onsdag 20 augusti 2014

Medborgarförslag: "folkomrösta om tiggeriet"

Partiet Spiritvs Neronis i Linköping med en kandidat på sin lista till kommunfullmäktigevalet i höst kräver i ett medborgarförslag att en folkomröstning ska hållas om "tiggeriet". Motiven är att "tiggeriet" är vanprydande och inhumant inslag i stadsbilden.Man häpnar över vilken människosyn som återspeglas i ett sådant uttalande. Och för vem är "tiggeriet" inhumant? Förmodligen menar fullmäktigekandidaten att det är besvärande för Linköpingsborna att det finns fattiga människor nära oss. För mig är det inhumant att ett land som t ex Rumänien behandlar sina medborgare så illa att många av dem tvingas tigga för att försörja sin familj.
Nu kommer det självklart inte att folkomröstas om "tiggeriet". Däremot kommer Linköpings kommun att fortsätta arbetet tillsammans med Stadsmissionen och andra organisationer att ge hjälp till EU-migranterna så länge de vistas här och samtidigt medverka till att de kan få ett drägligt liv när de återvänder hem till sina familjer.
Jag väljer att instämma med min partikollega Daniel Andersson, som skriver a´propå debatten om EU-migranterna "Vi ska bekämpa fattigdom inte de fattiga". Läs för övrigt mer om vad Daniel vill uträtta i politiken nästkommande period på det sociala området på hans blogg.

Inga kommentarer: