torsdag 28 oktober 2010

Ullenhag nomineras till vice ordf i FP

Folkpartiets valberedning meddelade idag att Erik Ullenhag nomineras till ny andre vice ordförande inför partirådet den 19 november. Helene Odenljung föreslås flytta upp till förste vice efter Cecilia Malmstöm, vilket är naturligt.

Jag är verkligen nöjd med valberedningens förslag och ska gärna rösta för både Erik och Helene på partirådet. Erik var mitt förslag till andre vice ordförande när vi som är FP-medlemmar i Östergötland nominerade. Så här löd min motivering:
"Erik uttrycker alltid en tydlig socialliberal hållning oavsett vilket politikområde han uttalar sig om. Erfaren genom tidigare uppdrag som LUF-ordf, riksdagsledamot och partisekreterare. Nytillträdd ministerpost blir ytterligare ett plus. Balanserad. Kan vara ett partiledarämne."

Tyvärr blev inte Erik Folkpartiets kandidat från Östergötland, vilket jag beklagar. Men nu ser jag ut att få mitt förslag förverkligat ändå.

Inga kommentarer: