måndag 10 januari 2011

Jobbskatteavdrag igen? Tveksamt!

Statsministern öppnade igår i Rapport för ytterligare jobbskatteavdrag. Och kanske skulle den goda ekonomiska utvecklingen också räcka till någon ytterligare skattesänkning för pensionärerna.

Vet inte riktigt vad Reinfeldt menar när han säger "vi" bedömer. Är det regeringen eller bara moderaterna? Visst behöver inkomstskatter sänkas men vi får inte blunda för att också finns andra behov i samhället. Och ska skatter sänkas så behövs också en mer genomtänkt diskussion om varför och vilka än att bara fortsätta att upprepa "fler jobbskatteavdrag".

I den valanalys som Folkpartiet tagit fram och vars förslag till fortsatt inriktning på att utveckla politiken som partirådet godkände för några månader sedan lyfts behovet av en djupare analys av vad som behövs för att Sverige ska bli framgångsrikt i globaliseringens tidevarv. Mot denna bakgrund är jag tveksam till om Reinfeldts "vi" står för hela regeringen när han beskriver ytterligare jobbskatteavdrag utan någon djupare reflektion.

Inga kommentarer: