torsdag 11 november 2010

Tack för förtroendet!

I går kväll fastställde Folkpartiet i Linköping vilka personer som ska företräda partiet i kommunpolitiken de kommande fyra åren. Valresultatet ledde till oförändrat antal mandat (7 av 79 = 8,6 %) och en ökning av antalet röster med nästan 600.

Jag kandiderade till både riksdag och kommun. På riksdagslistan blev jag kvar på tredje plats d v s ingen riksdagsplats utan 2:e ersättare.

Desto bättre gick det i kommunvalet. Jag hade redan fått förtroendet av fp-medlemmarna att inneha förstaplatsen på listan. Också väljarna i övrigt gav mig stöd med flest kryss av alla på fp-listan.

Detta resultat leder till att jag fr o m årsskiftet blir kommunalråd/gruppledare, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och får också fortsätta som ordförande i omsorgsnämnden. Dessutom några "medföljande" uppdrag som ledamot i personalutskottet och i Stadshus AB samt i Läns-SLAKO (= samarbetsorgan mellan landstinget och länets kommuner.

Några frågar om riksdagen men det uppdraget har jag nu lämnat bakom mig. Det var en spännande period och gav nya erfarenheter och kunskaper, som jag har med mig i nya uppdrag.

Jag är glad och tacksam över förtroendet att få leda Folkpartiet i Linköping under de kommande fyra åren.
Återkommer med tankar om vad jag vill tillföra politiken genom de uppdrag jag nu fått.

Inga kommentarer: