torsdag 8 juli 2010

Regeringen satsar på välfärden - återigen

Alliansregeringen presenterade idag att ytterligare 9,2 miljarder kronor tillförs välfärdsområdet. Av dessa är 3 mdr kronor en tillfällig statsbidragsförstärkning till kommunsektorn under 2011 för att överbrygga de ekonomiska problem som hänger kvar efter finanskrisen.

Resterande 6,2 mdr kronor avser förstärkningar till utbildningsområdet under de närmaste åren. Det är ytterligare en framgång för Folkpartiet och Jan Björklund.

Inte minst viktig är den del som avsätts till ytterligare lärlingsplatser på gymnasiet och på vuxenutbildningen. Många ungdomar kommer att få en chans till både jobb och utbildning!

Regeringen ökar också resurserna för att Entreprenörskap i skolan ska stimuleras ytterligare. Det är ett område som vi i Folkpartiet i Linköping har med som en framträdande punkt i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram inför kommande mandatperiod. Regeringen vill att organisationer som framgångsrikt jobbar med detta ska få ett ökat stöd. Jag hoppas att föreningen Snilleblixtarna, som har sitt kansli och verksamhetsledning i Linköping kommer ifråga. Läs gärna mer om Snilleblixtarna här.

Det finns ännu fler mycket bra inslag i den satsning som Alliansregeringen presenterat idag. Läs mer här.

Jag ser på Politikerbloggen att Maria Wetterstrand (MP) anser att dagens besked från Alliansen är "cyniskt". Hennes motiv för detta märkliga påstående är att regringen inte skulle ha gjort något alls för att stödja kommunerna under mandatperioden. Men nu får nog den gode Maria läsa på.

Sedan 2006 har regeringen tillfört nivåhöjande medel motsvarande 38 miljarder kronor. För nästa år tillkommer ytterligare 5 mdr. Därutöver har 17 mdr kronor tillförts i form av tillfälliga statsbidrag som ett stöd på grund av finanskrisen. Så när regeringen idag levererar ytterligare miljarder framförallt till skolan under kommande mandatperiod så är det inte cyniskt utan en fortsättning på den investering för Sveriges framtid som den nya skolpolitiken innebär.

Läs också Expressen, SvD, Anne-Marie Ekströms blogg, Lars Björndahls blogg, Kent Persson, Sörlidens, Pär Gustafsson, m fl.


Inga kommentarer: