tisdag 6 september 2011

Mattelyft för 2,6 mdr

Utbildningsminister tillika Folkpartiets partiledare Jan Björklund har ännu en gång varit framgångsrik i Alliansens budgetförhandlingar. Denna gång handlar det om att stärka elevernas kunskaper i matematik. Tre delar består satsningen av, nämligen höjning av mattelärarnas kompetens, fler lektioner i matematik och fortsättning på Folkpartiets och Alliansen läsa-skriva-räkna-garanti för elever i de tre första årskurserna i grundskolan (lågstadiet).
Att lärarkompetensen behöver höjas förstår man av det faktum att endast 40 % av matematiklärarna i grundskolans årskurser 6-9 är fullt behöriga. På gymnasiet är det än värre, endast 35 % har full behörighet i ämnet.
Läs mer om varför denna satsning är nödvändig i Jan Björklunds Nyhetsbrev.

Se kommentarer i DN, SvD, Aftonbladet och bloggar Mark Klamberg, Lotta Edholm, Tommy Rydfeldt, Folkpartiet i Norrköping

Inga kommentarer: