måndag 1 november 2010

Platsbesök hos brottsförebyggare

I kväll har jag gjort ett intressant platsbesök i en av de verksamheter som "min" nämnd har avtal med. Omsorgsnämnden har sedan några år tillbaka avtalat med Råd & Stöd dvs servicedelen av kommunens socialtjänst (till skillnad från myndighet)att erbjuda insatser till unga som dömts till Ungdomstjänst men också Medling och Aslan-mot ung brottslighet.

Nämndens platsbesök är ett av flera verktyg för att utvärdera kvalitén i olika verksamheter. Vi träffar då de medborgare/brukare som får serviceinsatser.

Mötet i kväll med ett föräldrapar och deras unge son gav dels en inblick i hur viktigt det är med rätt person på rätt plats. I det här fallet att personal kan möta en ung människa som begått ett brott på ett sådant sätt att förtroende uppstår. Det finns ibland kritik mot socialtjänstens insatser i dessa sammanhang för att inte tillräckliga krav ställs på den unge. Jag menar att professionella anställda kan få den unge att inse vikten av att bryta ett felaktigt mönster utan att vederbörande känner sig kränkt.

Jag fick bra bevis på sådant förhållningssätt i kväll, vilket är glädjande som ansvarig politiker. Fick också bekräftat att samarbetet socialtjänst - polis fungerar bra och förtroendefullt. Det är av avgörande betydelse för att nå goda resultat.

Att dömas till Ungdomstjänst betyder, utöver möjligheten till samtal om sin livssituation, också att jobba ett antal timmar på en arbetsplats (utan lön, naturligtvis) vid sidan av t ex skolarbetet. Det är samhällets markering att det inte är okej att begå brott men ger samtidigt en möjlighet att pröva på arbetslivet. Rätt hanterat från alla parter - den unge själv, arbetsgivare och socialtjänsten - kan Ungdomstjänst bli inkörsporten till ett välfungerande framtid.

Inga kommentarer: