torsdag 22 januari 2009

Stöd till missbrukande kvinnor

Har idag intervjuats av Östnytt angående avsaknaden av skyddat boende för missbrukande kvinnor i Linköping. Jag är lika frustrerad som Stadsmissionen kring denna fråga. Linköping har en omvittnad bra missbruksvård. Och det finns boende också för kvinnor. Men dessa boenden är s.k. blandboende d v s där bor både kvinnor och män. Och det är ingen bra lösning. Kvinnorna är utsatta även där av tex övergrepp. Omsorgsnämnden, där jag är ordförande, har efter en utredning försökt finna en lösning genom att flytta om inom befintliga boenden för att möjliggöra att ett boende bara tar emot kvinnor. Men p g a ökad efterfrågan totalt så valde nämnden att begära pengar till ett nytt boende inför 2009 års budget. Kommunfullmäktige avslog denna begäran. Och nu får nämnden och kontoret försöka hitta en lösning inom befintlig verksamhet, vilket kommer att ta tid. För en omsorgsnämnd är alla verksamheter högst prioriterade. Det är nästintill omöjligt att välja bort något.
I morgon förmiddag ska jag lyssna på ett seminarium inom ramen för ett nätverksmöte med KIM (Kvinnofrid i missbruk). Det är Stadsmissionen, som ingår i nätverket och arrangerar detta idéseminarium kring arbete med missbrukande kvinnor.

Inga kommentarer: