tisdag 13 augusti 2013

Kränkningar i skolan

Idag har organisationen Friends rapport för 2013 presenterats och den handlar om tillståndet i svenska skolor vad gäller elevers utsatthet för kränkande behandling. Nästan 37 000 elever har svarat i undersökningen. Var femte elev har en eller flera gånger kränkts av kamrat/er i skolan. 7 % anger att de kränkts av någon lärare. Det är illa nog. Men än värre är att de utsatta eleverna upplever att de vuxna i skolan inte bryr sig.
Hur är det möjligt? Nog måste väl skolpersonal alla kategorier höra och se. Förklenande språkbruk mellan elever och ibland fysiskt våld märks ju!
Det saknas kunskap hos vuxenvärlden kring hur hantera mobbning sägs det. Men fenomenet kränkning är ju ingenting nytt! Hur många generationer barn/unga ska behöva stå ut utan reaktioner från oss vuxna?
För det kan väl inte vara så att umgänget på våra arbetsplatser också har dylika inslag i en sådan omfattning att vuxenvärlden accepterat att kollegor utsätts för kränkande behandling?

Länkar: Friends, Radio Östergötland

Inga kommentarer: