lördag 24 april 2010

Kampanj för Parboendegaranti

Under två veckor har vi folkpartister vårkampanj. Ett kampanjtema handlar om parboendegarantin, som vi vill införa (se tidigare blogginlägg). I tisdags var jag i Motala och talade om denna garanti tillsammans med min partikollega tillika socialnämndens ordförande Maths Andersson. På Samuelsbergs äldreboende samtalade vi med ansvarig chef och med representant för SPF (Sveriges Pensionärsförbund). Även om efterfrågan på att få bo tillsammans troligen inte kommer att vara så stor så var alla ense om att det ska vara möjligt.

Jag framhöll att garantin skapar en trygghet hos gamla människor. Att veta att det är möjligt gör att man inte behöver oroa sig för hur det ska bli om/när den dagen kommer då den ene maken behöver mer vård än vad som kan ges i det egna hemmet.

Motala kommun ser nu över sina servicegarantier inför 2011. På Rotarylunchen samma dag informerade Maths och en tjänsteman från kommunen om att också LOV (Lag om Valfrihet) är under införande inom hemtjänsten.

Det är så härligt att se hur Motala kommun under Alliansledningen har utvecklats till en modern, framåtblickande kommun på en rad områden. Jag hoppas verkligen att väljarna i Motala ser de positiva förändringarna och ger partierna förnyat förtroende i höstens val.

Inga kommentarer: