onsdag 24 februari 2010

EU och föräldraledighet

Folkpartiets nya EU-minister Birgitta Ohlsson har idag en utmärkt artikel i Aftonbladet om den aktuella debatten i EU:s ministerråd för arbetsmarknadsfrågor om s.k. mammaledighet.
Förslaget innebär att mamman blir tvungen att ta minst sex veckors ledighet i omedelbar anslutning till nedkomsten. I mars ska EU-parlamentet rösta om huruvida direktivet ska antas eller inte.
I många andra EU-länder finns idag nästan inga förmåner i likhet med svensk föräldraledighet. Så bakom förslaget, som också innebär en utvidgning av nuvarande rätt till ledighet, finns en god tanke. Men varför ska EU behandla föräldraledighet överhuvudtaget? Cecilia Malmström ställer också den frågan. Och hennes svar är att mammaledighet är inget för EU.

Svenska regeringens representant i detta råd är arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin. Han och den svenska regeringen är ytterst tveksamma till förslaget, enligt rapporterna. Jag hoppas verkligen att Sverige kan få med sig ett antal andra länder på ett avvisande av direktivet inför omröstningen i parlamentet om några veckor. Hur ser övriga nordiska länder på frågan? Stå på Dig, Sven-Otto!

Andra som bloggat om denna fråga: Mark Klamberg, Maria Byström, Rasmus Jonlund

Inga kommentarer: