tisdag 29 juni 2010

Alltjämt ojämlikt - om funktionshindrades villkor 2010

Socialstyrelsens rapport tio år efter det att riksdagen antog de handikappolitiska mål som skulle leda till att personer med funktionsnedsättning skulle ha lika förutsättningar för goda levnadsvillkor som andra medborgare konstaterar att stora skillnader fortfarande föreligger. Sämre utbildning, få har ett arbete, ekonomin är sämre än för personer utan funktionsnedsättning och hälsan och fritiden sämre. Särskilt tuffa villkor har personer mellan 20 och 29 år med psykisk ohälsa. Rapporten presenteras idag på DN-debatt.

Jag kan inte påstå att jag är överraskad. Men bekymrad och besviken. Besviken på att politiken och vi politiker inte förmått åstadkomma mer på tio år alla goda ambitioner till trots. Besviken på att rapporter av det här slaget inte väcker någon större uppmärksamhet och medborgerliga krav på åtgärder omgående. Som det blir annars när brister i välfärden redovisas.

I höst är det val. Välfärden kommer att diskuteras och debatteras. Vi som är engagerade i handikappolitiken måste lyckas lyfta ojämlikheten i levnadsvillkor mellan personer med respektive utan funktionsnedsättning. Jag hoppas att dagens rapport kan vara en bra sakinformation.

Några har i alla fall bloggat om rapporten, som t ex Immanuel Brändemo ,Redaktörn, FUBbloggen, Steve reflekterar

Inga kommentarer: