måndag 31 augusti 2009

Råd att rätta felaktiga domar i asylprocessen

Den nya utlänningslagen från 2006 har utvärderats av advokat Bertil Hübinette och befunnits i huvudsak välfungerande. Men det finns några effekter, som Hübinette anser att att regeringen bör se över och - förhoppningsvis - ändra. En sådan är bristen på möjlighet att få ändring av materiellt felaktiga beslut (Svd idag).

Att tillgodose en sådan möjlighet är angelägen av flera skäl. En rättelse av ett felaktigt beslut kan vara livsavgörande för den eller de personer som drabbats av rättsväsendets misstag. Å andra sidan kan felaktiga bifall, som inte korrigeras, urholka förtroendet för svensk hantering av asylprocessen. Trovärdigheten gentemot dem som får avslag riskerar också att svikta.

Tydligen har beskedet från regeringen varit att förslag om att införa s.k. ändringsdispens inte är önskvärt. Jag hoppas att detta besked inte speglar åsikten hos hela regeringen utan bara ansvarig ministers. Självklart måste en rättsstat ha råd med en processordning som ger utrymme för att rätta felaktiga domar.

Det finns fler förslag till förbättringar i utredningen. Jag hoppas att regeringen tar tag i dessa. Meningen med en tidig utvärdering av en helt ny processordning på asylområdet var att snabbt kunna korrigera det som kanske inte blev helt rätt.

I lördags skrev jag att hellre närpoliser än kommunalisering av Polisen. Idag kan Du läsa en intervju med mig i Linköpings Tidning med anledning av detta blogginlägg.

Inga kommentarer: