymundan är kostnaden (uppskattad till mellan 2 och 3 miljarder kronor) för massvaccinering ställd mot alla andra, redan idag kända, behov inom sjukvården som inte tillgodoses. Vad händer med de som väntar på en större operation - förlängs tiden med en redan svår väntan? Vad händer med de behov av utrustning som kan behövas på vissa håll - uppskjutna investeringar? Mediciner som redan idag inte ges på grund av att de anses för dyra trots bevisad god effekt? Landstingens redan utlagda sparbeting - blir de än mer omfattande?


Som jag skrev i mitt tidigare inlägg (se länk ovan) så är det väl förmätet av mig som lekman att ifrågasätta medicinskt kunniga. Men även bland dem finns olika uppfattning om nödvändigheten av att vaccinera alla medborgare.


Hur detta än slutar så är det nödvändigt med en offentligt redovisad utvärdering efteråt. Även om denna utvärdering skulle visa att MyndighetsSverige gjort en felbedömning.

Inga kommentarer: