onsdag 12 augusti 2009

Se integritetsriskerna vid nyttjande av ny teknik

Nästan dagligen upptäcks att nya register över oss medborgare lagras i olika databaser. Nu är det kollektivtrafikföretagens hantering av information om sina resenärer och deras resande. Corren skriver idag (12/8) om Östgötatrafikens hantering. På frågan om lagringen säger företagets informationsansvariga "men i högst två månader och vi har ingen kunskap om vem som har använt resekortet".

Östgötatrafiken är vare sig det enda eller det första reseföretaget som registrerar. Detta har föranlett Datainspektionen att på försommaren uppmärksamma regeringen på företeelsen. Något som Mark Klamberg kommenterar på sin blogg och - utöver ifrågasättandet av nyttan - också påpekar risken för läckor i register. Nog så viktigt.

Jag tycker att kollektivtrafikens registrering ger ett bra exempel på hur lätt det är att i något slags "ta tillvara positiv teknikutvecklingsanda" glömma bort baksidan integritetsproblemet. Detta fenomen har pågått länge utan någon större uppmärksamhet. Även om mycket av detta inte är i närheten av FRA-diskussionen, så startade ändå debatten där och fokus finns nu på den personliga integriteten på ett annat sätt än tidigare. Anamma teknikutveckling - men glöm aldrig bort att den också har en baksida, som måste beaktas. Detta beaktande kanske ibland t o m måste innebära att avstå från att nyttja viss teknikutveckling.

Inga kommentarer: