lördag 30 januari 2010

Eget Val i Daglig verksamhet

Den 1 april i år inför Linköping Eget Val inom LSS/Daglig verksamhet. Den nya lagen om valfrihet (LOV) ska tillämpas. Omsorgsnämnden kommer inte att genomföra någon upphandling utan intresserade utförare får ansöka om godkännande/auktorisation hos Omsorgsnämnden. För att bli godkänd ska nämndens förfrågningsunderlag uppfyllas till fullo.

Idag är LeanLink, d v s den kommunala egenregin utförare till nästan 100 %. Det finns några få mindre utförare. Trots att samma budgetförutsättningar gäller som föregående år, har en diskussion uppstått om att pengarna till den kommunala utföraren inte räcker. Jag har svarat på en insändare i frågan häromdagen. Och i Corren idag (länk saknas) svarar både jag och kommunstyrelsens ordförande att inga besparingar kommer att göras på verksamheten vid införandet av Eget Val.

Jag vet att många som deltar i Daglig verksamhet ser fram emot att både valmöjligheter och utvecklingsarbete kommer igång. Det finns också intresserade personer som vill starta företag i branschen, vilket är välkommet. Min förhoppning är att också etablerade företag och
föreningar ska söka om godkännande. Ju fler utförare desto större mångfald och mer inspiration till kvalitetsutveckling.

Inga kommentarer: