onsdag 27 april 2011

Twin Cities of Sweden

Folkpartiet i Linköping och Norrköping vill marknadsföra de båda städerna under begreppet Tvillingstäderna Linköping-Norrköping (eng. Twin Cities of Sweden). Min partikollega Mattias Sundin och jag presenterade förslaget idag med anledning av att marknadsbolaget (ägs av de båda kommunerna, näringslivet och Universitetet i Linköping) funderar på namnbyte.

Begreppet Fjärde Storstadsregionen har använts sedan några år tillbaka dock utan större framgång. Var ligger Fjärde Storstadsregionen och vem vill vara nummer fyra? Ingen benämner Göteborgsområdet som Andra storstadsregionen eller Malmöområdet som den tredje. Alltså: ortsnamn måste finnas med.

I Marknadsbolagets engelska presentation skrivs Twin Cities of Sweden. Varför inte motsvarande i svensk tappning d v s Tvillingstäderna Linköping-Norrköping?

Se också Mattias blogg.

Inga kommentarer: