måndag 15 december 2014

Vice talman har ett ansvar som företrädare för Sverige om än informellt

Sverigedemokraterna visar verkligen upp sina fula trynen. Senast nu vice talman Björn Söder när han påstår att bl a judar och samer inte är svenskar. Han pratar också om att Sverige borde införa ett repatrieringsbidrag så folk kan åka hem. Till vilket hem ska flyktingarna från Syrien åka? Eller de som under åren sökt och fått skydd här från andra krigshärjade länder.
Jag vet att en vice talman får göra politiska uttalanden som representant för sitt parti. Att en vice talman bara anses företräda hela Sverige när hen ersätter talmannen. Det är regelverket. Men hur många medborgare känner till detta? I de flesta svenskars ögon så anses nog både talman och de vice talmännen företräda landet. Och därför är det mycket olämpligt av SD:s vice talman att göra ett sådant kränkande uttalande.
Om Sverigedemokraterna nu vill bli respekterade, att "de andra ska tala med dem" så bör de själva visa respekt för andra människor.
Och a´propå att tala med dem. Vad ska andra partier tala med Sverigedemokraterna om? De har ju redan villkorat samtalet?

Inga kommentarer: