torsdag 10 juni 2010

Valet blir en riktig rysare

SCB:s väljaropinionsundersökning är i första påseende en dyster läsning med röd-grön övervikt på 6 %. De senaste mätningarna från olika institutet har visat en utveckling åt andra hållet. Har de mätningarna varit så fel?

Nej, jag tror inte det. SCB-mätningen påbörjades i slutet av april och fram till början av maj hade 70 % tillfrågats. De svarade alltså utan att ha sett konsekvenserna av det röd-gröna budgetförslaget. Dessa personer levde förmodligen fortfarande i tron att den röd-gröna politiken skulle vara bättre för dem än den som förs av Allianspartierna. Hade SCB-mätningen genomförts i sin helhet en månad senare skulle resultat mycket väl kunnat vara ett annat.

Denna uppmuntran till trots så är verkligheten naturligtvis att det krävs en verklig kämpainsats från oss alla som vill ha kvar Alliansregeringen. Och för oss folkpartister krävs att extra många kol läggs på. Dels ska vi bidra till fortsatt Alliansregering och dels ska vi se till att det socialliberala inslaget i denna regering ökar.

Som folkpartist i Östergötland kan jag dock kosta på mig ett - om än litet - glädjeskutt. FP Östergötland har ökat lika mycket som FP på riksnivå minskat d v s 1,1 % sedan novembermätningen. Faktum är att vi haft en ökande trend sedan maj 2008 i SCB-undersökningarna. Dagens mätning ger FP Östergötland 7,3 % (se Mathias Sundins blogg).

Länkar: DN, SvD, NT. Bloggar: Anne-Marie Ekström, Per Altenberg

Inga kommentarer: