torsdag 16 februari 2012

Äntligen en äldreombudsman i Linköping!

Idag beslutade äldrenämnden att inrätta en äldreombudsman. Det var på tiden. Första motionen lade jag i kommunfullmäktige för 15 år sedan. Då fick motionen stöd av kristdemokraterna. Övriga partier avslog.
Sedan har vi från folkpartiet drivit kravet i valrörelse efter valrörelse. När så Alliansens gemensamma program skulle formas hösten 2010 då lyckades jag få med äldreombudsmannen.

Vi genomför nu ett arbete kring förstärkning av kvalitetsuppföljning både inom äldre- och LSS-omsorgen. Jag hoppas att det kan bli enighet om en särskild enhet för dessa uppgifter. Då ska naturligtvis äldreombudsmannen ha sin placering där.

Det väckte viss uppmärksamhet i lokala media (TV 4, Östnytt) att jag och Folkpartiet inte givit upp trots att det tagit femton år att nå resultat.

Inga kommentarer: