söndag 7 augusti 2011

Lärarlöner och socialförsäkring i Marstrandstal

Folkpartiets partiledare Jan Björklund har idag haft sitt traditionsenliga sommartal i Marstrand. Lägligt nog så här inför starten på Alliansregeringens budgetförhandlingar. Som framgår av Jans nyhetsbrev så innehöll talet fokus på lärares möjligheter till karriärvägar och lärarnas lönevillkor men också besked om att FP vill rätta till det som blivit fel i sjukförsäkringsreformen.

Det är utmärkt att Folkpartiet nu ger sig in i debatten om sjukförsäkringen också på partiledarnivå. Fram till mitten på 2000-talet ansågs Folkpartiet vara det Alliansparti som både ledde debatten om svenska socialförsäkringar och värnade om en trygg försäkring. Precis som Jan Björklund skriver i sitt nyhetsbrev så har förändringarna som Alliansregeringen genomfört varit nödvändiga. Reformerna stämde också med de motioner som Folkpartiet och övriga Allianspartier skrev i opposition sedan 1997, då missskötseln av försäkringen började. Men en regering måste kunna rätta till regelverk som gör att svårt sjuka människor kommer i kläm. Innebörden av begreppet "trygga socialförsäkringar" är att de ska hjälpa och inte stjälpa när allvarlig sjukdom drabbar en människa.

Att skapa karriärvägar för lärare genom att införa tjänster som adjunkter och lektorer är också bra. Om staten bidrar med pengar så underlättar det ett genomförande. Höjda lärarlöner mer generellt är också angeläget. Där tycks kommunerna få klara av det på egen hand, vilket kan vara möjligt såvida inte en ny finanskris inträffar. Risken för det känns just idag som näraliggande.

Ytterligare länkar: DN, SvD

Inga kommentarer: