tisdag 13 april 2010

Sahlins mål - men hur nå dem då?

Jag hade lite bråttom i morse så jag ögnade bara igenom Mona Sahlins artikel på DN Debatt. Tänkte när jag körde till stan att jag nog inte läst tillräckligt noga för jag uppfattade inte hennes och socialdemokratins förslag om hur de ska nå sina fyra nya mål. Bara att de har fyra nya mål.

Nu har jag läst den mer noggrannt. Och jag har verkligen spanat efter hur det ska gå till att uppfylla målen. Vari består den förändrade politiken? Nej, jag instämmer med Liberale Pär när han kommenterar Sahlins artikel "Vi har ett mål men vi vet inte hur vi tar oss tid." I förra valrörelsen var budskapet "Alla ska med" men ingen socialdemokrat kunde förklara vart "alla" skulle.

Jag ska inte öda tid på att kommentera Sahlins råskäll - en del helt enkelt rena osanningar - om Allianspolitiken. Men en mening kan jag bara inte förbigå. Sahlin skriver: "...har vi kämpat för den enskilda människans möjlighet att välja sitt liv". Det är till att ta till stora ord. Till och med idag - 2010 - röstar socialdemokrater emot reformer som kan öka medborgarnas möjligheter att välja sina egna liv. I den mån någon gnutta frihet accepteras så ska den utövas på de villkor som den socialdemokratiska politiken bestämmer.

Inga kommentarer: