lördag 6 februari 2010

Ny lärarutbildning

Lågstadieläraren tillbaka föreslår regeringen och utbildningsminister Jan Björklund (FP). Erfarenheterna har visat att kunskaperna inte är tillräckliga hos de lärare som utbildats i den nu gällande ordningen. Lågstadielärarna är de som möter eleverna de år då det mest grundläggande färdigheterna läsa, skriva, räkna ska tas in. Inte nog med att den s-märkta skolan inte lyckats se till att elever och lärare får arbetsro i klassrummet och att elever som har behov av extra stöd fått det tidigt. Det s-märkta utbildningsväsendet har heller inte givit alla lärare tillräckliga kunskaper för sin viktiga undervisningsuppgift.

Den nya lärarutbildningen får naturligtvis både ris och ros. Så är det med alla förslag om förändringar. Men jag uppfattar trots allt att de flesta instämmer i att bättre kunskaper hos lärarna och en särskild inriktning mot de första skolåren ger eleverna goda förutsättningar att lyckas under resten av skoltiden.

Länkar om förslaget: DN, SvD, Aftonbladet
Andra som bloggat i ämnet: Anne-Marie Ekström

Inga kommentarer: