torsdag 14 maj 2009

FRA igen

Har varit två dagar i Skåne på granskningsuppdrag med Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Vi började på Åklagarkammaren i Helsingborg i onsdags och har varit på motsvarande uppdrag i Malmö idag. Ett av de viktigaste uppdragen denna nämnd har är att granska hur rättsväsendets olika delar följer gällande lagstiftning vid användandet av hemliga tvångsmedel som tex hemlig teleavlyssning, hemlig kameraövervakning och s.k. buggning. Tanken är att vi som företrädare för de politiska partierna ska värna rättssäkerheten ur ett medborgarperspektiv. Till stöd för nämnden finns ett kansli med mycket kvalificerade jurister.
Nämnden jobbar nu med att fastställa den första årsberättelsen så jag kommer få anledning att återkomma.

Såg i tidningen Riksdag&Departement att regeringen nu arbetar på den kompletterande FRA-proppen, som utlovades vid riksdagbeslutet förra året. Nämnden hade i likhet med ett antal andra remissinstanser synpunkter på förslaget. Finns väl anledning att bevaka propositionen och den debatt som säkert kommer igen.

Inga kommentarer: