fredag 6 februari 2009

Nu är det bevisat - hushållstjänster ger jobb

DN Ekonomi skriver idag att jobb motsvarande 6100 nya heltidstjänster har skapats genom införandet av hushållsnära tjänster. Det är också belagt att nio av tio nyanställda kommer från arbetslöshet. Detta resultat redan! När skattereduktionen den 1 juli i år blir enklare att administrera för den som köper tjänster, spås en än bättre utveckling. Vad säger Ann Ludvigsson m fl (s)-kvinnor? Är det inte dags att erkänna att det ni så föraktfullt kallat pigavdrag ger jobb och egenförsörjning till arbetslösa och ökade skatteintäkter till stat och kommun? Precis som vi från Folkpartiet och övriga Allianspartier varit övertygade om sedan länge. Desutom har många barnfamiljer fått bättre möjligheter att få livspusslet att gå ihop. Barnpassning och städning är nämligen bland de mest vanliga tjänsterna, som efterfrågas.

Inga kommentarer: