söndag 7 mars 2010

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring nödvändig

Alliansregeringen deklarerade tidigt under mandatperioden att man ville införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Alla fyra partier var ense och en utredning tillsattes. Motstånd fanns hos arbetsmarknadens parter såväl på arbetstagar- som på arbetsgivarsidan. Och förstås då också från socialdemokraterna och vänsterpartiet. Miljöpartiet däremot har varit intresserade av att diskutera frågan.

En fördjupad utredning ansågs behövas och skulle tillsättas. Men Littorin har inte kommit till skott i frågan. Nu är tydligen hans budskap att utredningen ska tillsättas under våren men att själva sakfrågan inte drivas i valrörelsen.

Nåväl, moderaterna får väl göra hur de vill. Folkpartiet kommer i alla fall att diskutera denna försäkringsfråga i valrörelsen. Vi har haft frågan på agendan i åratal i opposition. Jag ser inte att några fakta har tillkommit som skulle betyda att frågan bör avföras. Däremot ser jag fakta och erfarenhet, som förstärker behovet av att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring införs. Det är helt orimligt att människor som blir arbetslösa ska söka socialbidrag för att klara försörjningen. Visst, man kan hävda att det är vars och ens ansvar att betala sin A-kasseavgift för att säkra en trygghet om man skulle bli arbetslös. Om ett sådant resonemang ska ha någon praktisk effekt så kräver logiken att socialbidrag inte betalas till personer som medvetet avstått från att vara med i A-kassan. Men så hanterar vi inte det sociala skyddsnätet i Sverige. Och bör heller inte eftersträva att göra det, som jag ser det.

Det finns fler skäl till att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Ett av dem är att för många människor, framförallt unga, dröjer det innan man kvalificerat sig till en a-kasseersättning. Arbetslös kan man dock bli med kort varsel.

Det finns bara ett skäl till att socialdemokrater och vänsterpartister är emot en sådan försäkring och det är att värna fackens möjligheter att via A-kassan fånga upp medlemmar. Man kan vara med i A-kassan utan att vara med i facket men oftast hänger det ihop. Inte minst på grund av att de flesta tror att det finns ett nödvändigt samband. Med A-kassa i form av en socialförsäkring får de fackliga organisationerna motivera presumtiva medlemmar med andra argument. Och de argumenten borde inte saknas.

Aktuella länkar: HD, Sydsvenskan, SvD
Andra som bloggat: Per Altenberg, Roger Haddad

Inga kommentarer: