fredag 4 juni 2010

Bevisat: tidiga betyg är bra!

Så är då bekräftat av forskningen. Slopandet av betygen på 1970-talet har missgynnat arbetarklassens barn. Det har sagts förut både av utbildningsminister Jan Björklund (FP) och många andra. Nu redovisar forskaren Anna Sjögren fakta i en rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Ett bra exempel på att när betyg ges tidigare än idag så är de ett stöd för eleverna kan hämtas från Haninge kommun (SvD). Inte tvärtom, som MP och V påstår.

En del menar att elever som inte får så bra betyg tappar lusten för skolan och känner sig dåliga. Jag menar att hur eleverna reagerar beror på hur vi vuxna informerar och därefter fortsätter diskussionen med barnet eller den unge. Både lärare och föräldrar måste vara tydliga med att betyget inte handlar om en bedömning av eleven som människa utan att det är elevens kunskaper i ett eller flera skolämnen som redovisas. Det är stor skillnad.

Det är klart att elever som får mindre bra eller till och med dåliga betyg blir ledsna och besvikna. Det blir vi alla när vi inte lyckas med det vi vill uppnå. Men just därför är det extra viktigt att förklara för eleven vad betyg handlar om. Att det är en hjälp att i tid få veta vad man behöver förbättra. Och - icke att förglömma - en möjlighet att få extra stöd för att kunna förbättra sina kunskaper. Här är jag övertygad om att nya skollagen blir ett klart stöd, när uteblivet stöd kan överklagas.

Om elever har vana från betyg och vana att få diskutera sina resultat med lärare och föräldrar tror jag att många olyckliga missförstånd kan undvikas den dag ungdomarna kommer ut på sitt första jobb. Man kan inte allt från dag 1 och man måste kunna ta en korrigering från arbetsledning och/eller arbetskamrater. Det har en del unga svårt för idag. Det är inte en kränkning att få ett påpekande om hur man borde ha gjort. Jag tror man kan ta det på ett naturligt sätt om man har erfarenhet av betygsdiskussion och bedömning.

Det ska verkligen bli spännande att följa betygsdebatten (och delta i den också) under den kommande valrörelsen. Om Maria Wetterstrands och MP:s "kreativa skola" kommer vi att få höra åtskilliga gånger innan den 19 september. Att stimulera elevernas kreativitet är viktigt men det utesluter inte faktakunskaper. Båda hjärnhalvorna behöver stimuleras i en bra skola.

Andra som bloggat i ämnet: Per Gustafsson, Liberalanna, Rasmus (liberal), Kristina Palmgren

Inga kommentarer: