onsdag 4 augusti 2010

FP-löften om äldreomsorgen i Linköping

Idag presenterade jag tillsammans med min partikollega i äldrenämnden Monika Broman partiets vallöften på äldreområdet i Linköping. Äldreombudsman, trygghetsboende och flexibel hemtjänst ingår. Från Folkpartiets program, som Jan Björklund och Barbro Westerholm presenterade i Almedalen för en månad sedan hämtar vi Välja mat-garanti och Ut och gå-garanti. Parboendegaranti är redan införd i Linköping efter folkpartiets förslag i äldrenämnden.

Att ha fler rätter att välja mellan erbjuds på vissa håll i Linköpings äldreomsorg. Vi vill att det ska vara så överallt.

Minst tre gånger i veckan ska man få komma ut i friska luften med de riktlinjer som finns. Då kan ju tyckas att de gamla, som vill komma ut oftare får det. Men tyvärr fungerar det inte så. Inte heller är tre gånger i veckan möjligt för alla. Därför vill vi skärpa kraven. Den som vill komma ut alla veckans sju dagar ska få det.

Ibland möter jag frågan: vad skiljer egentligen partierna åt vad gäller äldreomsorgen. Svaret ger jag i inledningen till vårt lokala program:
"Folkpartiet vill förändra synen på de äldre.
På inget annat område har den svenska kollektivismen slagit igenom så starkt som i synen på ålder. Det leder till förutfattade meningar om hur äldre människor är och vill ha det. Som liberaler vet vi att alla människor är olika. Det gäller även när vi blir äldre.
Det finns en tydlig konfliktlinje inom äldrepolitiken mellan Folkpartiet och vänsterpartierna. Medan Socialdemokraterna pratar om inflytande arbetar vi för äldres självbestämmande. Medan Vänsterpartiet pratar om driftsformer satsar vi på höjd kvalitet genom reella förbättringar.
I detta program vill Folkpartiet i Linköping presentera ett flertal reformer som syftar till att stärka äldres välfärd. Vi vill göra det genom att ge dem större makt över den egna livssituationen och genom att ställa högre krav på vad man som äldre i Linköping kan kräva av vår gemensamma välfärd."

Inga kommentarer: